pühapäev, jaanuar 16, 2022

Eeter (aether)

Eetri mõiste ja olemus oli kasutusel vanadel aegadel ja siis tuli Einstein oma relatiivsusteooria ja kvantfüüsikaga ning eeter visati füüsikast teadlikult välja. Einstein ei olnud loll, koguni geeniuseks nimetati teda, kuid teooria, mille ta lõi, tundub olevat eksitav (jälgi segav). Vägisi tundub nii, et Einstein oli kellegi tööriist ja läbi lillede andis ta seda ka teistele mõista. Lugege Eisteini tarkuseterasid. Näiteks ütles ta: "Kaks asja on lõpmatud: inimlik rumalus ja universum; ja ma pole teise osas täiesti kindel. Ehk ta ütles läbi lillede, et mingit universumi pole olemas! Järelikult on ka tema erirelatiivsusteooria suures osas fantaasia. Eetrist on meile alles jäänud vaid legendid ning tänapäeva teadus ei kasuta enam "eetri" mõistet. See teema on tõenäoliselt kogu inimese olemuse, maailma toimimise ja meie ajaloo mõistmisel kõige olulisem. Võib vist sedasi öelda, et kõik on eeter, nii isa kui poeg, nii Jumal kui saatan. Tao õpetuses on "eetri" olemust minu meelest kõige paremini ära tabatud. Lao Tse (Laozi), kes oli tõenäoliselt eetrifüüsik, kui nii võib öelda. Meie tuumafüüsikud on tema kõrval nagu äsja sündinud kassipojad, täiesti pimedad. Selles loos ma ei viita materjalide päritolule, mida siin kasutan, sest tegu pole teadusliku tööga. 

Mis on eeter?

Kreeka mütoloogias on Aether või Eeter - heledus. Heleda ülemise taeva kehastus. Hesiodose järgi oli ta Erebuse (pimedus) ja Nyxi (öö) poeg ning Hemera (päev) vend. Orfilises kosmogoonias oli Aether Chronose (aeg) järglane ning Kaose ja Erebus vend.

Aether - ülemise taeva kehastus. Pildil on kujutatud Aetrit võitlemas lõvipealise hiiglasega.


Vanade kreeklaste jaoks viitas sõna eeter atmosfääri ülaosale, kosmose materiaalsele elemendile. Philodemus teatab oma teoses De Pietate (vagaduse kohta), et kõik tuleb Aetherilt. Eeter on vanakreeka loodusfilosoofias viies element, millest koosnevad taevasfäärid.

Teise legendi järgi tekkis eeter siis, kui virmalised (Aurora Borealis) tabas püha mäge Meru't (Hüperboreal asunud mägi). Eeter segunes seejärel veega ja sisenes Maa sisemusse läbi mäge ümbritseva veekeerise, väljudes lõpuks lõunapoolusest. 

Eeter ümbritseb meid ja seob meid. Tunnete seda enda ümber; see on siin, see on seal, sinu, minu, puu, kivi vahel, igal pool. Eeter on tabamatu, mida on väga raske tänapäeva keeles kirjeldada. Me oleme unustanud sõnad, millega saab täpselt kirjeldada eetri olemust ja nüüd kompame pimedas, et eeter uuesti avastada ja selle omadusi ära kasutades tagasi võimsateks saada. Nii palju kui meie keel paindub ütlema, proovin lahti mõtestada eetri olemuse ja mõiste.

·         Eeter on laine.

·         Eeter on igas paigas leitava valguse ja soojuse ümber olev lainesarnane liikumine.

·         Eeter on liikumine enne seda kui valgus saab valguseks.

·         Eeter on algne algaine, mis vahetpidamata kogu ilmaruumi täidab, mis ei jagune ja igalpool alati ühesugune on. Temas ei ole hõõrumist.

·         Eeter on kogu mateeria sees ja sellest väljaspool olevad alatised pöörlemised.

·         Eeter on mateeria ehituskivi ümber sees ja peal, ometi ei ole tegu ehituskiviga, kuid ilma eetrita ei ilmuks esile ka ehituskivi.

·         Eeter on iseäralik aine, mis tervet maailma täidab, ja millest kõik asjad läbi paistavad.

Valgus on isesugune võnk-liikumine meile veel seletamatus aines, mis täidab kogu maailma ja mida nimetatakse eetriks. Näiteks me näeme punast valgust siis, kui meie silma satuvad 400 miljardit eetrivõnget. 750 miljardit võnget kutsuvad esile violetse tooni. Valgus pole muud midagi, kui eetri lainetamine. Nagu tuulehoog paneb lainetama tasase veepinna ja nagu ükskõik missugune valgus paneb maailma eetrimere lainetama. Need eetrilained ongi meile tuttavad valguse, elektri ja soojusena. Nagu iga laine edasi ja tagasi võib liikuda, nõnda on ka eetrilainetega. Päikesest saadud liikumise jõuga sunnivad eetrilained ka vee algosakesi enesega kõikuma, kui nad veteni on otsaga jõudnud. Seda algosakeste liikumist kutsutakse "soojendamiseks." Seni kuni liiguvad vee algosakesed, seni seisab vees ka soojus alles, mis siis ühtlasi ka jõud on. Endisaegne vana maailm tundis ja teadis eetri saladusi, tundis eetri täpset mõistet ja valemit ning seoses sellega oli neil kasutada "igavene" jõud.

Oma igapäevases elus meil pole õrna aimugi eetri olemasolust ja me ei teadvusta seda endale. Seda eetri võnkumist, lainetust võib vast tunnetada või isegi näha läbi analoog TV pildi ja sahinat kuulda raadiost, kus ühtegi kanalit ei asu. Pange televiisor mängima ja tõmmake tv-antennikaabel televiisorist välja. Tänapäeval on muidugi kõik digitaalne, aga kui panna teler analoogsignaale otsima, võime me näha eetri virvendust füüsiliselt teleekraanil. Seda kutsutakse taustamüraks, inglise keeles - background noise.

Matrixi filmis on seda "müra" ehk eetrit samuti näha. Sedapuhku aga digitaalsena. Digitaalsena paistab see "müra" meile aga hoopis teistsugusena kui analoogis. Digitaalis (virtuaalis) ei ole võimalik näha eetrit sahinana. Kui veel täpsemaks minna, siis digitaalne-virtuaalne maailm koosneb ainult ühtedest ja nullidest. Eeter ei saa olla aga näiteks kaks, kolm või mingi muu number. See on hoopis midagi muud, hoopis teistsugune suurus. Ilma selle suuruseta digitaalne või virtuaalne maailm ei toimiks, me ei saaks seda näha, see ei saaks esile tulla, seda poleks olemas. Digitaalset või analoogset pilti vaadates tekib küsimus, kas keegi üldse oskab vaadata ja näha seda, millest tal aimugi ei ole? Sellegipoolest on see seal alati olemas, kuid meil puuduvad teadmised, ja me lihtsalt ei oska vaadata. Inimesele tuleb näpuga näidata, ninapidi sisse pista, puust ja punaseks teha, siis võibolla hakkab nägema. Sellest tuleb ka info tilgutamise vajadus, kelle iganes poolt, muidu me ise ei harutaks seda maailma vist kunagi lahti.

Meie maailma häda võibki olla selles, et Einsteini sugused teadlased "tahaksid" heameelega näha, et eetrit maailmas ei oleks. On üks hea ja vana ütlemine: See, et seda näha ei ole, ei tähenda seda, et seda olemas ei ole. 

Eetri (atriklis kasutatakse eetri kohta ka sõna - troon) kaal on välja arvutatud teadlaste W.Thomsoni ja L.Graezi poolt. Teadus, mis meile tuli peale Einsteini, kustutas need teadmised ära.

Miks Einstein tahtis eetri teadusest kaotada on see, et eetri olemasolu korral tõestasid teadlased enne Einsteini ära, et maailm ei ole lõpmata suur. See tähendab seda, et maailmal on looja, maailm on suletud süsteem.

Maailma mõõtmed ja massi on oma aja teadlased juba ammugi välja arvutanud. Ei olnud mingit suurt pauku, ei ole mingit universumi paisumist ega hilisemat kokkutõmbamist. Ja selles artiklis on arvutuste ja valemitega kõik see ära tõsetatud. Imestan, et selle ajalehe number pole mingi salapärasel moel ära kadunud arhiividest.

Ja nüüd kõige olulisema juurde. Maailm näib küll olevat materiaalne, kuid ei ole seda mitte. Terve artikkel on leitav siit: Postimees (1886-1944), nr. 70, 11 märts 1928.  

Ka teine teadlane on välja arvutanud maailma suuruse. See on viis 36 nulliga. See on pea samasugune tulemus mille arvutasid välja üleval pool jutus olevad teadlased (37 nulli). 

Uurisin natukene seda numbrit (37 nulliga) ja sain teada, et selle arvu nimi on undecillion. Kas leidub siin keegi ja suudab välja arvutada undecillion kilomeetrit megaparsekitesse või veel parem, kui tänapäeva teadlased väidavad, et universumi suurus on umbes 92 miljardit valgusaastat, kui suur on undecillion kilomeetrit võrreldes 90 miljardi valgusaastaga.


1922. aastal ilmus raamat Eetri uus teooria (New theory of the aether) – Elektrodünaalmiline laine – Fisical Forces II kõide, mis peaks asuma Corneli ülikooli (New York) raamatukogust.

Paljud füüsikud enne Einsteini teadsid eetri olemasolust ja isegi loodi mudelid ja arvutati välja eetri liikumiskiirus ja eetri osakese suurus. Raamatus on öeldud, et eeter on universumi kiirem osake, mille kiirus on 471239 km sekundis ja see ületab kaugelt valguse kiiruse 300000 km sekundis. Teatavasti Einstein väitis, et valguse kiirusest suuremat kiirust ei ole olemas, väita aga võib paljutki. Raamatus on palju huvitavat infot, on ka võrrandid ja valemid, mis ei sobi enam tänapäeva teadusega kokku, sest need võrrandid rikuvad energia jäävuse seadust.1887. aasta Michelson-Morley katse nullkiiruse tulemuse ja 1925. aasta Michelson-Gale'i katse positiivse kiirustulemuse kõige otsesem seletus on see, et eeter on olemas ja Maa on selle suhtes paigal! Selle katse järgi ei kehti ka Einsteini relatiivsusteooria. Videole saab panna ka eesti keelse automaattõlke.

Wallace Wattles on öelnud nii. "On mõtlemisaine, millest kõik asjad on tehtud ja mis oma algses olekus läbistab, tungib ja täidab universumi vaheruume. Mõte selles substantsis tekitab asja, mida mõte kujutab.

Kõik nähtused siin ilmas toimivad tänu eetrile: elektrit loob magnetism. Magnetism on lihtsalt pinge all (voolu) olev elekter. Magnetismi saab aines moodustada elektri abil. Rangelt võttes on magnetism loomulik aines, kogu mateerias ja see tekib eetri ja aine vastasmõjust. Eeter loob magnetelektrilise impulsi kogu aines, kaasa arvatud meis endis, ilma milleta me lakkaksime olemast. Magnetism tekitab aines tavatingimustes elektrit, mitte vastupidi, ja elekter tekib eetri nime all tuntud hüperruumilise keskkonna induktsioonil. Kumbki loob gravitatsiooni, sest kogu ainel on magnetväli ja seetõttu koondub aine kokku, moodustades mateeria.

Eeter on tänapäeval see, mida teadus nimetab "kvantfüüsikaks", ainult et taaskord on see füüsika valdkond see, mida hoolikalt kavandatakse, et muuta võimalikuks kontroll mõtte ja loovuse üle. Umbes viimased 100 aastat oleme elanud Albert Einsteini "rikutud" teadusega ja alates II-maailmasõja lõpust on see niinimetatud teadus liikunud teise atomistliku kontseptsiooni poole, mida tänapäeval õpetatakse kvantfüüsika nime all. Einstein oli sõjatööstuse nukk. Pole olemas kvantosakesi, on ainult eeter. Eeter eksisteerib kõikjal meie ümber sidusa väljana. Väli on midagi, mis on kõikjal, nagu valgus on väli, kus see eksisteerib, kuid magnetismina on eeter igal pool, igal ajal ja igas kohas nn "Jumalik mõõde". Magnet on ülim tõend eetri olemasolust. Magnetväli ei ole statsionaarne väli, see on hüperruumiline väli, mis liigub hüperkiirusel, mis on hetkeline kiirus. Valguse kiirus tundub seisvat selle kõrval. See äärmuslik kiirus on põhjus, miks magnetil näib olevat statsionaarne väli. Ei ole olemas mingit gravitatsiooni, on olemas eeter, mis tekitab kehale massi, kuna eeter häirib osakest või ehituskivi, millest aine on loodud. Siin on üks oluline inglise keelne raamat, mis võib olla kõige olulisem raamat üldse, mis kunagi kirjutatud. On ilmnenud ka üks probleem eetriga. Olen sellest kuskil varem ka kirjutanud, et tänapäeval ei tundu õhus enam nii palju elektrit olema, kui nn antiikajal. Magnetväli olevat tänapäeval nõrgem kui vanasti. Virmalised olid vanasti tavalised isegi Lõuna-Euroopas ja kui magnetväli on nõrk on ka eetriväli nõrk.

Occult ethet physics

Ja lõpetuseks jäävad ikka ainult küsimused. Mis imeline nähtus, aine, asi või midagi hoopis kolmandat, on see salapärane eeter? Meie ei tea seda päris täpselt enam, kuid vahetevahel kergitab loodus meie eest salduseloori ja näitab meile saladusi, et me iial saladuste võtit otsimast ei väsiks. Isegi teadus kuulutab niisuguseid asju, mis Jumala olemisega võivad ainult seletatud saada, nagu mõisted: igavik, rajamata ruum, otsatu liikumine, jõud, aine ja eeter.

LÕPP

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar