reede, november 15, 2019

Sümbolite raamat

SÜMBOLITE RAAMAT
DEVICES ET EMBLEMES
valveroot.blogspot.com
Teose tõlke kopeerimine ja levitamine on keelatud ilma autori nõusolekuta.


Eessõna

Sümbol või embleem on mingi kujutis, millel on kindel tähendus või mõiste. Embleemi või sümbolit võib pidada üheks varajase moodsa perioodi kultuuriteadmiste peamiseks kandevahendiks, mis suudab väljendada kompaktses ja köitvas vormis väga keerulisi ideid. Renessansi ajal anti välja 6500 embleemiraamatut, millest iga üksik köide sisaldas 15-1500 embleemi. Embleemid, mis ilmusid nii ladina kui ka rahvuskeeltes, olid lahutamatu osa renessansiajastu ja barokk-Euroopa trükikultuurist ja materiaalsest kultuurist. Embleemiraamatud avaldati ja levitati laialdaselt, käsitledes varase moodsa teadmise kõiki võimalikke valdkondi: eetikat, loodusfilosoofiat, poliitikat, teadust, religiooni, armastust, sõda ja igapäevaelu. Embleemiraamatud käsitlevad kõiki elu ja kultuuri aspekte. Need pakuvad võtme varase moodsa Euroopa kultuuri perioodi mõistmiseks ca. 1500-1750 aastatel. Embleemil olev pilt kujutab äratuntavat stseeni ning tekst annab ettekujutuse tseenist. Embleeme ei trükitud ainult paberile, embleemid maaliti, nikerdati ja söövitati nii dekoratiivsetele esemetele nagu tankaarid ja mööbel, kui ka arhitektuuriruumidesse, sealhulgas kirikutesse, raekodadesse, mõisahoonetesse ja haiglatesse.

Sümbolitega anti edasi salasõnumeid ja mitte kaugeltki kõik inimesed ei teadnud embleemide tähendusi. Ühel embleemil võis olla ka mitu tähendust nagu raamatut lugedes näha võite. Sümboleid kasutasid tolle aja Euroopa kõrgemal seisev ühiskonnakiht ehk eliit ja salaühingud. Sümbolid võisid olla tööriistad  üksteisega sõnumite vahendamiseks nii, et kõrvaline isik midagi edasi antavast sõnumist aru ei saaks.

Sümbolite tähendusi olen tõlkinud vanast ladina-, saksa- ja inglisekeelest nii otse kui võimalik, see tähendab, et tänapäeval võib mõnel ladinakeelsel fraasil olla juba hoopis teistsugune tähendus. Nagu on öeldud, et ladina keelt võib tõlgendada mitmeti ja kõigil on õigus.  EMBLEEMID JA NENDE TÄHENDUSED

Embleemil on kujutatud:
Laev merel.
Ladinakeelne väljend:
Non dormit qui custodit.
Tähendus:
Valvur ei maga.

 
Embleemil on kujutatud: 
Päike ja öökull.
Ladinakeelne väljend: 
Potius mori quam abstinere.
Tähendus:
Ennem surm, kui häbistus.

Embleemil on kujutatud:
Loorberi okstega põimitud mõõk.
Ladinakeelne väljend:
Utroque clarescere pulcrum.
Tähendus:
Sobib sõjaks ja rahuks.
Ilu särab mõlemaga.

Embleemil on kujutatud:
Mõõk lõikab madu pooleks.
Ladinakeelne väljend:
Dum spiro spero.
Tähendus:
Seni kuni elan, seni loodan.

Embleemil on kujutatud:
Kotkas.
Ladinakeelne väljend:
Dux in Hostes pariter & clypeus.
Tähendus:
Ta juhib ja kaitseb vaenlaste eest.

Embleemil on kujutatud:
Nooltega ümbritsetud täht.
Ladinakeelne väljend:
Vias tuas Domine demonstra mihi.
Tähendus:
Issand, näita mulle oma radasid.

Embleemil on kujutatud:
Pall ja sõjanui.
Ladinakeelne väljend:
Percussus elevor.
Tähendus:
Mida rohkem mind pekstakse, seda enam ma tõusen.

Embleemil on kujutatud:
Teemandi tagumine kahe haamriga.
Ladinakeelne väljend:
Semper adamas.
Tähendus:
Alati vankumatu.
Alati purunematu.
Alati samasugune.

Embleemil on kujutatud:
Lõvi sööb ahvi.
Ladinakeelne väljend:
Mihi medela.
Tähendus:
See on minu tasu, mida ma väärin.

Embleemil on kujutatud:
Tules lebav koer.
Ladinakeelne väljend:
Intrepida fides.
Tähendus:
Vankumatu usk.

 
Embleemil on kujutatud:
Kaks kätt ja okastega kroon.
Ladinakeelne väljend: 
Prius mori quam fidem fallere. 
Tähendus:
Ennem surra kui truudust murda.

Embleemil on kujutatud:
Kolm palli ja tuulelõõts.
Ladinakeelne väljend:
Non nisi ventus.
Tähendus:
Ei midagi muud kui tuul.

Embleemil on kujutatud:
Elevant.
Ladinakeelne väljend:
In me spes omnis.
Tähendus:
Ma saan loota ainult iseenda peale.

Embleemil on kujutatud:
Mees sõidab vankriga, mida veavad kaks lõvi.
Ladinakeelne väljend:
Etiam ferocissimos domari.
Tähendus:
Isegi ägedamad on taltsutatud.
Tark mees taltsutab ka kõige raevukamad.

Embleemil on kujutatud:
Laev siseneb sadamasse.
Ladinakeelne väljend:
Spes proxima.
Tähendus:
Tema soovid täidetakse.
Lootus täitub peagi.

Embleemil on kujutatud:
Herakles, keda ründab mõõgaga laps.
Ladinakeelne väljend:
Temeritas.
Tähendus:
Mõtlematus.
*Herakles - Zeusi ja Alkemene poeg. Herakles oli vanakreeka mütoloogias maailma tugevaim inimene.

 
Embleemil on kujutatud:
Lõvi keda prooviva rünnata väikesed loomad.
Ladinakeelne väljend: 
Temeritas.
Tähendus:
Mõtlematus.
Nad ei tea, mida nad teevad.

Embleemil on kujutatud:
Sõdalane ja kohtunik.
Ladinakeelne väljend:
Unum, nihil, duos plurimum posse.
Tähendus:
Üksi ei tee midagi, kahekesi aga võib palju teha.

Embleemil on kujutatud:
Elevant.
Ladinakeelne väljend:
Par viribus virtus.
Tähendus:
Vaprus on võrdne tugevusega.

Embleemil on kujutatud:
Lahtine haud ja surnud mees lebab hauakivi kõrval.
Ladinakeelne väljend:
Hic terminos habet.
Tähendus:
Siin on see kindlaks määratud.
Ta peab siia jääma.

Embleemil on kujutatud:
Päevalill päikese käes.
Ladinakeelne väljend:
Non inferiora sequutus.
Tähendus:
Ma ei otsi väikeseid asju.

Embleemil on kujutatud:
Noor mees Narcissus imetleb enda peegelpilti veepinnalt.
Ladinakeelne väljend:
Philautia.
Tähendus:
Armastus iseenda vastu.
*Narcissus ehk Nakissos - oli vanakreeka mütoloogias Boiootia jahimees, kes oli tuntud erakordse ilu ja enesearmastuse poolest.

Embleemil on kujutatud:
Kits toidab hundipoega.
Ladinakeelne väljend:
Sibi damna parat.
Tähendus:
See teeb enesele viga.

Embleemil on kujutatud:
Naine, kes hoiab käes teravate okastega oksa ja kellel on peas maod.
Ladinakeelne väljend:
Invidia.
Tähendus:
See on kadedus.

Embleemil on kujutatud:
Hunt kes tahab kitse süüa, kuid jätab selle, et lammas kinni püüda.
Ladinakeelne väljend:
Oblivio paupertatis parens.
Tähendus:
Ta kaotab kõik, kui himustab teisi.
Unustus teeb vaeseks.

Embleemil on kujutatud:
Metsaservas istuv Satyrus.
Ladinakeelne väljend:
Luxuria.
Tähendus:
Himu.
Iha.
* Satyrus ehk Saatür - on vanakreeka mütoloogias olend, kellel on mehe ülakeha ja soku jalad ning sarved. Saatürid olid metsikud ja himurad olendid.

Embleemil on kujutatud:
Kirsipuu poole lendav linnuparv.
Ladinakeelne väljend:
Parasiti.
Tähendus:
Nad on parasiidid.

Embleemil on kujutatud:
Kaal on ühele poole kaldu.
Ladinakeelne väljend:
Vacua cedit.
Tähendus:
Mida raskem see on, seda madalamale see vajub.

Embleemil on kujutatud:
Kaldal olev viljakandev kastanipuu.
Ladinakeelne väljend:
Velantur mollia duris.
Tähendus:
Magusus on peidetud kõva koore alla.
Magususel on kõva koor.

Embleemil on kujutatud:
Suitsev urn.
Ladinakeelne väljend:
Dum placeam peream.
Tähendus:
Soosige mind, kuni ma elan.

Embleemil on kujutatud:
Kaks kätt hoiavad nööri otstest, milles on sõlm.
Ladinakeelne väljend:
Se dilatando firmant.
Tähendus:
Mida tugevamani tõmmata, seda jäigemaks see läheb.

Embleemil on kujutatud:
Ingel astub välja leegitsevast südamest, et tulistada nool teise südamesse.
Ladinakeelne väljend:
Te tangere volo.
Tähendus:
Ma tulen välja, et sind lüüa.

Embleemil on kujutatud:
Kellapommidega kell.
Ladinakeelne väljend:
Ex pondere motus.
Tähendus:
Massist sõltub selle liikumine.

Embleemil on kujutatud:
Hobuse valjad.
Ladinakeelne väljend:
Regit & corrigit.
Tähendus:
See juhib ja korrigeerib.

Embleemil on kujutatud:
Kell
Ladinakeelne väljend:
Motibus arcanis.
Tähendus:
Salajase heliga.
Näitamaks, et tema käitumise põhimõtted peavad olema varjatud, ehkki toimingud on avalikud.
Liikumise saladus.

Embleemil on kujutatud:
Päike.
Ladinakeelne väljend:
Non sibi sed Mundo.
Tähendus:
Mitte nende endi, vaid kogu maailma jaoks.

Embleemil on kujutatud:
Vigastatud palsamipuu, millest tilgub õli.
Ladinakeelne väljend:
Vulneror ut sanem.
Tähendus:
Haavatuid ravima.

Embleemil on kujutatud:
Kaks inglit taovad alasil tulist rauda.
Ladinakeelne väljend:
Tundamus dum calida incus.
Tähendus:
Me ei tohi lasta ajal mööda minna.
Kasutagem aega ära.

Embleemil on kujutatud:
Kindlus keset vett.
Ladinakeelne väljend:
Agitant & custodiunt.
Tähendus:
Nad peavad lahingut ja kindlustavad üheagselt.

Embleemil on kujutatud:
Skorpion.
Ladinakeelne väljend:
Morte medetur.
Tähendus:
Läbi tema surma saabub paranemine.
See kes vigastab või teeb haiget elus, ravib või on kasulik surmas (teispooluses).

Embleemil on kujutatud:
Apelsinipuu oma kastis ja tema peale paistab päike.
Ladinakeelne väljend:
Te non videns moriar.
Tähendus:
Ma suren ilma sinuta.

Embleemil on kujutatud:
Lõikest vigastatud "nuttev" viinapuu.
Ladinakeelne väljend:
Post lachrymas fructus.
Tähendus:
Peale pisaraid tulevad viljad.

Embleemil on kujutatud:
Kotkas lendab tulistavate kahurite peale.
Ladinakeelne väljend:
Neutra timet.
Tähendus:
Ei karda üht ega teist.

Embleemil on kujutatud:
Tuulelipp.
Ladinakeelne väljend:
Paratus ad omnia.
Tähendus:
Valmis ja sobib igaks aastaajaks ja iga ilmaga.
Valmis koguaeg.

Embleemil on kujutatud:
Ingel hüppab üle kulutule.
Ladinakeelne väljend:
Quod cito fit, cito perit.
Tähendus:
Kiirelt tulnud, kiirelt läinud.
See mis tehakse kiiresti, kaob kiiresti.

Embleemil on kujutatud:
Ingel hoiab maski näo ees.
Ladinakeelne väljend:
Simulare meum.
Tähendus:
Peate teesklema.

 
Embleemil on kujutatud:
Süüdatud tõrvik otsaga üles.
Ladinakeelne väljend: 
Lucet in tenebris.
Tähendus:
See süttib öösel.
Valgus särab pimeduses.

Embleemil on kujutatud:
Suitsev urn.
Ladinakeelne väljend:
Utile dulci miscet.
Tähendus:
Kasumlik ja kasutatav.

Embleemil on kujutatud:
Üksik täht taevavõlvil.
Ladinakeelne väljend:
Caelo haeret, solo lucet.
Tähendus:
See on taevast ja paistab maa peale.

Embleemil on kujutatud:
Külili keeratud trumm, millel puuduvad pulgad.
Ladinakeelne väljend:
Sine fremitu nihil.
Tähendus:
See ei kõlba mitte millekski, kui see ei tee häält.

Embleemil on kujutatud:
Ingel kes kannab sammast, astub labida ja härja naha peale.
Ladinakeelne väljend:
Nulli cupiat cessisse labori.
Tähendus:
Igasugune raskus on mulle kerge.
Miski ei kõiguta mind.

Embleemil on kujutatud:
Melon.
Ladinakeelne väljend:
Unus ex multis.
Tähendus:
Üks kõigi seast.

Embleemil on kujutatud:
Kapsapea.
Ladinakeelne väljend:
De mea albedine duritas.
Tähendus:
Minu tugevus tuleb minu arukusest.

Embleemil on kujutatud:
Vigastatud ingel, kes hoiab põlevat langetatud tõrvikut.
Ladinakeelne väljend:
Quod nutrit extinguitur.
Tähendus:
See kes toidab mind, hukutab minu.

Embleemil on kujutatud:
Vinkel.
Ladinakeelne väljend:
Nisi Justitiam quaero.
Tähendus:
Ma otsin õiglust.

Embleemil on kujutatud:
Turvis.
Ladinakeelne väljend:
Virtus meliora ministrat.
Tähendus:
Parim kõigist relvadest on voorus.

Embleemil on kujutatud:
Fööniks tules, kelle peale paistab päike.
Ladinakeelne väljend:
Sine Secundo.
Tähendus:
See on teine.

Embleemil on kujutatud:
Pistrik närib tema jala külge kinnitatud kellukest.
Ladinakeelne väljend:
Fama nocet.
Tähendus:
Selle müra kahjustab.

Embleemil on kujutatud:
Kameeleon.
Ladinakeelne väljend:
Sub Luce Lues.
Tähendus:
Tilk tõrva rikub mee.
Magusa kesta all on mõru sisu.

Embleemil on kujutatud:
Käärid riidetüki peal.
Ladinakeelne väljend:
Detrahit & decorat.
Tähendus:
See võtab ja kaunistab samal ajal.

Embleemil on kujutatud:
Vees olev aer tekitab silmapette nagu aer oleks väändunud või katki.
Ladinakeelne väljend:
Fallimur opinione.
Tähendus:
Meie meel petab meid.
Meie arvamus on vale.

Embleemil on kujutatud:
Kahe peaga kotkas hoiab küüniste vahel Jupiteri nooli.
Ladinakeelne väljend:
Praesidia Majestatis.
Tähendus:
Võimu kaitsjad.
Tema Majesteedi valvurid.
*Jupiter - oli vanarooma mütoloogias peajumal.

Embleemil on kujutatud:
Pikksilm, mis kujutab objekte suuremana ja lähemal asuvana, kui nad tegelikult on.
Ladinakeelne väljend:
Auget & minuit.
Tähendus:
Kadedus on sama, mis iseenda poomine.

Embleemil on kujutatud:
Käsi, mis katatab purkkaevust väljuvat veejuga.
Ladinakeelne väljend:
Vires alit.
Tähendus:
Ta suurendab tugevust.

Embleemil on kujutatud:
Kroon samba tipus.
Ladinakeelne väljend:
Existimatione nixa.
Tähendus:
Aule toetudes.

Embleemil on kujutatud:
Karu, kes viskab mesitaru ojja.
Ladinakeelne väljend:
Consilia media fugienda.
Tähendus:
Keskseid plaane tuleks vältida.
Vältige tähelepanu.

Embleemil on kujutatud:
Käsi, mis hoiab sirklit.
Ladinakeelne väljend:
Quia secretis ab omnibus.
Tähendus:
See kes teab saladusi, teab kõike.

Embleemil on kujutatud:
Kuu päikese ja maa vahel (päikesevarjutus).
Ladinakeelne väljend:
Praesentia nocet.
Tähendus:
Tema kohalolek kahjustab.
Valitsejaid ei panda kunagi olukorda, kus nad peavad võitlema üksteisega.

Embleemil on kujutatud:
Mitmeks osaks jagunev jõgi.
Ladinakeelne väljend:
Disiunctis viribus.
Tähendus:
Tugevus on hajutatud.

Embleemil on kujutatud:
Viinapuu, millelt on tugi eemaldatud.
Ladinakeelne väljend:
Opis indiget.
Tähendus:
Ta vajab tuge.

 
Embleemil on kujutatud:
Loorberipuu, mille kõik oksad peale ühe on maha raiutud.
Ladinakeelne väljend: 
Triumphali & stipite surgens. 
Tähendus:
Tulen kohast, kust tulevad võitjad.

Embleemil on kujutatud:
Turteltuvi istub kuivanud oksal.
Ladinakeelne väljend:
Nec dum cessat amor.
Tähendus:
Minu armastus on alati kestev.
 
Embleemil on kujutatud:
Moorus-  ja loorberipuu oksad on ristatud ja põlevad.
Ladinakeelne väljend:
Ignem parit repetita frictio.
Tähendus:
Hõõrudes tuleb tuli sellest välja.

Embleemil on kujutatud:
Sombune ilm ja viljakandev sidrunipuu on aedikus.
Ladinakeelne väljend:
Solum a Sole.
Tähendus:
Ma poleks mitte keegi ilma päikeseta.

Embleemil on kujutatud:
Jalakakänd, mille ümber on viljakandev viinamarja oks.
Ladinakeelne väljend:
Amicus in mortem.
Tähendus:
See on sõber isegi pärast surma.

Embleemil on kujutatud:
Pilliroog ja sõnajalg üksteise kõrval.
Ladinakeelne väljend:
Disparem vites.
Tähendus:
Hoidke eemale inimestest, kes teiega ei sarnane.
Põgenege nende eest, kes teile ei meeldi.
Liituge omasugustega.

Embleemil on kujutatud:
Unimagun, mille kõrgemad õied on ära lõigatud.
Ladinakeelne väljend:
Aequari pavent alta minori.
Tähendus:
Kõrgemad kardavad saada madalamatega võrdseks.

Embleemil on kujutatud:
Ristikheinast põgenevad maod.
Ladinakeelne väljend:
Procul esto profani.
Tähendus:
Pühendamatud peavad siit ära minema.

Embleemil on kujutatud:
Viljavihk.
Ladinakeelne väljend:
Non metentis, sed serentis.
Tähendus:
See ei kuulu saagi lõikajale, see kuulub külvajale.

Embleemil on kujutatud:
Liilia
Ladinakeelne väljend:
Inclita virtus.
Tähendus:
Alati vooruslik.

Embleemil on kujutatud:
Longus tulp.
Ladinakeelne väljend:
Absente Sole languesco.
Tähendus:
Ma suren ilma päikeseta.

Embleemil on kujutatud:
Viljavihud põllul ja viljapeksukoot.
Ladinakeelne väljend:
Tribulatio ditat.
Tähendus:
Vaesus rikastab seda.
Viletsus on kasulik.

Embleemil on kujutatud:
Haavatud ingel pakub andi teisele inglile, kes keeldub.
Ladinakeelne väljend:
Negare jussi, pernegare non jussi.
Tähendus:
Algul põlatud, hiljem nõutud.
Paljud keelduvad asjadest, mida nad hiljem taga otsivad.

Embleemil on kujutatud:
Basiilik potis.
Ladinakeelne väljend:
Quo melius, eo suavius.
Tähendus:
Mida pehmemalt te mind puudutate, seda magusam on mu lõhn.

Embleemil on kujutatud:
Ingel teritab noolt käial.
Ladinakeelne väljend:
Mens immota manet.
Tähendus:
Ma näen, et ülejäänud pöörduvad, kuid minu meel on püsiv.

Embleemil on kujutatud:
Part üritab nokaga maapinnast nõgest välja tirida.
Ladinakeelne väljend:
Deficiam, aut efficiam.
Tähendus:
Ma suren, kui ma ei tõmba seda välja.

Embleemil on kujutatud:
Kinniseotud silmadega vibuga ingel.
Ladinakeelne väljend:
Pulcra puellarum Lumina Tela mihi.
Tähendus:
Hea nägemine on minu relv.
Nümfide teravad silmad on minu nooled.
*Nümfid - olid kreeka mütoloogias üleloomulikud olendid, kes on seotud paljude teiste väiksemate naisjumalatega, mis on sageli seotud õhu, mere, metsa, vee või konkreetsete kohtade või pinnavormidega.

Embleemil on kujutatud:
Ingel aia sissepääsu ees.
Ladinakeelne väljend:
Amoris ostium, non hostium.
Tähendus:
See on sõpradele, mitte vaenlastele.

Embleemil on kujutatud:
Vesta neitsi alatri juures ja ingel pöördub tema poole.
Ladinakeelne väljend:
Nostra aeterna magis.
Tähendus:
Minu tuli püsib kauem kui teie oma.
*Vesta neitsid -  olid vanarooma mütoloogias preestrinnad, kes teenisid perekonda, kodu ja kodukollet kaitsvat jumalannat Vestat. Nad olid vanarooma ainukesed naissoost preestrid.

Embleemil on kujutatud:
Kerra tõmbunud siil.
Ladinakeelne väljend:
Mea me virtute involvo.
Tähendus:
Ma katan end oma voorusega.

Embleemil on kujutatud:
Kemeeleon
Ladinakeelne väljend:
Mutatur in horas.
Tähendus:
See muutub kogu aeg.

Embleemil on kujutatud:
Ingel kallab kotist kuldmünte maha.
Ladinakeelne väljend:
Auro conciliatur amor.
Tähendus:
Armastus annab kulda.

Embleemil on kujutatud:
Ingel asetab oma nooled tulle.
Ladinakeelne väljend:
Lentus tamen aeternus.
Tähendus:
See tuli põleb aeglaselt, kuid igavesti.
Aeglane, kuid igavene.

Embleemil on kujutatud:
Helisev kell.
Ladinakeelne väljend:
Sibi non sapit uni.
Tähendus:
See ei ole iseenda jaoks.

Embleemil on kujutatud:
Ingel külvab mooniseemneid.
Ladinakeelne väljend:
Oblivioni.
Tähendus:
See on selleks, et unustada kõik minu hädad ja ebaõnnestumised.

Embleemil on kujutatud:
Ämblik parandab võrku.
Ladinakeelne väljend:
Interrupta retexam.
Tähendus:
Ma parandan oma poolelijäänud tööd.

Embleemil on kujutatud:
Loorberipuu saab välgutabamuse.
Ladinakeelne väljend:
Spoliamur jure vesusto.
Tähendus:
Nad võtavad minult minu vanad õigused.
 
Embleemil on kujutatud:
Seen
Ladinakeelne väljend:
Quod cito fit cito ferit.
Tähendus:
Mis kiirelt tulnud, see kiirelt läinud.

Embleemil on kujutatud:
Turteltuvi istub kuivanud puuoksal.
Ladinakeelne väljend:
Infletum ducere voces.
Tähendus:
Minu laul on leinalaul.

Embleemil on kujutatud:
Laev tormisel merel, mis suundub sadamasse.
Ladinakeelne väljend:
Finis coronat opus.
Tähendus:
Lõpus saab su töö kroonitud.

 
Embleemil on kujutatud:
Toonekurg kannab seljas teist toonekurge. 
Ladinakeelne väljend: 
Pietas augustas. 
Tähendus: 
Suurim voorus on aidata abivajavat ligimest.    
Jäägitu, lapsemeelne armastus.

Embleemil on kujutatud:
Ingel näitab oma vigastust teisele inglile, kes hoiab käes kolbi.
Ladinakeelne väljend:
Morbum noscere curationis principium.
Tähendus:
Oma haigust näidates, saab see ravitud.
Tema haigusele on ravi.

Embleemil on kujutatud:
Tulp.
Ladinakeelne väljend:
Praeter colores nihil.
Tähendus:
Värvideta ei ole see midagi väärt.

Embleemil on kujutatud:
Varblane.
Ladinakeelne väljend:
Non cuivis Passerem esse, licet.
Tähendus:
Sa ei saa olla see, kes sa pole.

Embleemil on kujutatud:
Ööbik.
Ladinakeelne väljend:
Renovatum nuntiat annum.
Tähendus:
Ta kuulutab kevadet.

Embleemil on kujutatud:
Lõvi hoiab skeptrit.
Ladinakeelne väljend:
Quis auferet?
Tähendus:
Kes võtaks selle minult ära?
Kes saab selle minult ära võtta?

Embleemil on kujutatud:
Ingel taltsutab raevukat Marsi.
Ladinakeelne väljend:
Domitor Irae.
Tähendus:
Ta taltsutab viha.
*Mars - oli vanarooma mütoloogias sõjajumal.

Embleemil on kujutatud:
Lõuend molbertil.
Ladinakeelne väljend:
Ad omnia.
Tähendus:
Sobib ükskõik milleks.
Kõigile mugav.

Embleemil on kujutatud:
Magav lõvi.
Ladinakeelne väljend:
Cor vigilat.
Tähendus:
Tema süda valvab.

Embleemil on kujutatud:
Lõvi.
Ladinakeelne väljend:
Animus cum robore mixtus.
Tähendus:
Julgus koos tugevusega.
Julgus ja jõud.

 
Embleemil on kujutatud:
Pall. 
Ladinakeelne väljend: 
Concussus resurgo. 
Tähendus:
Läbi pingutuste tõusen kõrgustesse.

Embleemil on kujutatud:
Ingel hoiab peeglit käes.
Ladinakeelne väljend:
Amantis veri cor ut speculum est per lucidum.
Tähendus:
Puhas ja ilus.

Embleemil on kujutatud:
Liilia.
Ladinakeelne väljend:
Candor, non laeditur auro.
Tähendus:
Selle valget värvi ei kaeta kullaga.
Ehedat ei rikuta.
See ei muuda selle puhtust.

Embleemil on kujutatud:
Ingel hoiab peakohal käes silti numbriga ja trambib teise sildi peal.
Ladinakeelne väljend:
Perfectus amor non est nisis ad unum.
Tähendus:
Tõeline armastus viib ainult ühe juurde.
Täiusliku armastuse eesmärk on vaid üks.

Embleemil on kujutatud:
Kaks mesilast atra vedamas.
Ladinakeelne väljend:
Omne tulit punctum.
Tähendus:
Tal on suurimad oskused.
Igaüks, kes ühendab kasuliku meeldivaga, väärib igakülgset heakskiitu.
Ilma puudusteta.

Embleemil on kujutatud:
Konksu otsas rippuv lõvinahk.
Ladinakeelne väljend:
Ut sciat regnare.
Tähendus:
Selle jaoks, kes teab, kuidas valitseda.
Et ta teaks, kuidas valitseda.

Embleemil on kujutatud:
Jupiteri välk mäel.
Ladinakeelne väljend:
Jovi & fulminie.
Tähendus:
Jupiterile ja tema välgunooltele.
*Jupiter -  oli vanarooma mütoloogias peajumal.

Embleemil on kujutatud:
Toonekurg ehitab oma pesa kiriku katusele.
Ladinakeelne väljend:
Hic tutior.
Tähendus:
Siin on kindel..
Siin on turvaline.

Embleemil on kujutatud:
Mägi, kust voolavad ojad.
Ladinakeelne väljend:
Quae tribuunt tribuit.
Tähendus:
Ta jagab seda, mida talle antakse.

Embleemil on kujutatud:
Kuuvarjutus.
Ladinakeelne väljend:
Censurae patet.
Tähendus:
Seda paljastatakse, et seda saaks tsenseerida.
Teda tuleb süüdistada.

Embleemil on kujutatud:
Katkine kell kellatornis.
Ladinakeelne väljend:
Ex pulsu noscitur.
Tähendus:
Seda tuntakse heli järgi.
See on tuntud oma hääle järgi.

Embleemil on kujutatud:
Hispaania rist.
Ladinakeelne väljend:
Pretium Virtutis.
Tähendus:
Tasu vooruse eest.

Embleemil on kujutatud:
Lõvi vaatab end peeglist.
Ladinakeelne väljend:
Semper idem.
Tähendus:
Alati sama.

Embleemil on kujutatud:
Käsi, mis hoiab kalavõrku.
Ladinakeelne väljend:
Non semper tripodem.
Tähendus:
Õnn ei soosi alati.
Igakord ei vea.

Embleemil on kujutatud:
Kompass merel tähistaeva laotuses.
Ladinakeelne väljend:
Immobilis ad immobile Numen.
Tähendus:
Kinnistatud Jumalale.
Liigutamatu liigutamatule Jumalele.

Embleemil on kujutatud:
Avatud maakera, mille sees on pjedestaal.
Ladinakeelne väljend:
Me trahit altus honos.
Tähendus:
Au sees ja vooruses isegi taevalaotuses.
Au jälitab voorust isegi taevas.

Embleemil on kujutatud:
Koer kraabib puud.
Ladinakeelne väljend:
Quietum nemo impune lacesset.
Tähendus:
Ära otsi seda, mis sind ei otsi.
Kui teie ei otsi, siis teid ei otsita.

Embleemil on kujutatud:
Koer istub puu all.
Ladinakeelne väljend:
Noli me tangere.
Tähendus:
Ära puutu mind.
Ära sega mind.
Ärge äratage magavat koera.

Embleemil on kujutatud:
Rebane on aheldatud posti külge.
Ladinakeelne väljend:
Securitas alter.
Tähendus:
Ohutuse tagamiseks.
Vangistatud varas enam ei varasta

Embleemil on kujutatud:
Kolm pärga ümber oda.
Ladinakeelne väljend:
Este duces.
Tähendus:
Surra või võita.

Embleemil on kujutatud:
Fööniks tules.
Ladinakeelne väljend:
Sola facta solum Deum sequor.
Tähendus:
Kuna olen üksildane, siis järgnen Jumalale üksi.

Embleemil on kujutatud:
Kolm mäge, mille tipus on palmipuud.
Ladinakeelne väljend:
Cum tempore.
Tähendus:
Aja jooksul.
Ajas.

Embleemil on kujutatud:
Kahe loorberioksaga kroon.
Ladinakeelne väljend:
Salus & victoria nostra.
Tähendus:
Meie võit on ühtsuses.
Ühtsus toob kooskõla.
Heas liidus on meie kaitse.
Õnn ja võit.

Embleemil on kujutatud:
Avatud maakera, mille sees on kolm puud.
Ladinakeelne väljend:
Brevis vita magnanimorum.
Tähendus:
Kõige armsam sureb kõigepealt.
Parimad sõbrad surevad esimestena.
Mis on meile kasulik, jätab meid alati liiga vara.

Embleemil on kujutatud:
Käsi, mis hoiab saua, millel on kardinali müts.
Ladinakeelne väljend:
Ductore Deo.
Tähendus:
Jumal juhib kõike.
Jumal haldab kõiki asju.

Embleemil on kujutatud:
Armastusesõlmed.
Ladinakeelne väljend:
Fortitudo eius Rhodum tenuit.
Tähendus:
Nende jõud paneb türannid kartma.
Vastupanu hirmutab türanni.
* Türann - inimene, kes kukutas relvajõul endise valitsuse ja kehtestas oma ainuvalitsuse, mis põhineb poliitilisel ülemvõimul.

Embleemil on kujutatud:
Torn ja kuus lindu.
Ladinakeelne väljend:
Accipio nullas sordida Turris aves.
Tähendus:
Ma ei talu ebastabiilsust.

Embleemil on kujutatud:
Lendav kotkas, kes vaatab päikese poole.
Ladinakeelne väljend:
Praestantior animus.
Tähendus:
Ilma hirmuta.

Embleemil on kujutatud:
Kaks tõrvikut.
Ladinakeelne väljend:
Jactae crescimus.
Tähendus:
Tuul on meie toit.
Me elame tuultest.

Embleemil on kujutatud:
Laskevalmis vibu ja nool.
Ladinakeelne väljend:
Tracta magis feriunt
Tähendus:
Mida kõvemini pigistada, seda valusam.

Embleemil on kujutatud:
Põhjanael.
Ladinakeelne väljend:
Monstrat viam.
Tähendus:
Ta näitab meile, millist teed me peame minema.
Näitab teed.

Embleemil on kujutatud:
Rahulik lõvi.
Ladinakeelne väljend:
Non furit sed indomitus.
Tähendus:
Ta pole raevukas, kuid on võitmatu.

Embleemil on kujutatud:
Kaks leegitsevat südant.
Ladinakeelne väljend:
Ut duo unum componant.
Tähendus:
Nad on kaks ühes.
Need kaks saavad üheks.

 
Embleemil on kujutatud:
Peegel. 
Ladinakeelne väljend: 
Splendidor motu. 
Tähendus:
Ma säran rohkem, kui mind liigutatakse.
Liikudes säran rohkem.

Embleemil on kujutatud:
Päikese poole sirutav päevalill.
Ladinakeelne väljend:
Vota sequuntur euntem.
Tähendus:
Minu soovid järgivad teda tema rajal.

Embleemil on kujutatud:
Leegitsev süda merel.
Ladinakeelne väljend:
Pacatis ludit in undis.
Tähendus:
See võtab oma koha pärast tormi.

Embleemil on kujutatud:
Taevas hõljuv käsn.
Ladinakeelne väljend:
Aliena gravant.
Tähendus:
See, mis ma saan väljastpoolt, teeb mu raskeks.

Embleemil on kujutatud:
Tool.
Ladinakeelne väljend:
Inutile ambulanti.
Tähendus:
Ma ei teeni seda, kes ei puhka.
Puhkamata olen ma kasutu.

Embleemil on kujutatud:
Triumfikaar (võidukaar).
Ladinakeelne väljend:
Gaudet sub pondere tellus.
Tähendus:
Maa kannab mind uhkusega.

Embleemil on kujutatud:
Tühi linnupuur.
Ladinakeelne väljend:
Sine arte vacat.
Tähendus:
See on alati tühi, kui ei kasutata kavalust.
Seda tehakse kavalusega.

Embleemil on kujutatud:
Kokkuseotud nooltekimp.
Ladinakeelne väljend:
Omnes continet unus.
Tähendus:
Ainult üks hoiab neid kõiki koos,
Üks hoiab neid ühendatuna.

Embleemil on kujutatud:
Majakas mere ääres.
Ladinakeelne väljend:
Terram perlustrat & undas.
Tähendus:
Ta valgustab mere ja maa.

 
Embleemil on kujutatud:
Ingel hoiab lõvi ohjadest ja istub tema seljas. 
Ladinakeelne väljend: 
Refrenaturus Agnus. 
Tähendus:
Ma panen ta kuuletuma.
Taltsutan ta nagu lamba.

Embleemil on kujutatud:
Päikesekell pilvise taeva all.
Ladinakeelne väljend:
Mihi tollunt nubula solem.
Tähendus:
Pilved võtavad minult minu valguse.

Embleemil on kujutatud:
Reha.
Ladinakeelne väljend:
Sparsa colligit.
Tähendus:
Ta kogub selle, mis on laiali.

 
Embleemil on kujutatud:
Palmipuu. 
Ladinakeelne väljend: 
Uno avulso non deficit alter. 
Tähendus:
Kui üks sureb, siis sünnib teine asemele.

Embleemil on kujutatud:
Paabulind lehvitab saba olles ümbritsetud oma tibudest.
Ladinakeelne väljend:
Cum pudore laea foecunditas.
Tähendus:
Halastus häbiga.
Armastus koos häbiga.

Embleemil on kujutatud:
Paabulind oma tibudega.
Ladinakeelne väljend:
Non minus caritativus quam superbus.
Tähendus:
Armulik ja suureline.
Heasüdamlik ja suuremeelne.
Mitte vähem armulik kui uhke.

Embleemil on kujutatud:
Kalasabaga kaljukits koos tüüri ja küllusesarvega.
Ladinakeelne väljend:
Fidem fati virtute sequemur.
Tähendus:
Voorus ületab kõik.
Voorus on kõigist kõige parem.
* Küllusesarv (cornu copiae) - on vanakreeka mütoloogiast pärinev külluse ja toidu sümbol. Seda kujutatakse suure sarvekujulise anumana, kust pudeneb vilju, lilli, pähkleid ja muud söödavat, vahel ka teisi rikkusi.

Embleemil on kujutatud:
Purjega kilpkonn.
Ladinakeelne väljend:
Festina lente.
Tähendus:
Kannatlikkusega näete kõike.

Embleemil on kujutatud:
Kaks ankrut.
Ladinakeelne väljend:
Duabus
Tähendus:
Ei ole midagi kindlamat.
Mõlemaga koos.

Embleemil on kujutatud:
Saar meres.
Ladinakeelne väljend:
Tuscorum & ligurum securati.
Tähendus:
Turvaline paljudele.
Teie ohutuse tagamiseks.

Embleemil on kujutatud:
Diana hoiab kaljukitsel ühe käega sarvist, astudes ühe jalaga maole peale.
Ladinakeelne väljend:
Integer vitae Scelerisque purus.
Tähendus:
Tarkus on tähtedest kõrgem.
* Diana - oli vanarooma mütoloogias jahijumalanna.

Embleemil on kujutatud:
Rist ja kroon.
Ladinakeelne väljend:
Dei virtus est nobis.
Tähendus:
Jumala voorus on meiega.
Jumal on meiega.
Gott mit uns.

Embleemil on kujutatud:
Naine lõvi ja hundi vahel.
Ladinakeelne väljend:
Hetruria pacata.
Tähendus:
Rahu julmuse ja halva tahte vahel.
Rahu kahe halva vahel.
Rahu julma ja pahatahliku vahel.

Embleemil on kujutatud:
Ankru ümber keritud delfiin.
Ladinakeelne väljend:
Festina lente.
Tähendus:
Mitte midagi ilma nõustajata.
Mitte midagi ilma nõuanneteta.
Tühi koht ilma nõuandjata.
Kõik läheb hästi kui tegu on läbimõeldud.

Embleemil on kujutatud:
Kolm teemantsõrmust on keskelt omavahel ühendatud.
Ladinakeelne väljend:
Superabo.
Tähendus:
Ma saan kõigist üle.

Embleemil on kujutatud:
Loorberipuu.
Ladinakeelne väljend:
Laedentem laedo.
Tähendus:
Ma teen haiget sellele, kes teeb haiget mulle.

 
Embleemil on kujutatud:
Laev merel. 
Ladinakeelne väljend: 
Prospero motu. 
Tähendus:
Õnnega koos.
Õnn saatku sind.

Embleemil on kujutatud:
Lucretia tapab enese.
Ladinakeelne väljend:
Famam servare memento.
Tähendus:
Ma elan igavesti.
Minu eeskuju elab igavesti.
Hea nimi on kõigest parem.
*Lucretia - oli vanarooma mütoloogias legendaarne kangelanna, kes oli Lucius Tarquinius Collatinuse kaunis ja vooruslik naine. Tema tragöödia algas siis, kui teda vägistas Rooma türannist etruski kuninga Lucius Tarquinius Superbusi poeg Sextus Tarquinius. Pärast isa ja tema mehe tariinkide vastu kättemaksu nõudmist tappis ta enese.

Embleemil on kujutatud:
Herakles tapab oma voodis kaks madu.
Ladinakeelne väljend:
Hinc labor & virtus.
Tähendus:
Siit pärinevad töö ja voorus.
Sellest tuleb voorus ja vaprus.
* Herakles - ladina keeles Hercules, oli vanakreeka mütoloogias Zeusi ja Teeba kuninga Amphitryoni abikaasa Alkmene poeg. Herakles oli maailma tugevaim inimene.

Embleemil on kujutatud:
Põld, mille vili on vihma käes maha vajunud.
Ladinakeelne väljend:
Ne quid nimis.
Tähendus:
Kõik üleliigsed asjad on kahjulikud.
Liiga palju on kahjulik.

 
Embleemil on kujutatud:
Trooja hobune. 
Ladinakeelne väljend: 
Specie Religionis. 
Tähendus: 
Usu ettekäändel. 
Usu valguses.

Embleemil on kujutatud:
Trofeed turvise ja mitmesuguste relvadega.
Ladinakeelne väljend:
Alienis spolys.
Tähendus:
Teisi röövides.
Võõraid röövides.

Embleemil on kujutatud:
Paavsti tiaara.
Ladinakeelne väljend:
Librata refulget.
Tähendus:
See särab kõigile võrdselt.

Embleemil on kujutatud:
Puu, mis lõigatakse pikuti pooleks.
Ladinakeelne väljend:
A se pendet.
Tähendus:
See sõltub temast endast.

Embleemil on kujutatud:
Öötaevas kuu ja tähedega.
Ladinakeelne väljend:
Lumine Solis.
Tähendus:
Läbi päikesepaiste.
Päikesevalgusest.

Embleemil on kujutatud:
Lõuend molbertil ja käsi pilvest, mis hoiab paletti ja pintsleid.
Ladinakeelne väljend:
Ad omnia.
Tähendus:
Kõigi jaoks.

Embleemil on kujutatud:
Saar.
Ladinakeelne väljend:
Neutri adhaerendum.
Tähendus:
Ei kaldu ühelegi poolele.
Ei ühte ega teist poolt.

Embleemil on kujutatud:
Kaks kätt süütavad küünla.
Ladinakeelne väljend:
Sine damno suae lucis.
Tähendus:
Valgust kaotamata.

Embleemil on kujutatud:
Mõõk on tasakaalustatud magneti abil.
Ladinakeelne väljend:
Volentes trahimur.
Tähendus:
Vabatahtlik jõud.
Meid juhitakse vabatahtlikult.

Embleemil on kujutatud:
Loojuv päike paistab hauale, millel on kroon ja skepter.
Ladinakeelne väljend:
Futurum indicat.
Tähendus:
See näitab tulevikku.
See osutab tulevikule.

Embleemil on kujutatud:
Mänd kalju peal.
Ladinakeelne väljend:
Quis evellet?
Tähendus:
Kes juurib selle välja?

Embleemil on kujutatud:
Armastuse sõlm.
Ladinakeelne väljend:
Mors sola resolvet.
Tähendus:
Ainuüksi surm muudab mind.

Embleemil on kujutatud:
Põlev purjelaev merel.
Ladinakeelne väljend:
Damnum minatur non timet.
Tähendus:
See ähvardab aga ta ei karda.

Embleemil on kujutatud:
Mõõk, mis on taskaalus.
Ladinakeelne väljend:
Progite lauros.
Tähendus:
Toob loorberipärjad.

Embleemil on kujutatud:
Päevalill päikese käes.
Ladinakeelne väljend:
Quocumque sequar.
Tähendus:
Ma järgnen talle igale poole.

Embleemil on kujutatud:
Noor kotkas proovib lendama hakata.
Ladinakeelne väljend:
Nos annos animus requirit.
Tähendus:
Voorust ei saa mõõta ajaga.

Embleemil on kujutatud:
Loorberi ja mürri oks.
Ladinakeelne väljend:
Altera, alterius merces.
Tähendus:
Üks on tasu teisele.

Embleemil on kujutatud:
Mesilassülem.
Ladinakeelne väljend:
Querit ut proficiat.
Tähendus:
Nad otsivad kohta paremaks muutumiseks.

Embleemil on kujutatud:
Päikese suunas lendav pääsuke.
Ladinakeelne väljend:
Gratiatus evocat ardor.
Tähendus:
Selle sõbralik soojus köidab mind.
Selle soodne soojus tõmbab mind.

Embleemil on kujutatud:
Kella sihverplaat.
Ladinakeelne väljend:
Tot horas quot vires.
Tähendus:
Tähistan tunnid vastavalt oma tugevusele. 

Embleemil on kujutatud:
Õitsev viljapuu.
Ladinakeelne väljend:
Si tempus favebit.
Tähendus:
Kui aeg on mulle soodne.
Ma tean, et aeg soosib mind.

Embleemil on kujutatud:
Korallitükk.
Ladinakeelne väljend:
Duritiem quaero.
Tähendus:
Ma tulen välja et karastuda.
Ma tulen välja selleks, et kõvasti kasvada.

Embleemil on kujutatud:
Leetpõõsas.
Ladinakeelne väljend:
Musis aurora benigna.
Tähendus:
Hommik sobib õppimiseks.
Õppijale on hommik soodne.

Embleemil on kujutatud:
Kukk tõstab pea üles.
Ladinakeelne väljend:
Et Soli & Marti.
Tähendus:
Olen pühendatud Päikesele ja Marsile.

Embleemil on kujutatud:
Konnad ja maod palmi jalamil.
Ladinakeelne väljend:
Invidia integritatis assecla.
Tähendus:
Kadedus kaasneb moraalse terviklikkusega.
Kadedus on terviklikkuse teenija.
Kadedus püüab olla vagadus.
Kadedus on siiruse järglane.

Embleemil on kujutatud:
Kannike näitab oma juuri.
Ladinakeelne väljend:
Humilibus gratiam.
Tähendus:
Alandlikkuses on mingi ilu.
See on ilus alandlikkuses.

Embleemil on kujutatud:
Päevalill.
Ladinakeelne väljend:
Solem specto.
Tähendus:
Ma ootan oma Päikest.

Embleemil on kujutatud:
Püvilill (Fritillaria perekond).
Ladinakeelne väljend:
Modesta juventus, honesta senectus.
Tähendus:
Selle sünd on tagasihoidlik ja vanadus auväärne.

Embleemil on kujutatud:
Tunnelisse sisenev mutt.
Ladinakeelne väljend:
Atris nil abscura latebris.
Tähendus:
Ta on pime ja otsib pimedust.

Embleemil on kujutatud:
Kobras hammustab enda munandeid.
Ladinakeelne väljend:
Modo vita supersit.
Tähendus:
Kui elu on piisavalt pikk, siis sellest piisab.

Embleemil on kujutatud:
Kobras närib puud.
Ladinakeelne väljend:
Perseverando.
Tähendus:
Kui ta jätkab, siis tõmbab ta selle välja.

Embleemil on kujutatud:
Kotkas istub oksal.
Ladinakeelne väljend:
Non cantu, sed actu.
Tähendus:
Mitte minu sõnadega vaid minu tegudega.

Embleemil on kujutatud:
Krokodill Niiluse kaldal.
Ladinakeelne väljend:
Tempore & loco.
Tähendus:
Ta teab aega ja kohta.

Embleemil on kujutatud:
Orav eemaldab kastanilt okkalist kesta.
Ladinakeelne väljend:
Latet abdita.
Tähendus:
Et seda saada, tuleb pingutada.

Embleemil on kujutatud:
Jaanalind jookseb, tiivad laiali.
Ladinakeelne väljend:
Nun cursu sed volatu omnes supero.
Tähendus:
Ma ei lenda, ometi saan ma kõigist metsalistest jagu.

Embleemil on kujutatud:
Lendav kotkas.
Ladinakeelne väljend:
Et profundissima quaeque.
Tähendus:
Ta vaatab kuristikku.

Embleemil on kujutatud:
Ingel poogib puule oksa.
Ladinakeelne väljend:
Crescunt illac crescetis amores.
Tähendus:
Kaks südant ühinevad omavahel kokku.

Embleemil on kujutatud:
Kotkas on isahirve sarvede vahel.
Ladinakeelne väljend:
Instanti victoria.
Tähendus:
Ma tapan ta tema enda tegevusega.

Embleemil on kujutatud:
Kotkas, kelle küüniste vahel on piksenool ja oliivioks.
Ladinakeelne väljend:
Unicuique propre.
Tähendus:
Sobib sõjaks ja rahuks.

Embleemil on kujutatud:
Madu hõõrub kahe kivi vahel oma vana naha maha.
Ladinakeelne väljend:
Vestutate relicta.
Tähendus:
Ma muutun ilusamaks, kui ma oma vana naha maha viskan.

Embleemil on kujutatud:
Ingel lükkab hauakivi pikali.
Ladinakeelne väljend:
Cedere nolo, sed cedere cogar morti.
Tähendus: 
Keegi ei saa minu vastu.
Miski ei pane mulle vastu.

Embleemil on kujutatud:
Granaatõun.
Ladinakeelne väljend:
Conjuncti sumus.
Tähendus:
Oleme ühendatud.

Embleemil on kujutatud:
Leegitsev süda roosi ja liilia vahel.
Ladinakeelne väljend:
Decor, candor & amor.
Tähendus:
Ilus ja puhas.

Embleemil on kujutatud:
Nool lendab Põhjanaela suunas.
Ladinakeelne väljend:
Unus sufficit.
Tähendus:
Üks on mulle küllalt.
Üks on piisav.

Embleemil on kujutatud:
Kaks leegitsevat südant ühinevad.
Ladinakeelne väljend:
Ex duobus unum.
Tähendus:
Meie kahest südamest on armastus teinud ainult ühe.

Embleemil on kujutatud:
Päike paistab leegitseva südame kohal.
Ladinakeelne väljend:
Elevor ubi consumor.
Tähendus:
Ma tõusen sinna, kus ma tuhaks põlen.

Embleemil on kujutatud:
Pelikan toidab oma verega poegi.
Ladinakeelne väljend:
In morte vita.
Tähendus:
Elu surmas.
Elu surma keskel.

Embleemil on kujutatud:
Käsi pilve seest, mis hoiab raamatut.
Ladinakeelne väljend:
Fac solvere nulli.
Tähendus:
Ma ei lase ühelgi langeda.

Embleemil on kujutatud:
Päevalill ilma päikesepaisteta.
Ladinakeelne väljend:
Vivo inter augustias.
Tähendus:
Ma ei saa ise pöörduda.
Ma ootan oma Päikest.

Embleemil on kujutatud:
Paradiisilind.
Ladinakeelne väljend:
Altiora peto.
Tähendus:
Ma otsin kõrgemaid asju.
Ma pürgin ainult kõrgete asjade poole.

Embleemil on kujutatud:
Tuulelipp.
Ladinakeelne väljend:
Semper in motu.
Tähendus:
Kui sina muutud, muutun ka mina.

Embleemil on kujutatud:
Külje peal olev maailm.
Ladinakeelne väljend:
Stultus Fidit.
Tähendus:
Ainult narr usaldab seda.

Embleemil on kujutatud:
Kaks üksteise poole kasvavat palmipuud.
Ladinakeelne väljend:
Idem nos unit.
Tähendus:
Sama kiindumus ühendab meid.

Embleemil on kujutatud:
Peegel.
Ladinakeelne väljend:
Dico vera.
Tähendus:
Ma räägin tõtt.

Embleemil on kujutatud:
Päikesekiir peegeldub peeglilt südamele ja süütab selle.
Ladinakeelne väljend:
Inflammatur.
Tähendus:
Ma põlen ja ei tarbi.

Embleemil on kujutatud:
Katkine mõõk.
Ladinakeelne väljend:
Reparati non potest.
Tähendus:
Seda ei saa enam parandada.

Embleemil on kujutatud:
Loorberipuu.
Ladinakeelne väljend:
Auspice Deo.
Tähendus:
Kui Jumal on meie poolel, pole põhjust meeleheiteks.
Jumala abiga.

Embleemil on kujutatud:
Purjelaev pannakse põlema päikesekiiri peegeldava peegli abil.
Ladinakeelne väljend:
Intrat lux & exit ignis.
Tähendus:
Valgus siseneb ja leegid väljuvad.

Embleemil on kujutatud:
Skorpioni tähtkuju.
Ladinakeelne väljend:
Pejor superius quam inferius.
Tähendus:
Ülal on veel valusam kui maa peal.
Üleval on veel hullem kui all.

Embleemil on kujutatud:
Üles lendav nool.
Ladinakeelne väljend:
Vel ascendre vel descendere.
Tähendus:
Kas minna üles või minna alla.

Embleemil on kujutatud:
Maakera, mida ümbritseb päike.
Ladinakeelne väljend:
Adest adest.
Tähendus:
See on olemas igal pool..
See on alati kohal.

Embleemil on kujutatud:
Palmipuu, mis peegeldub vee pinnalt.
Ladinakeelne väljend:
Memor adversae.
Tähendus:
See mäletab ebaõnnestumisi.

Embleemil on kujutatud:
Kaks rulli lillat riiet laua peal.
Ladinakeelne väljend:
Purpura juxta Purpuram.
Tähendus:
Kaup kauba vastu.

Embleemil on kujutatud:
Kroon padjal.
Ladinakeelne väljend:
Bonum fallax.
Tähendus:
See on petlik kaup.
Väga eksitav.

Embleemil on kujutatud:
Kahe mastiga purjekas.
Ladinakeelne väljend:
Consule utrique.
Tähendus:
Hoolitsege mõlema eest.

Embleemil on kujutatud:
Noored puud.
Ladinakeelne väljend:
Ex fascibus fasces.
Tähendus:
Üks toodab teised.
Ühest istikust tulevad teised istikud.

Embleemil on kujutatud:
Taraan.
Ladinakeelne väljend:
Labor omnia vincit.
Tähendus:
Töö võidab kõik.
* Taraan - massiivse otsa või raudteravikuga palgist või tugikonstruktsioonist koosnev seade kivimüüri, kindluse või puitvärava lõhkumiseks.

Embleemil on kujutatud:
Ingel hoiab küünalt ja noolt.
Ladinakeelne väljend:
Nunquam extinguitur.
Tähendus:
Seda ei kustutata kunagi.

Embleemil on kujutatud:
Liiliad kasvavad küpressipuu all.
Ladinakeelne väljend:
Sola mihi redolet.
Tähendus:
Leian, et see lõhn on magus.

Embleemil on kujutatud:
Päike.
Ladinakeelne väljend:
Neque retrogradior, neque devio.
Tähendus:
Ma ei lähe kunagi tagasi ega liigu kõveralt.

Embleemil on kujutatud:
Murtud viljakõrs.
Ladinakeelne väljend:
Mihi pondera casus.
Tähendus:
Kui on liiga palju, siis see surub mind.

Embleemil on kujutatud:
Sööginõu keeb tulel.
Ladinakeelne väljend:
Si nisi aqua nil valet.
Tähendus:
Kui selles on ainult vesi, siis see ei kõlba millekski.

Embleemil on kujutatud:
Sõjalippu hoidev ingel.
Ladinakeelne väljend:
Efferam aut referam.
Tähendus:
Ma kas suren või olen võidukas.
Ma pigem suren, kui kaotan.

Embleemil on kujutatud:
Tasakaalus olev kaal.
Ladinakeelne väljend:
Stateram ne transilias.
Tähendus:
Ole oma otsustes erapooletu.

Embleemil on kujutatud:
Ingel kinnitab kilpkonnale tiivad.
Ladinakeelne väljend:
Ut sit velocior.
Tähendus:
Et see oleks kiire.

Embleemil on kujutatud:
Pilve kallistav mees.
Ladinakeelne väljend:
Nihil ficta juvabunt.
Tähendus:
Teesklemine ei ole hea mittemillekski.

Embleemil on kujutatud:
Kaks jäära löövad pead üksteise vastu.
Ladinakeelne väljend:
Deus nobis haec otia fecit.
Tähendus:
Jumal on meile selle kerguse andnud.

Embleemil on kujutatud:
Üks ingel tõstab käe, et lüüa piitsaga teist inglit, kes hoiab kätt õla ees.
Ladinakeelne väljend:
Os cordis secreta revelat.
Tähendus:
Suu reedab südame saladused.

Embleemil on kujutatud:
Kroon.
Ladinakeelne väljend:
Unam petij a Domino.
Tähendus:
Ühte, mida ma olen Issandalt palunud, seda ma otsin.

Embleemil on kujutatud:
Ingel hoiab leegitsevat südant käes.
Ladinakeelne väljend:
Ne celatur ignis.
Tähendus:
Tuld ei saa varjata.

Embleemil on kujutatud:
Ingel teeb nööri.
Ladinakeelne väljend:
Crescunt vincula recessu.
Tähendus:
Minu read suurenevad.

Embleemil on kujutatud:
Ingel ületab oja istudes nooletupel ja sõudes vibuga.
Ladinakeelne väljend:
Amor praestat usus.
Tähendus:
Armastus leiab võimalusi ja vahendeid.

Embleemil on kujutatud:
Kärbitud tammepuu.
Ladinakeelne väljend:
Per damna, per caedes.
Tähendus:
Kasvan ka pärast seda, kui olen haavata saanud.

Embleemil on kujutatud:
Lillede kohal lendav mesilane.
Ladinakeelne väljend:
Hinc studiis alimenta meis.
Tähendus:
Ma võtan sellest oma toidu.

Embleemil on kujutatud:
Vikerkaar.
Ladinakeelne väljend:
Non Aquas sine Sole dato.
Tähendus:
Ei ole vihma ilma päikeseta.

Embleemil on kujutatud:
Puukänd, millest tärkab noor võrse.
Ladinakeelne väljend:
In spem exsurgit.
Tähendus:
See uuendab lootusi.

Embleemil on kujutatud:
Päikese poole lendav kotkas.
Ladinakeelne väljend:
Non est mortale quod opto.
Tähendus:
Ma ei otsi midagi surelikku.
See, mida ma soovin, on jumalik

Embleemil on kujutatud:
Päevalill.
Ladinakeelne väljend:
Tibi soli.
Tähendus:
See on ainult sinu jaoks.

Embleemil on kujutatud:
Kimp mitmesuguseid relvi.
Ladinakeelne väljend:
Eligite.
Tähendus:
Sul on su valik.

Embleemil on kujutatud:
Kappar lõhestab kivi, millel ta kasvab.
Ladinakeelne väljend:
Marmora fendit.
Tähendus:
See purustab ka kõige tugevamad kivid.

Embleemil on kujutatud:
Viigipuu päikese käes.
Ladinakeelne väljend:
Fugit hiems.
Tähendus:
Talv on möödunud.

Embleemil on kujutatud:
Pitsat ja selle jäljend.
Ladinakeelne väljend:
Ad finem servat.
Tähendus:
Ma hoian seda seni, kuni elan.

Embleemil on kujutatud:
Peegel.
Ladinakeelne väljend:
Nemini parcit.
Tähendus:
Ta ei salvesta ühtegi viga.
Vigu pole.

Embleemil on kujutatud:
Külili vajunud obelisk või püramiid.
Ladinakeelne väljend:
Ad gloriam erigetur.
Tähendus:
Kui see taas üles tõstetakse, on see au jaoks.
Kommentaar. Paljudel vanadel ehitistel, aedadel, tornidel jne võib kohata obeliske. Iseäranis palju on neid näha ehitiste küljes vanadel gravüüridel.

Embleemil on kujutatud:
Kõrge kalju.
Ladinakeelne väljend:
Ut semper aspiciar.
Tähendus:
Mind püstitati selleks, et näha kogu maailma.
Olen loodud nägema kogu maailma.

Embleemil on kujutatud:
Tulering.
Ladinakeelne väljend:
Hinc pura femina flammae.
Tähendus:
See on puhas tuleallikas.

Embleemil on kujutatud:
Jäära sodiaagimärk.
Ladinakeelne väljend:
Felices inchoat amos.
Tähendus:
See alustab õnnelikku aastat.

Embleemil on kujutatud:
Koera kaelarihm ogadega.
Ladinakeelne väljend:
Absque pudore.
Tähendus:
Ilma süüta.

Embleemil on kujutatud:
Kaks risti olevat ankrut.
Ladinakeelne väljend:
In magnis non sufficit una.
Tähendus:
Ühest ei piisaks ägedas tormis.

Embleemil on kujutatud:
Vilja kandev mänd.
Ladinakeelne väljend:
Semper matura.
Tähendus:
See on alati küps.

Embleemil on kujutatud:
Puukänd, mille külge on aheldatud lind.
Ladinakeelne väljend:
Non volo, quando volo.
Tähendus:
Ma ei saa lennata, kui ma seda tahan.

Embleemil on kujutatud:
Sepa metallisulatus tiigel suitsevatel sütel.
Ladinakeelne väljend:
Adversa probant.
Tähendus:
Headus pannakse proovile ebaõnne käes.

Embleemil on kujutatud:
Ariadne kroon ehk Põhjakroon (Corona Borealis- väike tähtkuju põhjataevas).
Ladinakeelne väljend:
Pignus amoris.
Tähendus:
See on armastuse pant.
Armastuse pant.
*Ariadne - oli vanakreeka mütoloogias Kreeta valitseja Minose ja Pasiphae tütar.
Kommentaar:
Euroliidu lipu sümbol on samasugune. Kas saab sellest omad järeldused teha? Pean silmas seda, mis on Euroopa Liidu tegelik soov inimestele, indiviididele, mitte riikidele? Väga küsitav, et nad seda taotlevad?

Embleemil on kujutatud:
Sõrmus, mida hoiavad kaks kätt.
Ladinakeelne väljend:
Promissa frangere prudendum.
Tähendus:
Usu murdmine on häbiväärne.

Embleemil on kujutatud:
Ämblikuvõrgus kaetud kiiver (vaevalt nähtav).
Ladinakeelne väljend:
Symbolum pacis.
Tähendus:
See on rahu märk.

Embleemil on kujutatud:
Tempel.
Ladinakeelne väljend:
Virtuti & honori.
Tähendus:
Pühendatud aule ja voorusele.
Kommentaar:
Selline pisikene tempel on ka Keila kiriku aias. Mõistagi, katuse nurkades olevad mingisugused antennid/kaunistused? puuduvad tänapäeval sellel hoonel.

Embleemil on kujutatud:
Kilpkonn.
Ladinakeelne väljend:
Domus fidissima custos.
Tähendus:
Lojaalne majahoidja.

Embleemil on kujutatud:
Surnud tammepuu, millel kasvab luuderohi.
Ladinakeelne väljend:
Arida tecum.
Tähendus:
Ma närbun koos teistega samal ajal.

Embleemil on kujutatud:
Jänes.
Ladinakeelne väljend:
In solo cursu audax.
Tähendus:
Ta on ainult joostes julge.

Embleemil on kujutatud:
Toonekurg, kelle noka vahel on madu.
Ladinakeelne väljend:
Confiscere est animus.
Tähendus:
Ma sooviksin nad kõik tappa .
Ma soovin, et saaksin nad kõik hävitada.

Embleemil on kujutatud:
Jooksev koer.
Ladinakeelne väljend:
Herum quaeo.
Tähendus:
Otsin meistrit.
Otsin peremeest.

Embleemil on kujutatud:
Hani torni otsas.
Ladinakeelne väljend:
Hostis adest.
Tähendus:
Ettevaatust, vaenlane on lähedal.

Embleemil on kujutatud:
Ükssarvik.
Ladinakeelne väljend:
Prae oculis ira.
Tähendus:
Viha silme ees.

Embleemil on kujutatud:
Kotkattiivad.
Ladinakeelne väljend:
Protegent & destruent.
Tähendus:
Kaitsevad ja hävitavad.

Embleemil on kujutatud:
Peotäie tolmuga vaigistatakse mesilassülem.
Ladinakeelne väljend:
Compressae quiescunt.
Tähendus:
Kui nad on hajutatud, siis nad on rahulikud.

Embleemil on kujutatud:
Kaks kätt löövad plaksu.
Ladinakeelne väljend:
Fide & diffide.
Tähendus:
Usaldus ja umbusaldus.

Embleemil on kujutatud:
Vares kasutab peibutist, hoides kinni teisest varesest, samal ajal läheneb õhust kolmas vares.
Ladinakeelne väljend:
Et iuvisse nocet.
Tähendus:
Minu abi on mulle kahjulik.
Armulikkus on kahjulik.

Embleemil on kujutatud:
Käsi kastab roosipõõsast.
Ladinakeelne väljend:
Ferendum & sperandum.
Tähendus:
Sa pead lootma ja kannatama.

Embleemil on kujutatud:
Papagoi ehitab oma pesa sinna, kuhu madu ei pääse ligi.
Ladinakeelne väljend:
Consilia consiliis frustrantur.
Tähendus:
Nõuandjad on pettunud nõuannetes.

Embleemil on kujutatud:
Sirp ripub kärbitud puu otsas.
Ladinakeelne väljend:
Purgat, non nocet.
Tähendus:
Kärpige seda, kuid ärge maha lõigake.

Embleemil on kujutatud:
Harf (osadel embleemidel on harfi peal kroon).
Ladinakeelne väljend:
Majora minoribus consonant.
Tähendus:
Suurim heli väikseimaga.

Embleemil on kujutatud:
Madu lillede keskel.
Ladinakeelne väljend:
Prudentia ipsamet.
Tähendus:
Ole ettevaatlik.

Embleemil on kujutatud:
Härg jookseb sarvedega vastu puud.
Ladinakeelne väljend:
In arena & ante arenam.
Tähendus:
Võitluses ja enne võitlust.

Embleemil on kujutatud:
Kiiver ja okassiga selle peal.
Ladinakeelne väljend:
Decus in armis.
Tähendus:
Au süles.

Embleemil on kujutatud:
Rähn puu otsas.
Ladinakeelne väljend:
Haec merces Tuta laboris.
Tähendus:
Mu pingutused ei jookse kunagi tühja.

Embleemil on kujutatud:
Tuvi istub kuivanud puu oksal.
Ladinakeelne väljend:
Idem cantus gemitus.
Tähendus:
Mu laul ja ohked on üks ja sama asi.

Embleemil on kujutatud:
Isane ja emane tuvi.
Ladinakeelne väljend:
Conjunctio fida.
Tähendus:
Ustavus ühendab meid.

Embleemil on kujutatud:
Põlvitav ingel päevalille ees, mis on pöördunud päikese poole
Ladinakeelne väljend:
Quo pergis eodem vergo.
Tähendus:
Järgnen, kuhu iganes sa ka ei läheks.

Embleemil on kujutatud:
Ööbik õpetab oma poegi laulma.
Ladinakeelne väljend:
Melior doctrina parentum.
Tähendus:
Meie vanemad on meie parimad õpetajad.

Embleemil on kujutatud:
Põldpüü koorub munast.
Ladinakeelne väljend:
Nulla mihi mora est.
Tähendus:
Niipea kui ma sünnin, asun tööle.

Embleemil on kujutatud:
Pääsuke katusel.
Ladinakeelne väljend:
Amica non serva.
Tähendus:
Ma olen sõber, mitte ori.

Embleemil on kujutatud:
Vares ja öökull võitlevad.
Ladinakeelne väljend:
Implacabile bellum.
Tähendus:
Mingit rahu pole meie vahel.

Embleemil on kujutatud:
Vares viskab kive vaasi, kuni vesi üle ääre ajama hakkab, et ta saaks juua.
Ladinakeelne väljend:
Ingenio experiar.
Tähendus:
Nende oskustega mis mul on, teenin ma kasumit.

Embleemil on kujutatud:
Mesilane lendab roosile.
Ladinakeelne väljend:
Sine injuria.
Tähendus:
Ilma kahjustusteta.

Embleemil on kujutatud:
Mesilased ümbritsevad mesitaru.
Ladinakeelne väljend:
Labor omnibus unus.
Tähendus:
Nad kõik teevad mingit tööd.

Embleemil on kujutatud:
Pääsuke lendab mere kohal.
Ladinakeelne väljend:
Alio hibernandum.
Tähendus:
Ta otsib mujalt elukohta.

Embleemil on kujutatud:
Ööliblikas põletab enese, lennates küünlasse.
Ladinakeelne väljend:
Damnosa voluptas.
Tähendus:
Mu iha maksab mulle minu elu.

Embleemil on kujutatud:
Ingel ja naine, kes korjab lilli.
Ladinakeelne väljend:
Ingens copia, ingens inopia.
Tähendus:
Küllus rõõmustab mind.

Embleemil on kujutatud:
Kärbes kukub peeglilt maha.
Ladinakeelne väljend:
Scabris tenacius haec.
Tähendus:
Ta jääks pinnale, kui see poleks liiga sile.

Embleemil on kujutatud:
Ingel hoiab jalga vabadusesambal.
Ladinakeelne väljend:
Gratum amanti jugum.
Tähendus:
Armastuse ike on armastajatele meeldiv.

Embleemil on kujutatud:
Oinas jookseb peaga vastu kaljut.
Ladinakeelne väljend:
Indomabile fatum.
Tähendus:
Sa ei tohi oma saatusele vastu seista.

Embleemil on kujutatud:
Ingel vaatab ennast peeglist.
Ladinakeelne väljend:
Speculum, ut levis amans quidquid objicitur recipit.
Tähendus:
Kaugel sinu silmadest, kaugel sinu südamest.

Embleemil on kujutatud:
Langenud puu, millelt tärkab uus võrse.
Ladinakeelne väljend:
Dura solatia casus.
Tähendus:
Meie leinas on midagi lohutavat.
See on mugav meile meie viletsuses.

Embleemil on kujutatud:
Viljapõld ja viljavihud maapinnal.
Ladinakeelne väljend:
Stat sita cuique dies.
Tähendus:
Meie päevad on nummerdatud.

Embleemil on kujutatud:
Koer, kes kraabib maad oma peremehe haua kohal.
Ladinakeelne väljend:
Pax Sepulto.
Tähendus:
Las surnud puhkavad.

Embleemil on kujutatud:
Haua kohal puhkav täht.
Ladinakeelne väljend:
Felix morte sua.
Tähendus:
Surmas õnnelik.

Embleemil on kujutatud:
Fööniks tules.
Ladinakeelne väljend:
Fatis contraria fata.
Tähendus:
Surmast ellu.

Embleemil on kujutatud:
Oliivipuu ja selle noored võrsed.
Ladinakeelne väljend:
Crescent illis crescentibus, amores.
Tähendus:
Nad peavad kasvama ja minu armastus peab ka kasvama.

Embleemil on kujutatud:
Süda liilia ja roosi vahel.
Ladinakeelne väljend:
Decor, candor & amor.
Tähendus:
Ehedus ja siirus.

Embleemil on kujutatud:
Kotkas hoiab küüniste vahel piksenooli ning lendab üle puu, millel istuvad väiksemad linnud.
Ladinakeelne väljend:
Pax decet imbelles.
Tähendus:
Argpüksid on laisad ja ma sõdin nendega.

Embleemil on kujutatud:
Troon, kroon, mõõk ja skepter baldahiinil.
Ladinakeelne väljend:
Dulces exuviae.
Tähendus:
See saak on hinnaline mulle.

Embleemil on kujutatud:
Ingel, kelle ühel käel on tiivad ja teises käes on vibu.
Ladinakeelne väljend:
Oportet esse amatoris.
Tähendus:
Julgelt ja kiiresti.

Embleemil on kujutatud:
Roosipõõsas.
Ladinakeelne väljend:
Non Rosas, sine spinis.
Tähendus:
Ilma okasteta roose pole olemas.

Embleemil on kujutatud:
Ingel kastab aeda.
Ladinakeelne väljend:
Rigata magis crescunt.
Tähendus:
Kastetud asjad kasvavad paremini.

Embleemil on kujutatud:
Kaks inglit teevad tulekivi ja rauatükiga tuld.
Ladinakeelne väljend:
Sine fomite frustra
Tähendus:
Ilma eesmärgita on see asjata.

Embleemil on kujutatud:
Noor oliivipuu.
Ladinakeelne väljend:
Non nisi moriens mutor.
Tähendus:
Ma ei muutu muidu kui surma läbi.

Embleemil on kujutatud:
Ingel raiub kirvega puud.
Ladinakeelne väljend:
Cum patientia & frequentia.
Tähendus:
Kannatlikkus on üle kõige.

Embleemil on kujutatud:
Kull toidab oma poega.
Ladinakeelne väljend:
Non capiet vigile.
Tähendus:
Kes valvab, sellelt ei varastata.

Embleemil on kujutatud:
Suur kärbes.
Ladinakeelne väljend:
Mellifica plaga.
Tähendus:
Väheke magus.

Embleemil on kujutatud:
Hirv, kes on saanud noolega pihta ja sööb taimi, proovides sedasi ennast ravida.
Ladinakeelne väljend:
Natura praestat arte.
Tähendus:
Ta leiab endale ise tervenemise mooduse.

Embleemil on kujutatud:
Liivakell.
Ladinakeelne väljend:
Sic transeo.
Tähendus:
Nõnda läheb mu elu.
Nii möödub minu elu.

Embleemil on kujutatud:
Mesilane läheneb liiliale.
Ladinakeelne väljend:
Dulcedo me attrahit.
Tähendus:
Magusus köidab mind.

Embleemil on kujutatud:
Granaatõun.
Ladinakeelne väljend:
Bona mea mecum porto.
Tähendus:
Ma kannan oma voorust endaga kaasas.

Embleemil on kujutatud:
Kukk ja lõvi.
Ladinakeelne väljend:
Tremorem injicio fortissimo.
Tähendus:
Ma panen ka kõige julgema värisema.

Embleemil on kujutatud:
Linnuke oksal.
Ladinakeelne väljend:
Incantat cantando.
Tähendus:
Tema laulus on tema võlu.

Embleemil on kujutatud:
Võõrasema.
Ladinakeelne väljend:
Probe calles nil dic.
Tähendus:
Sa tead ja sa ei ütle.

Embleemil on kujutatud:
Ingel korjab roosipõõsalt õie.
Ladinakeelne väljend:
Arma Spina Rosas mella tegunt apes.
Tähendus:
Pole olemas roosi, millel poleks okkaid.

Embleemil on kujutatud:
Jõevähk.
Ladinakeelne väljend:
Talis est meus amor.
Tähendus:
Selline armastus on tõeline.

Embleemil on kujutatud:
Ingel puhub pasunat ja koerad ajavad hirve taga.
Ladinakeelne väljend:
Anteit venatio Capium.
Tähendus:
Jaht enne tabamist.

Embleemil on kujutatud:
Soomusrüüs käsi, mis hoiab okassiga.
Ladinakeelne väljend:
Cum industria.
Tähendus:
Käsitsi ja osavalt.
Oskustega käsitsi.

Embleemil on kujutatud:
Käsi hoiab trompetit.
Ladinakeelne väljend:
Interclusa respirat.
Tähendus:
Mida kindlameelsem, seda tugevam.

Embleemil on kujutatud:
Kivi kukub tiiki.
Ladinakeelne väljend:
Unus error multorum parens.
Tähendus:
Ühest veast sünnib palju vigu.

Embleemil on kujutatud:
Langev täht.
Ladinakeelne väljend:
Dum luceam peream.
Tähendus:
Ma säran, kuni ma suren.

Embleemil on kujutatud:
Mesitaru.
Ladinakeelne väljend:
Nulli patet.
Tähendus:
Keegi ei näe seda, mis on selle sees.
See on kõigi jaoks suletud.

Embleemil on kujutatud:
Käsi, mis kaalub relvi kaaluga.
Ladinakeelne väljend:
Quid valent vires?
Tähendus:
Mis võimul on tugevust?

Embleemil on kujutatud:
Käsi hoiab skeptrit, millel on silmad.
Ladinakeelne väljend:
His praevide & provide.
Tähendus:
Ette nägema ja kindlustama.

Embleemil on kujutatud:
Korallitükk.
Ladinakeelne väljend:
Robur & decus.
Tähendus:
Tugev ja ilus.

Embleemil on kujutatud:
Käsi hoiab mõõka ja apelsinipuu oksa gloobuse kohal.
Ladinakeelne väljend:
Ferro & auro.
Tähendus:
Raua ja kullaga.

Embleemil on kujutatud:
Teokarp, milles on pärl.
Ladinakeelne väljend:
Ne te quaesiveris extra.
Tähendus:
Ärge otsige seda väljastpoolt.

Embleemil on kujutatud:
Käsi hoiab kilpi ja loorberi oksa.
Ladinakeelne väljend:
Sub Clypeo.
Tähendus:
Kilbi all.
Kaitstud.

Embleemil on kujutatud:
Loorberi oks ja viinapuu väät ümber oda.
Ladinakeelne väljend:
In fulcrum pacis.
Tähendus:
Rahu toetamiseks.

Embleemil on kujutatud:
Ingel istub puu all varjus, kui merel möllab torm.
Ladinakeelne väljend:
Post nubila Phoebus.
Tähendus:
Pärast vihma tuleb päike.

Embleemil on kujutatud:
Loorberipärg.
Ladinakeelne väljend:
Nisi qui legitime certaverit.
Tähendus:
Esimene võitlus.

Embleemil on kujutatud:
Hirv sööb rohtu ja noolega pihta saanud ingel.
Ladinakeelne väljend:
Nullis medicabilis herbis.
Tähendus:
Miski ei ravi meid enam terveks.
Mingit abi pole loota.

Embleemil on kujutatud:
Roosipõõsas ja küüslauk.
Ladinakeelne väljend:
Per opposita.
Tähendus:
Mu lõhn on magusam.

Embleemil on kujutatud:
Aaroni kepp.
Ladinakeelne väljend:
Insperata floruit.
Tähendus:
See õitses ootamatult.
*Aaron - oli  Moosese vanem vend ja Iisraeli esimene preester. Tema põhiliseks ülesandeks oli Moosese abistamine.
* Aaroni kepp - kepp, millele kasvasid õied ja viljad külge vaid ühe ööga.

Embleemil on kujutatud:
Päikese poole sirutav päevalill.
Ladinakeelne väljend:
Non inferiora sequutus.
Tähendus:
Ma ei jälgi madalamat.

Embleemil on kujutatud:
Roosid taevalaotuses.
Ladinakeelne väljend:
Aliter coelestia durant.
Tähendus:
Taevased lilled püsivad kauem.

Embleemil on kujutatud:
Ingel on sombuses aias, olles noolega pihta saanud.
Ladinakeelne väljend:
In tenebris sine me.
Tähendus:
Sinu puudumine on minu surm.

Embleemil on kujutatud:
Lilled vihmase taeva all.
Ladinakeelne väljend:
Coeli Benedictio ditat.
Tähendus:
Taevaõnnistus teeb mind rikkaks.

Embleemil on kujutatud:
Kõrvenõges.
Ladinakeelne väljend:
Noli me tangere.
Tähendus:
Ära puutu mind.

Embleemil on kujutatud:
Mesilased maanduvad lilledele.
Ladinakeelne väljend:
Ut profit.
Tähendus:
Sellest saab kasu.

Embleemil on kujutatud:
Pojeng.
Ladinakeelne väljend:
Caduca voluptas.
Tähendus:
Lühiajaline ilu.
Kaunidus paariks päevaks.

Embleemil on kujutatud:
Üks ingel annab korvi hõbedaga teisele inglile.
Ladinakeelne väljend:
Auro conciliatur amor.
Tähendus:
Kuld toob armastuse.

Embleemil on kujutatud:
Ülane.
Ladinakeelne väljend:
Brevis est usus.
Tähendus:
See kestab vähe.

Embleemil on kujutatud:
Torm.
Ladinakeelne väljend:
Fortior est amor.
Tähendus:
Armastus on tugevam.

Embleemil on kujutatud:
Päike paistab püramiidile ja ka tuul puhub püramiidile.
Ladinakeelne väljend:
Sic temper.
Tähendus:
Koguaeg nii.

Embleemil on kujutatud:
Kroon, skepter ja kaks palmioksa.
Ladinakeelne väljend:
Constanter & sincere.
Tähendus:
Kindel ja siiras.

Embleemil on kujutatud:
Kaks kätt hoiavad puust kinni.
Ladinakeelne väljend:
Sic immortalis sum.
Tähendus:
Nii et ma olen surematu.

Embleemil on kujutatud:
Tuvi naaseb oliivioksaga Noa laevale.
Ladinakeelne väljend:
Bonae spei.
Tähendus:
Pärast vihma tuleb ilus ilm. 

Embleemil on kujutatud:
Naine seisab võrgul ja hoiab kätt üleval.
Ladinakeelne väljend:
Immortale quod opto.
Tähendus:
Ma ei arvesta maiste asjadega.
Ma põlastan maiseid asju.

Embleemil on kujutatud:
Välk lööb torni.
Ladinakeelne väljend:
Vis conjuncta major.
Tähendus:
Väega on ta tugevam.

Embleemil on kujutatud:
Kaks kätt teretavad Uroboroses. 
Ladinakeelne väljend:
Cum patientia.
Tähendus:
Kannatlikult.
* Uroboros - end sbast õgiv madu.
Kommentaar:
Kogu meie maailmas elamise elutsüklit kujutatakse Uroboresega (oma saba õgiv müütiline madu või lohe). See maailm on tavainimestele kannatuste maailm seni, kuni sellest vanglast läbi ei hakata nägema ja vastavalt tegutsema. 

Embleemil on kujutatud:
Puu.
Ladinakeelne väljend:
Nulli cedit.
Tähendus:
Alati vankumatu. 

Embleemil on kujutatud:
Torn keset merd.
Ladinakeelne väljend:
Laesae libertatis affectus.
Tähendus:
Vaba ja kindel.

Embleemil on kujutatud:
Karjane koeraga.
Ladinakeelne väljend:
Fidelis & secretus.
Tähendus:
Ustav ja salajane. 

Embleemil on kujutatud:
Tamm ja seen.
Ladinakeelne väljend:
Rara juvant.
Tähendus:
Haruldased asjad on kasumlikud. 

Embleemil on kujutatud:
Mürdipuu.
Ladinakeelne väljend:
Concussa uberior.
Tähendus:
Vigastuse tõttu viljakam.

Embleemil on kujutatud:
Tamm, mille kaks peamist haru on köiega kokku seotud.
Ladinakeelne väljend:
Ne rumperer.
Tähendus:
See on selleks, et ma täielikult ei puruneks.

Embleemil on kujutatud:
Mooruspuu.
Ladinakeelne väljend:
Cuncta cum tempore proficio.
Tähendus:
Teenin kasumit aja jooksul. 

Embleemil on kujutatud:
Oliivipuu.
Ladinakeelne väljend:
Nec incidi nec evelli.
Tähendus:
Ära lõika mind maha ega ära tõmba mind välja.

Embleemil on kujutatud:
Okassiga.
Ladinakeelne väljend:
Deus & tutamen in armis.
Tähendus:
Au ja kaitse on minu relvades.

Embleemil on kujutatud:
Pomm.
Ladinakeelne väljend:
Quo ruit & lethum.
Tähendus:
Kõik ta löögid on surmavad. 

Embleemil on kujutatud:
Pomm.
Ladinakeelne väljend:
Quocumque cadat dat stragem.
Tähendus:
Kuhu ta langeb, sinna tekib prügihunnik.

Embleemil on kujutatud:
Iisraellasi juhendanud tulesammas.
Ladinakeelne väljend:
In tultum per iter.
Tähendus:
Teadmata viisil.
Läbi tundmatute radade. 

Embleemil on kujutatud:
Okassiga.
Ladinakeelne väljend:
Tot tela, quot hostes.
Tähendus:
Sama palju nooli kui vaenlasi. 

Embleemil on kujutatud:
Okassiga.
Ladinakeelne väljend:
Omne a parte timendus.
Tähendus:
Seda tuleb igast küljest karta.

Embleemil on kujutatud:
Komeet.
Ladinakeelne väljend:
Nulli impune visus.
Tähendus:
Kes saab neid ilma õuduseta vaadata?

Embleemil on kujutatud:
Kotkas ründab õhust oma saaki.
Ladinakeelne väljend:
Et fulminis velocior alis.
Tähendus:
Kiirem kui välk. 

Embleemil on kujutatud:
Musket.
Ladinakeelne väljend:
Minis est promptior ictus.
Tähendus:
Ennem tunned, kui kuuled.

Embleemil on kujutatud:
Purjelaev.
Ladinakeelne väljend:
Fortunam arte regit.
Tähendus:
Läbi õnne ja kunsti.

Embleemil on kujutatud:
Ling.
Ladinakeelne väljend:
Agiro fortior ictus.
Tähendus:
Keerutades on löögid tugevamad. 

Embleemil on kujutatud:
Kukk ajab lõvi minema.
Ladinakeelne väljend:
Veni, vidi, vici.
Tähendus:
Tulin, nägin, võitsin.
Tema vallutamiseks piisab tema nägemisest.

Embleemil on kujutatud:
Maja ja suitsev korsten.
Ladinakeelne väljend:
Vita tamen superest.
Tähendus:
Kuigi ta pole enam siin maailmas, elab ta ikkagi.

Embleemil on kujutatud:
Viljavihk.
Ladinakeelne väljend:
E parvis grandis acervus.
Tähendus:
Suured asjad on tehtud väikestest asjadest.

Embleemil on kujutatud:
Uss rohus.
Ladinakeelne väljend:
Vigilate timentes.
Tähendus:
Ole ettevaatlik.
Hoolitse enda eest. 

Embleemil on kujutatud:
Heinapall.
Ladinakeelne väljend:
Hoc omnis caro.
Tähendus:
Kõik on üks liha.

Embleemil on kujutatud:
Kõrvits ja taldrik veega.
Ladinakeelne väljend:
Nullo docente magistro.
Tähendus:
Need on naturaalsed.

Embleemil on kujutatud:
Siga, kellele ei meeldi majoraani lõhn.
Ladinakeelne väljend:
Non tibi spiro.
Tähendus:
Minu lõhn pole sinu jaoks.

Embleemil on kujutatud:
Taim, mille seemned langevad maapinnale.
Ladinakeelne väljend:
Spes altera vitae.
Tähendus:
Peame lootma teisele elule.
Kommentaar:
Paistab, et vihjatakse pidevalt, et elu siin maailmas ei lõppe ühe elutsükkliga.

Embleemil on kujutatud:
Loorberi, tamme ja palmi lehtedest pärjad on põimitud omavahel kokku.
Ladinakeelne väljend:
His ornari aut mori.
Tähendus:
Peame surema või olema sellega kroonitud.

Embleemil on kujutatud:
Tuberoos potis.
Ladinakeelne väljend:
Diarii omnes.
Tähendus:
Me kõik oleme ühe päeva liblikad.
Kommentaar:
See embleem ja mõte on pärit Joachim Camerariuselt, kes on välja andmud 4 embleemide raamatut.

Embleemil on kujutatud:
Elevant, kes mängib tallega.
Ladinakeelne väljend:
Mansuetis grandia cedunt.
Tähendus:
See on suurim saak alandlikele.

Embleemil on kujutatud:
Ninasarvik, kes teritab oma sarve kalju vastu.
Ladinakeelne väljend:
Non inultus revertar.
Tähendus:
Ma ei naase enne, kui olen kätte maksnud.

Embleemil on kujutatud:
Elevant vaatab üles päikese poole.
Ladinakeelne väljend:
Pura placet Pietas.
Tähendus:
Jumalale meeldib vagadus ja pühendumus.

Embleemil on kujutatud:
Kaamel kaevab kabjaga augu, millest saab vett juua.
Ladinakeelne väljend:
Turbata delectat.
Tähendus:
Mulle meeldib hägune.

Embleemil on kujutatud:
Lõvi, kellel on madu kaela ümber.
Ladinakeelne väljend:
Nil decentius.
Tähendus:
Miski pole minu jaoks õigem kui julgus ja diskreetsus. 

Embleemil on kujutatud:
Ninasarvik viskab oma sarvega karu üles.
Ladinakeelne väljend:
Vim suscitat ira.
Tähendus:
Viha äratab mu jõu.

Embleemil on kujutatud:
Lõvi sööb ahvi.
Ladinakeelne väljend:
Ad medelam.
Tähendus:
See on ainult minu tervise jaoks.

Embleemil on kujutatud:
Noolega haavatud lõvi, keda hammustab koer.
Ladinakeelne väljend:
Nec caesus cedam.
Tähendus:
Ma olen haavatud, kuid ma ei anna alla.

Embleemil on kujutatud:
Elevant trambib mao peal.
Ladinakeelne väljend:
Non impune feres.
Tähendus:
Sind karistatakse.

Embleemil on kujutatud:
Loorberipuud toetav viinapuu.
Ladinakeelne väljend:
Sic vos non vobis.
Tähendus:
Sa töötad teiste heaks, kuid mitte enda heaks. 

Embleemil on kujutatud:
Aheldatud lõvi, kelle pea on riidega kinni kaetud.
Ladinakeelne väljend:
Iram prudentia vincit.
Tähendus:
Tarkus võidab viha. 

Embleemil on kujutatud:
Lõvi põgeneb põleva tõrviku eest.
Ladinakeelne väljend:
Magnos vana fugant.
Tähendus:
Suured inimesed kardavad väikeseid asju. 

Embleemil on kujutatud:
Astelpõõsas.
Ladinakeelne väljend:
Sustine vel abstine.
Tähendus:
Kas toetate mind või jätke mind rahule.

Embleemil on kujutatud:
Tamm ja palmipuu kõrvuti.
Ladinakeelne väljend:
Sperare nefas.
Tähendus:
Asjatult loodate, et see aeg tuleb jälle.

Embleemil on kujutatud:
Toestamata viinapuu.
Ladinakeelne väljend:
Se sustinet ipsa.
Tähendus:
See seisab iseenesest. 

Embleemil on kujutatud:
Avokaado puu.
Ladinakeelne väljend:
Concordia cordis, & oris.
Tähendus:
Südame ja suu liit. 

Embleemil on kujutatud:
Kuusekäbi.
Ladinakeelne väljend:
Nisi fregeris.
Tähendus:
Kui te seda ei purusta, ei saa te sellest midagi. 

Embleemil on kujutatud:
Roosipõõsas talvel.
Ladinakeelne väljend:
Neglecta virescunt.
Tähendus:
Kuigi mind on unarusse jäetud, muutun ma jälle roheliseks.

Embleemil on kujutatud:
Kolm veiniklaasi laual.
Ladinakeelne väljend:
Sit modus in rebus.
Tähendus:
Kasutage mõistlikult.

Embleemil on kujutatud:
Õitsev roosipõõsas.
Ladinakeelne väljend:
Turpibus exitium.
Tähendus:
Hea lõhn tapab koledad elajad. 

Embleemil on kujutatud:
Männi ümber kasvav kõrvits.
Ladinakeelne väljend:
Cito nata, cito pereunt.
Tähendus:
See, mis tuleb äkki, ei kesta kaua.

Embleemil on kujutatud:
Rakmed kahe looma jaoks.
Ladinakeelne väljend:
Suave.
Tähendus:
See on magus. 

Embleemil on kujutatud:
Apollon jälitab Daphnet, kes on muutumas loorberipuuks.
Ladinakeelne väljend:
Quaerit & assequitur.
Tähendus:
Ta otsib ja leiab loorberid.
*Apollon - oli peajumal Zeusi ja Leto poeg. Tema sümboliteks on vibu, nool ja lüüra. Apollo oli ennustamise, valguse ja muusika kaitsja.
*Daphne - oli vanakreeka mütoloogias nümf.

Embleemil on kujutatud:
Labürint.
Ladinakeelne väljend:
Fata viam invenient.
Tähendus:
Mu saatus viib mind sellest välja.

Embleemil on kujutatud:
Apollon ja puu külge seotud satüür Marsias, kelle poolelt kehalt on nahk nülitud.
Ladinakeelne väljend:
Vindicat artes.
Tähendus:
Ta maksab kätte kaunite kunstide eest.
*Apollon - oli peajumal Zeusi ja Leto poeg. Tema sümboliteks on vibu, nool ja lüüra. Apollo oli ennustamise, valguse ja muusika kaitsja.
Satüür - oli vanakreeka mütoloogias olend, kellel oli mehe ülakeha ja soku jalad ning sarved. Nad olid himurad ja metsikud olendid.

Embleemil on kujutatud:
Kepi ümber põimunud oliivioks.
Ladinakeelne väljend:
Utrum libet.
Tähendus:
Rahu või sõda.

Embleemil on kujutatud:
Päike paistab nümfi Leucothea peale, kes muutub puuks.
Ladinakeelne väljend:
Tibi parat.
Tähendus:
Sinu jaoks.
* Nümf Leucothea - mere jumalanna, kes päästis Kreeka kangelase Odüsseuse uppumissurmast.

Embleemil on kujutatud:
Äke küntud põllul.
Ladinakeelne väljend:
Evertit & aequat.
Tähendus:
See purustab ja tasandab.

Embleemil on kujutatud:
Portree naisest, keda on kallilt armastatud.
Ladinakeelne väljend:
Solatia luctus exigua ingentis.
Tähendus:
See on väike lohutus nii suure kaotuse jaoks.

Embleemil on kujutatud:
Ämblikuvõrk.
Ladinakeelne väljend:
Ita & non.
Tähendus:
Jah ja ei. 

Embleemil on kujutatud:
Maas lamav nümf Coronis, kes on noolega pihta saanud.
Ladinakeelne väljend:
Violenti Numinis ultor.
Tähendus:
Ta maksab kätte jumalakartmatuse eest.
* Nümf Coronis - oli Apolloni armuke.

Embleemil on kujutatud:
Siil, kelle okastel on puuviljad.
Ladinakeelne väljend:
Magnum vectigal parcimonia.
Tähendus:
Hea majandamine toob palju kasu.

Embleemil on kujutatud:
Apolloni põlguse tõttu muutub Clytie päevalilleks.
Ladinakeelne väljend:
Sic dignus amari.
Tähendus:
Seega väärib ta armastust.
*Clytie - veenümf, kes oli Okeanuse ja Tethyse tütar.
*Apollon - oli vanakreeka mütoloogias peajumal Zeusi poeg, kes oli Kreeka religiooni üks tähtsamaid jumalusi: valguse muusika ja ennustamise kaitsja.

Embleemil on kujutatud:
Kaltrop.
Ladinakeelne väljend:
Quocumque ferar.
Tähendus:
Kuidas iganes ma ka ei kukuks, jään ma ikka püsti.
*Kaltrop - keskaegne relv, mille üks oga on alati püsti. 

Embleemil on kujutatud:
Apollo pärast lohe Python tapmist.
Ladinakeelne väljend:
Utilis Orbi.
Tähendus:
Seega on ta maailmale kasulik.
*Phython - Python oli vanakreeka mütoloogias lohe, kelle Gaia oli sigitanud ülemaailmsest veeuputusest ülejäänud mudaga.

Embleemil on kujutatud:
Aukudega vaat, mis ajab vett läbi.
Ladinakeelne väljend:
Hac illac perfluo.
Tähendus:
Ma olen kõikjal.

Embleemil on kujutatud:
Päike pilve taga.
Ladinakeelne väljend:
Tegitur quae parat dum fulmina.
Tähendus:
Selle katmine tähendab äikese tulekut.

Embleemil on kujutatud:
Emamesilasele järgnev mesilasesülem.
Ladinakeelne väljend:
Ducit & excitat agmen.
Tähendus:
Ta juhatab neid ja paneb nad võitlema. 

Embleemil on kujutatud:
Päike ajab pilved laiali.
Ladinakeelne väljend:
Ut vidi, vici.
Tähendus:
Niipea kui nad ilmuvad, saavad nad lüüa. 

Embleemil on kujutatud:
Tungraud.
Ladinakeelne väljend:
Ingenio, & viribus.
Tähendus:
Jõu ja oskustega.

Embleemil on kujutatud:
Viljakandev apelsinipuu.
Ladinakeelne väljend:
Quot fructus in juventa.
Tähendus:
Nooruses annab ta palju vilja. 

Embleemil on kujutatud:
Laevatüür, mis paistab veest välja.
Ladinakeelne väljend:
Legem ponit aquis.
Tähendus:
See valitseb laineid. 

Embleemil on kujutatud:
Kalju meres, mis on jäänud tormi kätte.
Ladinakeelne väljend:
Immotus concurrere vidi.
Tähendus:
Las nad raevutsevad, mina jään liikumatuks.

Embleemil on kujutatud:
Hoonel asuv tõstekraana.
Ladinakeelne väljend:
Per artem movet.
Tähendus:
See liigub tänu teadmistele.

Embleemil on kujutatud:
Linnuparv päikesepaistel.
Ladinakeelne väljend:
Laeti cum lumine Solis.
Tähendus:
Õnnelik läbi päikesepaiste. 

Embleemil on kujutatud:
Sidrunipuu, mis kannab vilja.
Ladinakeelne väljend:
Nova semper grandia semper.
Tähendus:
Alati uus, alati suurepärane.

Embleemil on kujutatud:
Mesitaru.
Ladinakeelne väljend:
Nulli secretum patet.
Tähendus:
Keegi ei tea selle saladust. 

Embleemil on kujutatud:
Purjelaev. 
Ladinakeelne väljend:
Tendit iter velis.
Tähendus:
Alati täispurjes.

Embleemil on kujutatud:
Süda okkalisel põõsal.
Ladinakeelne väljend:
Ex situ infelix.
Tähendus:
Õnnetu asukoha tõttu.

Embleemil on kujutatud:
Klooster, mille aknast vaatab nunn välja.
Ladinakeelne väljend:
Coacta Virginitas.
Tähendus:
Sunnitud neitsilikkus.

Embleemil on kujutatud:
Käsi kroonib samba tipus olevat südant.
Ladinakeelne väljend:
Propter constantiam.
Tähendus:
Selle püsivuse pärast.

Embleemil on kujutatud:
Õitsev lagritsapõõsas.
Ladinakeelne väljend:
Dulcedo occulta.
Tähendus:
Minu magusus on varjatud. 

Embleemil on kujutatud:
Kaks inglit sihivad vibudega alusel olevat südant.
Ladinakeelne väljend:
Laedere conantur.
Tähendus:
Nad proovivad seda kahjustada. 

Embleemil on kujutatud:
Poolsurnud puu külge aheldatud koer.
Ladinakeelne väljend:
Sine spe fidelis.
Tähendus:
Olen ustav ka ilma lootuseta. 

Embleemil on kujutatud:
Võtmeavaga leegitsev süda, mille kohal on kroon ning kaks ristiasetsevat palmioksa.
Ladinakeelne väljend:
Salus clavem geris
Tähendus:
Ainult sinul on võti nende jaoks. 

Embleemil on kujutatud:
Ingel urineerib põlevale tõrvikule.
Ladinakeelne väljend:
Flammas extinguo.
Tähendus:
Ma kustutan oma leegid. 

Embleemil on kujutatud:
Ingel laseb vibunoolega ilusale tüdrukule südamesse.
Ladinakeelne väljend:
Amor est scopus.
Tähendus:
Armastus on eesmärk. 

Embleemil on kujutatud:
Kaks ühendatud südant ja kaks madu allpool ning kroon nende kohal.
Ladinakeelne väljend:
Invidia fremente conjuncta.
Tähendus:
Vaatamata kadedusele, nad on ühendatud.  

Embleemil on kujutatud:
Hirv, keda jälitavad odaga jahimees ja koerad.
Ladinakeelne väljend:
Poena gaudium sequitur.
Tähendus:
Pärast rõõmu tuleb valu.

Embleemil on kujutatud:
Ingel põlvitab daami ees.
Ladinakeelne väljend:
Comburentem adoro.
Tähendus:
Kes mind ei kõrveta, seda ma kummardan.  

Embleemil on kujutatud:
Lootus, kellel on ankur õlal, astub surnule peale.
Ladinakeelne väljend:
Spes immortalis.
Tähendus:
Minu lootus on surematu. 

Embleemil on kujutatud:
Odaga jahimees ja koerad jältavad jaanalindu, kelle noka vahel on hobuseraud.
Ladinakeelne väljend:
Venatio ante praedam.
Tähendus:
Enne saagijahti.

Embleemil on kujutatud:
Meres olev kalju, mille tipus on tuvi.
Ladinakeelne väljend:
In Constantia quiesco.
Tähendus:
Puhkan, et püsida.

Embleemil on kujutatud:
Kaks sõdurit vahetavad vöösid.
Ladinakeelne väljend:
In dona hostium.
Tähendus:
Kingitus vaenlaselt.

Embleemil on kujutatud:
Narkissos vaatab tiigist enda peegelpilti.
Ladinakeelne väljend:
Periculosum est incidere in Amorem sui.
Tähendus:
Endasse armuda on ohtlik.
*Narkissos - oli vanakreeka mütoloogias jahimees, kes oli tuntud oma erakordse ilu ja enesearmastuse poolest.

Embleemil on kujutatud:
Pegasosel Bellerophon tapab kimääri.
Ladinakeelne väljend:
Virtus animi superat omnia.
Tähendus:
Voorus ja julgus võidavad kõik.
*Pegasos - oli vanakreeka mütoloogias Bellerophoni tiivuline ratsu.
Kommentaar:
Ladina keelne väljend embleemi kohta on "Virtus animi superat omnia," mis eesti keeles tähendab: Võim ületab kõik. See embleem on ka Vene riigi sümbol (Püha Jüri tapab lohet).    

Embleemil on kujutatud:
Ikaros kukub merre.
Ladinakeelne väljend:
Cavete ab incertis.
Tähendus:
Ärge usaldage ebakindlaid asju.
*Ikaros - oli vanakreeka mütoloogias meistrimees Daidalose poeg. Daidalos valmistas Ikarosele vahast ja sulgedest tiivad, mis ta lõpuks hukutasid.

Embleemil on kujutatud:
Jupiteri kotkaga lendav Ganymedes.
Ladinakeelne väljend:
Sublimia petit.
Tähendus:
Ta püüdleb kõrgete asjade poole.
*Jupiter -  oli vanarooma mütoloogias peajumal.
* Ganymedes - oli vanakreeka mütoloogias Trooja prints, kes oli erakordselt ilus.

Embleemil on kujutatud:
Surm peksab inglit.
Ladinakeelne väljend:
De Morte & Amor.
Tähendus:
Armastusest surmani.

Embleemil on kujutatud:
Noole ümber mähitud remoras.
Ladinakeelne väljend:
Festina lente.
Tähendus:
Kiirusta aeglaselt.
Tehke kiiruga, kuid varjamatult.
*Remoras (Echeneidae) - ahvenaline.

Embleemil on kujutatud:
Kuninglik skepter, mida ümbritsevad tuvid.
Ladinakeelne väljend:
Concordi.
Tähendus:
Harmoonias.

Embleemil on kujutatud:
Toonekurg toob oma poegadele toitu.
Ladinakeelne väljend:
Gratiam referendam.
Tähendus:
Jagatud armastus.

Embleemil on kujutatud:
Rannale uhutud delfiin.
Ladinakeelne väljend:
In eum qui truculentia suorum perierit.
Tähendus:
Ära usalda teda, kes on julm omade vastu.
Ärge usaldage teda, kes on oma kaaslaste suhtes julm.

Embleemil on kujutatud:
Aktaion, keda söövad tema enda koerad.
Ladinakeelne väljend:
In receptatores sicariorum.
Tähendus:
Tapetud tema kõige ustavamate poolt.
*Aktaion - oli vanakreeka mütoloogias Aristtaiose ja Autonoe poeg.

Embleemil on kujutatud:
Phrixus ületab Hellesponti kuldse oina seljas.
Ladinakeelne väljend:
Dives indoctus.
Tähendus:
Rikas ilma mõistlikkuseta.
*Phrixus - oli vanakreeka mütoloogias Boeotia kuninga Athamase ja Nephele (pilvede jumalanna) poeg.
*Hellespont - tuntud kui Dardanellid on Türgi loodeosas asuv kitsas looduslik väin ja rahvusvaheliselt oluline veetee, mis moodustab osa mandri piirist Euroopa ja Aasia vahel ning eraldab Aasia Türgi Euroopa Türgist.

Embleemil on kujutatud:
Ingel istub mererannas ja tema ühes käes on lilled ja teises kala.
Ladinakeelne väljend:
Potentiam habet undique.
Tähendus:
See on võimas kõikjal.

Embleemil on kujutatud:
Kotkas Aristomenese haual.
Ladinakeelne väljend:
Signa fortium.
Tähendus:
Tugevuse ja au märk.
*Aristomenes - oli Messeenia kuningas, kelle juhtimisel löödi mitmeid kordi sõjaliselt tugevamaid Spartalasi.

Embleemil on kujutatud:
Surnud lõvi, keda ründavad jänesed.
Ladinakeelne väljend:
Cum larvis non luctantur.
Tähendus:
On häbiväärne võidelda surnutega.

Embleemil on kujutatud:
Armastussõlm, mida ümbritseb Uroboros.
Ladinakeelne väljend:
Aeternitas non perscrutari potest.
Tähendus:
Igavikku ei saa uurida.
* Uroboros - end sabast õgiv müütiline madu või lohe.

Embleemil on kujutatud:
Poolenisti maetud kahur.
Ladinakeelne väljend:
Haerent sub corde sagittae.
Tähendus:
Minu jõud on varjatud. 

Embleemil on kujutatud:
Tuld purskav vulkaan.
Ladinakeelne väljend:
Natura majora facit.
Tähendus:
Loodus teeb suuremaid asju.

Embleemil on kujutatud:
Lõvi tagajalgadel ja käsi, mis hoiab nooli ja kroon.
Ladinakeelne väljend:
Istis.
Tähendus:
Nendega. 

Embleemil on kujutatud:
Maakera, mille sees on kotkas ja ümber maakera on kaks kätt ning kaks madu.
Ladinakeelne väljend:
Fide & consilio.
Tähendus:
Usu ja nõuga.

Embleemil on kujutatud:
Elevant ja tallekari.
Ladinakeelne väljend:
Infestus infestis.
Tähendus:
Vaenlaste suhtes vaenulik.

Embleemil on kujutatud:
Relvade trofee.
Ladinakeelne väljend:
Reconduntur non retunduntur.
Tähendus:
Hoiame neid ja ärme unusta neid.

Embleemil on kujutatud:
Relvade trofee.
Ladinakeelne väljend:
Spoliatis arma supersunt.
Tähendus:
Riisutud, kuid neil on endiselt relvi.

Embleemil on kujutatud:
Loorberipärg.
Ladinakeelne väljend:
Instar omnium.
Tähendus:
Nagu kõik teisedki.

Embleemil on kujutatud:
Oliivioks ja palmioks kroonil.
Ladinakeelne väljend:
Praemio & poena.
Tähendus:
Tasu ja karistus.

Embleemil on kujutatud:
Munast koorunud lind.
Ladinakeelne väljend:
Nec degenero.
Tähendus:
Ma ei lähe tagasi.

Embleemil on kujutatud:
Pärlitega ümbritsetud rist, mille kohal on kroon.
Ladinakeelne väljend:
Quis dicere laudes?
Tähendus:
Kes oskab teile kiitust öelda?

Embleemil on kujutatud:
Päikesevarjutus.
Ladinakeelne väljend:
Premitur non opprimitur.
Tähendus:
Kaetud, kuid mitte pimendatud.

Embleemil on kujutatud:
Ninasarvik.
Ladinakeelne väljend:
Non recedo nisi vincam.
Tähendus:
Ma ei lähe tagasi enne, kui ma olen võitnud. 

Embleemil on kujutatud:
Kaks loorberioksa ja rist.
Ladinakeelne väljend:
In virtute tua.
Tähendus:
Läbi oma jõu.

Embleemil on kujutatud:
Lõvi päikese käes.
Ladinakeelne väljend: 
Et ex Ungue & ex Sole. 
Tähendus:
Mind tuntakse mu küüniste ja päikese järgi.

Embleemil on kujutatud:
Kinnine roos. 
Ladinakeelne väljend: 
Suavis à Suavi.
Tähendus:
Mu lõhn on magus. 

Embleemil on kujutatud:
Laev tormisel merel.
Ladinakeelne väljend: 
Frustra obstant. 
Tähendus:
Tuul on minu vastu asjata.

Embleemil on kujutatud:
Päikesekell halva ilma käes.
Ladinakeelne väljend: 
Caecus sine baculo. 
Tähendus:
Nagu pime mees ilma kepita.

Embleemil on kujutatud:
Purjekas, mille purjed on avatud ja mehed sõuavad.
Ladinakeelne väljend: 
Alarum Remigio.
Tähendus:
Kõik teenivad mind.

Embleemil on kujutatud:
Kotkas vaatab päikese poole.
Ladinakeelne väljend: 
Patrum virtute.
Tähendus:
Isade vaprus.
   
Embleemil on kujutatud:
Puukänd, millest tärkab uus oks.
Ladinakeelne väljend: 
Fructus in tempore. 
Tähendus:
Aja jooksul.

Embleemil on kujutatud:
Kirbud põgenevad suletud rusikast.
Ladinakeelne väljend: 
Difficiles ad custodiendum.
Tähendus:
Neid on keeruline hoida. 

Embleemil on kujutatud:
Puu ümber kasvanud viinapuu.
Ladinakeelne väljend: 
Magis dulcis quam sublimia. 
Tähendus:
Parem on olla lahke kui ülendatud.

Embleemil on kujutatud:
Lendav kotkas. 
Ladinakeelne väljend: 
Imminet hosti.
Tähendus:
Eelis oma vaenlase ees.

Embleemil on kujutatud:
Paat järgneb suuremale laevale.
Ladinakeelne väljend:
Sequar & attingam. 
Tähendus:
Järgnen ja liitun nendega.

Embleemil on kujutatud:
Loorberipärg.
Ladinakeelne väljend: 
Le travail est la recompense.
Tähendus:
Tasu töö eest.

Embleemil on kujutatud:
Päevalill.
Ladinakeelne väljend: 
Usque ad reditum.
Tähendus:
Kuni ta tuleb uuesti.

Embleemil on kujutatud:
Ingel hoiab ühes käes oksa ja paneb näpu suhu ning talle järneb hani.
Ladinakeelne väljend: 
Nocet esse loquutum.
Tähendus:
Lojaalne ja salajane.

Embleemil on kujutatud:
Roos vaasis.
Ladinakeelne väljend: 
Vivo quidem.
Tähendus:
Elan, aga pisarates.

Embleemil on kujutatud:
Viljapõllul algab saagi koristus.
Ladinakeelne väljend: 
Morte tua vivis.
Tähendus:
Peate surema, et uuesti elada. 

Embleemil on kujutatud:
Suitsev vulkaan.
Ladinakeelne väljend: 
Veteris vestigia flamae.
Tähendus:
Need on minu vana armastuse märgid. 

Embleemil on kujutatud:
Obelisk, millel on oda, lipud ja kilp.
Ladinakeelne väljend: 
Evexit ad aethera virtus.
Tähendus:
Voorus on mu üles tõstnud.

Embleemil on kujutatud:
Tuul puhub aias lillede peale.
Ladinakeelne väljend: 
Sic pulchriora pereunt.
Tähendus:
Nii hukkuvad kõige ilusamad asjad. 

Embleemil on kujutatud:
Üks ingel varastab laualt süüa ja teine ingel joob purskkaevust.
Ladinakeelne väljend: 
Facit occasio furem.
Tähendus:
Soodne juhus teeb vargaks. 

Embleemil on kujutatud:
Luuderohi on põimunud langenud puu ümber.
Ladinakeelne väljend: 
Vivendo vici fata mea.
Tähendus:
Elades sain võitu oma saatusest.

Embleemil on kujutatud:
Turteltuvi koos oma poegadega kuivanud puuoksal ja surnud turteltuvi paariline lamab surnult maapinnal.
Ladinakeelne väljend: 
Nunc scio quid amor sit.
Tähendus:
Nüüd ma tean, mis armastus on.

Embleemil on kujutatud:
Lillede ja pisaratega kaetud haud.
Ladinakeelne väljend: 
Quisquis honos tumuli.
Tähendus:
Suurim au pärast surma. 

Embleemil on kujutatud:
Viinapuu, millel marjad on põimunud ümber jalaka kännu.
Ladinakeelne väljend: 
Mens immota manet.
Tähendus:
Kuigi olen surnud, hoolitsen tema eest.

Embleemil on kujutatud:
Hirv, keda jälitab koer ja surnud hirvesokk, kelle kehasse on torgatud mõõk.
Ladinakeelne väljend: 
Durus uterque labor.
Tähendus:
Ma ei tea milline minu kannatustest on kõige suurem.

Embleemil on kujutatud:
Kaks kätt üritavad tulekivi ja rauaga tuld teha.
Ladinakeelne väljend: 
Vera fides & verus amor.
Tähendus:
Tõeline ustavus ja tõeline armastus. 

Embleemil on kujutatud:
Seinal rippuv kell.
Ladinakeelne väljend: 
Interpres fidus Dolis.
Tähendus:
See on usaldusväärne päikese jälgija.

Embleemil on kujutatud:
Lendav lõoke.
Ladinakeelne väljend: 
Garrula & vade.
Tähendus:
Lobasuud lähevad teie teed.

Embleemil on kujutatud:
Ingel ja Venus hoiavad vibu.
Ladinakeelne väljend: 
Aude & fiet.
Tähendus:
Olge julged ja nii lähebki.
*Venus - oli vanarooma mütoloogias armastuse, seksi, ilu, viljakuse ja külluse jumalanna.

Embleemil on kujutatud:
Nirk, kelle suus on aedruudu oks.
Ladinakeelne väljend: 
Amat victoria curam.
Tähendus:
Võit armastab ettevalmistust.
*Aedruut - mitmeaastane rohttaim.

Embleemil on kujutatud:
Mõõga ja võtmega sammas meres.
Ladinakeelne väljend: 
In Fide & Justitia fortitudo.
Tähendus:
Usus ja õigluses on tugevust.

Embleemil on kujutatud:
Emamesilast ümbritsev mesilasülem.
Ladinakeelne väljend: 
Majestate tantum.
Tähendus:
Ainult koos auhiilgusega.
 
Embleemil on kujutatud:
Kroonitud kilp.
Ladinakeelne väljend: 
In vetustae Majestatis memoriam.
Tähendus:
Vana hiilguse mälestuseks.

Embleemil on kujutatud:
Kuldne vaas koos lilledega.
Ladinakeelne väljend: 
Utrumque.
Tähendus:
Rikkus ja küllus.

Embleemil on kujutatud:
Teemantsõrmus.
Ladinakeelne väljend: 
Nec igne nec ferro.
Tähendus:
Ei mõõga ega tulega. 

Embleemil on kujutatud:
Noor kits, kes vaatab üles päikese poole.
Ladinakeelne väljend: 
Nil amabilius.
Tähendus:
Miski ei ole rohkem meelepärasem.

Embleemil on kujutatud:
Ussid tules.
Ladinakeelne väljend: 
Sic repugnant.
Tähendus:
Nii nad peavad vastu sellele.

Embleemil on kujutatud:
Kannatlikkuse jumalanna ootab võimalust.
Ladinakeelne väljend: 
Omnia tempus habent.
Tähendus:
Igal asjal on oma aeg.
Iga asi omal ajal.

Embleemil on kujutatud:
Armillaarsfäär.
Ladinakeelne väljend: 
Sic omnia praetereunt.
Tähendus:
Kõik asjad on mööduvad.
* Armillaarsfäär - vanaaegne instrument taevakehade ekvaatoriliste ja ekliptiliste koordinaatide määramiseks.

Embleemil on kujutatud:
Suitsev pomm.
Ladinakeelne väljend: 
Loco & tempore.
Tähendus:
Omal ajal ja omas kohas. 

Embleemil on kujutatud:
Tuli tuleb pommist välja.
Ladinakeelne väljend: 
Tempus observandum.
Tähendus:
Tuleb jälgida aega.

Embleemil on kujutatud:
Samsoni käes oleva lõvi pea ümber tiirlevad mesilased.
Ladinakeelne väljend: 
De forti dulcedo.
Tähendus:
Magusus tuleb tugevusest.
* Samson - Iisraeli valitseja piibli aegadest.

Embleemil on kujutatud:
Väikesel alusel jõge ületav orav.
Ladinakeelne väljend: 
Vincit solertia vires.
Tähendus:
Nutikus ületab jõu.

Embleemil on kujutatud:
Kilpkonn.
Ladinakeelne väljend: 
Domus optima.
Tähendus:
Ükski maja pole parem kui tema enda oma.

Embleemil on kujutatud:
Ahv hoiab oma poega kaisus. 
Ladinakeelne väljend: 
Caecus amor sobolis.
Tähendus:
Armastus on pime oma laste vastu.

Embleemil on kujutatud:
Jaanalind hingab oma munade peale.
Ladinakeelne väljend: 
Diversa valet virtute.
Tähendus:
Tema voorus ületab kõiki teisi.

Embleemil on kujutatud:
Saarmas kalaga.
Ladinakeelne väljend: 
Saevit in omnes.
Tähendus:
Ta ei säästa kedagi.

Embleemil on kujutatud:
Kilpkonn ronib mäest üles.
Ladinakeelne väljend: 
Tandem.
Tähendus:
Lõpuks tõuseb ta kõrgele.

Embleemil on kujutatud:
Jaanalind, kelle nokas on hobuseraud.
Ladinakeelne väljend: 
Virtus durissima coquit.
Tähendus:
Voorus ületab kõik mured.

Embleemil on kujutatud:
Ingel, kes hoiab käes tuleurni.
Ladinakeelne väljend: 
Officit officio.
Tähendus:
Abi on minu jaoks kahjulik.

Embleemil on kujutatud:
Paabulind näitab saba.
Sibi pulcherrima merces.
Tähendus:
Ta kannab oma tasu endaga kaasas.

Embleemil on kujutatud:
Toonekurg, kes hoiab kivi küüniste vahel.
Ladinakeelne väljend: 
Ne improviso.
Tähendus:
Mind ei tohi kukutada.

Embleemil on kujutatud:
Luik loorberipuu all.
Ladinakeelne väljend: 
Nil fulgura terrent.
Tähendus:
Minu süütus ei karda välku.

Embleemil on kujutatud:
Luik haua peal.
Ladinakeelne väljend: 
Sibi cavit & orbi.
Tähendus:
Ta teatab enda ja ka teiste surmast.
Ta näitab oma ja ka teiste surma.

Embleemil on kujutatud:
Pistrik vabastas varblase, kelle ta oli kinni püüdnud.
Ladinakeelne väljend: 
Fidem servabo genusque.
Tähendus:
Ma hoian lubadusi ja oma au. 

Embleemil on kujutatud:
Pistrik sööstab jänese suunas.
Ladinakeelne väljend: 
Sponte mea.
Tähendus:
Teen seda vabatahtlikult. 

Embleemil on kujutatud:
Toonekurg puistab noka vahelt liiva.
Ladinakeelne väljend: 
Loco & tempore.
Tähendus:
Rääkida ainult õigel ajal ja õiges kohas.

Embleemil on kujutatud:
Hobune ja piitsa käes hoidev käsi.
Ladinakeelne väljend: 
Blandiendo & castigando.
Tähendus:
Vahel rangusega, vahel armuga. 

Embleemil on kujutatud:
Lõvi magab silmad lahti.
Ladinakeelne väljend: 
Non Majestate securus.
Tähendus:
Tema hiilgusest talle ei piisa.

Embleemil on kujutatud:
Seisev suurtükk.
Ladinakeelne väljend: 
Non solum Armis.
Tähendus:
Mitte ainult relvadega. 

Embleemil on kujutatud:
Kärbsed ümber surnud lõvi.
Ladinakeelne väljend: 
Merces belli.
Tähendus:
See on sõja hind.

Embleemil on kujutatud:
Kuus obeliski, mis tähistavad teekonna algust ja lõppu ning kroon.
Ladinakeelne väljend: 
Qui legitime certaverit.
Tähendus:
Selle jaoks, kes võitles õiglaselt.

Embleemil on kujutatud:
Käsi, mis hoiab Heraklese nuia ja lõvinahka.
Ladinakeelne väljend: 
Fortior spoliis.
Tähendus:
Tugevam läbi sõjasaagi.
* Herakles (Herkules) - oli vanakreeka mütoloogias maailma tugevaim inimene.

Embleemil on kujutatud:
Päike, mis paistab maailmale.
Ladinakeelne väljend: 
Excaecat candor.
Tähendus:
Selle heledus pimestab.

Embleemil on kujutatud:
Siren mängib viiulit.
Ladinakeelne väljend: 
Formosa superne.
Tähendus:
Ilus ainult ülevalt poolt.
*Sireenid - kurjad deemonid, kes võlusid ja hukutasid oma peibutava lauluga meremehi.

Embleemil on kujutatud:
Kindlus meres.
Ladinakeelne väljend: 
Sum extra periculum.
Tähendus:
Vaba ülekohtust.

Embleemil on kujutatud:
Sammas ankrute ja laeva vööridega.
Ladinakeelne väljend: 
Fulcitur experientia.
Tähendus:
Toetudes kogemustele.

Embleemil on kujutatud:
Kaks kuju aia sissekäigu ees.
Ladinakeelne väljend: 
Custodiunt, non carpunt.
Tähendus:
Nad valvavad, kuid ei võta kinni.

Embleemil on kujutatud:
Lillepeenar.
Ladinakeelne väljend: 
Ornantur politioribus literae.
Tähendus:
Silmale meeldiv ja vaimu toitev.

Embleemil on kujutatud:
Kaamel vajus kokku raske koorma all.
Ladinakeelne väljend:
Nil ultra vires.
Tähendus:
Ei tohi alustada midagi, mida ei saa lõpetada.
Ei tohi teha seda, mis käib üle jõu.

Embleemil on kujutatud:
Kuu tähistaevas.
Ladinakeelne väljend:
Una mille praevalet.
Tähendus:
Üks on minu jaoks rohkem kui tuhat. 

Embleemil on kujutatud:
Kotkas lendab ja hoiab küülikut oma küüniste vahel.
Ladinakeelne väljend:
Non usitata vehor.
Tähendus:
Ma pole harjunud nii kõrgele minema. 

Embleemil on kujutatud:
Kotkas, kes viib kivi oma pessa.
Ladinakeelne väljend:
In tempore munit.
Tähendus:
Ta tugevdab seda aja jooksul.

Embleemil on kujutatud:
Metssiga, kellel on nuga kõris.
Ladinakeelne väljend:
Haud aliter prodest.
Tähendus:
Muidu ei teeni ma kasumit.

Embleemil on kujutatud:
Hirv.
Ladinakeelne väljend: 
Hinc dolor inde fuga.
Tähendus:
Minu valu põhjustab põgenemise.

Embleemil on kujutatud:
Rebane kuulatab, kas vesi voolab jää all.
Ladinakeelne väljend:
Fide, diffide.
Tähendus:
Usaldus ja umbusaldus.

Embleemil on kujutatud:
Taevasse tõusva päikese eest põgenev hunt.
Ladinakeelne väljend: 
Hoc oriente fugo.
Tähendus:
Kui ta tuleb, siis ma põgenen.

Embleemil on kujutatud:
Siga lillede vahel.
Ladinakeelne väljend: 
Non bene conveniunt.
Tähendus:
Samas kohas ei sobi nad kokku.

Embleemil on kujutatud:
Koer püüdis jänese kinni.
Ladinakeelne väljend:
Gloria finis.
Tähendus:
Lõpp on ausäras.

Embleemil on kujutatud:
Kuu peale haukuv koer.
Ladinakeelne väljend:
Despicit alta feras.
Tähendus:
Tema kauguse tõttu ei pelga ta ohte.

Embleemil on kujutatud:
Kotkas, kes vaatab ülespoole ja kannab oma saaki.
Ladinakeelne väljend:
Dum detenet imber.
Tähendus:
See on minu varu mustadeks päevadeks.

Embleemil on kujutatud:
Kotkas peitub pilvede taha.
Ladinakeelne väljend:
Non captu facilis.
Tähendus:
Teda pole kerge tabada.

Embleemil on kujutatud:
Putukad, kes salvavad eeslit taguotsast.
Ladinakeelne väljend:
Et parvis sua vis.
Tähendus:
Ka kõige väiksematel asjadel on oma jõud.

Embleemil on kujutatud:
Jänes magab oma uru ees, silmad lahti.
Ladinakeelne väljend:
Vigilandum.
Tähendus:
Peate olema valvsad.

Embleemil on kujutatud:
Lõvi tagajalgadel.
Ladinakeelne väljend:
Audaces juvat.
Tähendus:
Ta aitab julgeid.

Embleemil on kujutatud:
Päikesekell.
Ladinakeelne väljend:
Sumus instabiles.
Tähendus:
Oleme muutlikud.

Embleemil on kujutatud:
Jooksev hobune.
Ladinakeelne väljend:
Libertas sub metu.
Tähendus:
Vabadus koos hirmuga.

Embleemil on kujutatud:
Kaks kimpu nooli.
Ladinakeelne väljend:
Non sunt tales amores.
Tähendus:
Selliseid sõprussuhteid pole kerge leida.

Embleemil on kujutatud:
Kilpkonn.
Ladinakeelne väljend:
Paulatim paulatim.
Tähendus:
Tasakesi ja vähehaaval.
Tasa sõuad, kaugele jõuad.

Embleemil on kujutatud:
Nõelaga laud ja selle kohal päike.
Ladinakeelne väljend:
Nulla hora sine linea.
Tähendus:
Mitte ühtegi tundi ilma jooneta.
* Ladina aforism. Esimene allikas, kus väljendit kasutati, on Vana-Rooma ajaloolase Plinius Vanema raamat, kes omistab selle väljendi Kreeka kunstnikule Apellesele. Apelles üritas Pliniuse sõnul harjutada graafikat, ilma et tal ükski päev vahele jääks.

Embleemil on kujutatud:
Purjelaeva kohal lendav toonekurg.
Ladinakeelne väljend:
Ultra nubila.
Tähendus:
Pilvedest kõrgemal. 

Embleemil on kujutatud:
Suur sild.
Ladinakeelne väljend:
Aliis inserviendo consumor.
Tähendus:
Teiste teenimine, enda kasvatamine.

Embleemil on kujutatud:
Elevant.
Ladinakeelne väljend:
Vi parva non invertitur.
Tähendus:
Teda ei hirmuta väikesed jõud.

Embleemil on kujutatud:
Oks, mis põleb altpoolt ja mille küljes ripuvad kaks ämbrit, milles on vesi.
Ladinakeelne väljend:
Humentia siccis.
Tähendus:
See põleb täielikult, kui seda ei kustutata.

Embleemil on kujutatud:
Tiivuline lõvi, kes hoiab risti.
Ladinakeelne väljend:
Sydera cordis.
Tähendus:
Tugevus tuleb südame voorusest.

Embleemil on kujutatud:
Lillekimp.
Ladinakeelne väljend:
Sola mihi redolet Patria.
Tähendus:
Mu Isamaa on mulle kõige armsam.

Embleemil on kujutatud:
Keeglikurikad ja kepp.
Ladinakeelne väljend:
Feri omnes si non destruis.
Tähendus:
Lööge nad kõik pikali, kuid ärge hävitage neid.

Embleemil on kujutatud:
Pilvest ilmunud käsi torkab pistodaga portreed.
Ladinakeelne väljend:
Vel in ara.
Tähendus:
Kättemaks järgneb türannile altarini.

Embleemil on kujutatud:
Kaks oksa, mis põlevad altpoolt ja mille küljes ripuvad kaks ämbrit, milles on vesi.
Ladinakeelne väljend:
Moderatione utendum.
Tähendus:
Olge mõõdukad.

Embleemil on kujutatud:
Madu roomab mööda obeliski ülespoole.
Ladinakeelne väljend:
In via virtuti nulla.
Tähendus:
Vooruslikule inimesele pole midagi võimatu.

Embleemil on kujutatud:
Madu hõõrub kahe kivi vahel oma vana naha maha.
Ladinakeelne väljend:
Positis novus, exuviis.
Tähendus:
See uuendab ennast.

Embleemil on kujutatud:
Täht.
Ladinakeelne väljend:
Nihil abstulit illi Promotheus.
Tähendus:
Tema eredus ei vähene.

Embleemil on kujutatud:
Uroboros.
Ladinakeelne väljend:
Finisque ab origine pendet.
Tähendus:
Lõpp sõltub algusest. 
*Uroboros - end sabast õgiv madu.

Embleemil on kujutatud:
Raudkull on püüdnud kinni jänese, saades ise noolega pihta.
Ladinakeelne väljend:
Capiens capior.
Tähendus:
Teisi püüdes, püüad ennast.

Embleemil on kujutatud:
Emane rästik hammustab isast rästikut peast.
Ladinakeelne väljend:
Venus improbat.
Tähendus:
Armastus tapab meid.

Embleemil on kujutatud:
Täht.
Ladinakeelne väljend:
Inclinat, non cogit.
Tähendus:
See juhib, kuid ei piira meid.

Embleemil on kujutatud:
Äsja sündinud rästikud roomavad ema kõhust välja, olles tapnud ema.
Ladinakeelne väljend:
Suo premitur exemplo.
Tähendus:
Nad kohtlevad teda nii, nagu ta neid kohtles.

Embleemil on kujutatud:
Tigu on peidus oma kojas.
Ladinakeelne väljend:
Bene qui latuit.
Tähendus:
Õnnelik on see, kes vähe teab.

Embleemil on kujutatud:
Rästik ründab ämblikku.
Ladinakeelne väljend:
Dira pascuntur diris.
Tähendus:
Üks suli elab teisest.

Embleemil on kujutatud:
Tigu roomab puu otsa.
Ladinakeelne väljend:
Fert omnia secum.
Tähendus:
Ta kannab endaga kaasas kõike mis tal on.

Embleemil on kujutatud:
Täht.
Ladinakeelne väljend:
Bona vel mala.
Tähendus:
Kes teab, kas see on hea või halb.

Embleemil on kujutatud:
Tules olev salamander.
Ladinakeelne väljend:
Mea vita per ignem.
Tähendus:
Tuli on minu elu.

Embleemil on kujutatud:
Küllusesarv (cornucopia).
Ladinakeelne väljend:
Herculis munus.
Tähendus:
Minu vaprus tegi mind rikkaks.

Embleemil on kujutatud:
Ingel laseb mitu noolt südamesse.
Ladinakeelne väljend:
Telorum silva cor meum.
Tähendus:
Minu süda on noolte sihtmärgiks. 

Embleemil on kujutatud:
Ingel teeb võid.
Ladinakeelne väljend:
Concrescit amor motu.
Tähendus:
Armastus kasvab raskustega.

Embleemil on kujutatud:
Ingli vari, mis tekitab kadestust tekitava varju.
Ladinakeelne väljend:
Amoris umbra invidia.
Tähendus:
Kadedus on armastuse vari.

Embleemil on kujutatud:
Ingel hoiab kahte põlevat oksa.
Ladinakeelne väljend:
Flammescit uterque.
Tähendus:
Nad põlevad mõlemad.

Embleemil on kujutatud:
Ingel nüpeldab vibuga kilpkonna.
Ladinakeelne väljend:
Amor odit inertes.
Tähendus:
Armastus vihkab laiskust.

Embleemil on kujutatud:
Ingel kinnitab eeslie tiivad.
Ladinakeelne väljend:
Amor addit inertibus alas.
Tähendus:
Armastus muudab loodust.
Kommentaar:
Geenmuundamine. See tegevus tundus sellel ajal tavaline olevat. Igasuguseid imeelukaid ja hübriide leiab vanadelt gravüüridelt sagedasti.

Embleemil on kujutatud:
Ingel hoiab jalga hirmunud jänese peal ja tema käes on palmioks.
Ladinakeelne väljend:
Amor timere neminem verus potest.
Tähendus:
Tõeline armastus ei karda midagi.

Embleemil on kujutatud:
Ingel hoiab kameeleoni käes.
Ladinakeelne väljend:
Omnis Amatorem decuit color.
Tähendus:
Nii nagu armastusele meeldib.

Embleemil on kujutatud:
Ingel komistab viljakülvikorvi ja ratsmete otsa.
Ladinakeelne väljend:
Res inmmoderata Cupido est.
Tähendus:
Armastusel pole mõõtu.

Embleemil on kujutatud:
Ingel lehvitab palmioksaga, trampides maiste rikkuste sümbolitel.
Ladinakeelne väljend:
Nescit Amor magnis cedere divitiis.
Tähendus:
Armastab saagikust, mitte rikkusi.


Embleemil on kujutatud:
Ingel hoiab nöörloodi.
Ladinakeelne väljend:
Ad amussim.
Tähendus:
Ei siin ega seal. 

Embleemil on kujutatud:
Pime ingel komistab.
Ladinakeelne väljend:
Amans quid cupiat scit, quid sapiat non videt.
Tähendus:
Armastus on pime.

Embleemil on kujutatud:
Ingel hoiab tõrvikut tagurpidi.
Ladinakeelne väljend:
Quod nutrit, extinguit.
Tähendus:
See mis toidab mind, kustutab mu.

Embleemil on kujutatud:
Ingel vaatab tõusvat päikest.
Ladinakeelne väljend:
Primo delectat, mox urit.
Tähendus:
Liiga palju pole kunagi hea.
Alguses on see meeldiv, kuid pärast põletab.

Embleemil on kujutatud:
Tuvi oksal, kes vaatab oma surnud kaaslast, kes lebab maas.
Ladinakeelne väljend:
Vitam meam, ejusque morten plango.
Tähendus:
Ma leinan tema surma ja oma elu.

Embleemil on kujutatud:
Ingel hoiab küünalt, millele ta õrnalt puhub.
Ladinakeelne väljend:
Agitata revivisco.
Tähendus:
Liikumise kaudu saan oma tugevuse tagasi.

Embleemil on kujutatud:
Käokulla põõsas.
Ladinakeelne väljend:
Semper idem.
Tähendus:
Alati sama.

Embleemil on kujutatud:
Ühe noolega läbistatud süda, ümbritsetud nelja noolega.
Ladinakeelne väljend:
Una me sauciat sola.
Tähendus:
Ainult üks teeb mulle haiget.

Embleemil on kujutatud:
Leekides loorberipuu.
Ladinakeelne väljend:
Non simul ardere possum & silere.
Tähendus:
Ma ei saa samal ajal põleda ja vaikida.

Embleemil on kujutatud:
Haigur, kelle noka vahel on võõrasema.
Ladinakeelne väljend:
Tibi omnes sunt notae.
Tähendus:
Sa tunned neid kõiki.

Embleemil on kujutatud:
Põhjanaelale suunatud nool.
Ladinakeelne väljend:
Recte ad metam.
Tähendus:
Õige tee eesmärgini.

Embleemil on kujutatud:
Tiibadega süda.
Ladinakeelne väljend:
Auferunt.
Tähendus:
Nad võtavad selle ära.

Embleemil on kujutatud:
Päike.
Ladinakeelne väljend:
Fulget ubique.
Tähendus:
See särab kõikjal.

Embleemil on kujutatud:
Suure Peni tähtkuju (Canis Majoris).
Ladinakeelne väljend:
Nec ardentior, nec fidelior.
Tähendus:
Ei ole tulihingelisemat ega ustavamat kui see.
Suure Peni tähtkuju - on lõunataeva tähtkuju, mille heldaim täht on Siirius ehk Canis Majoris.

Embleemil on kujutatud:
Fööniks leekides.
Ladinakeelne väljend:
Solem meum expecto.
Tähendus:
Ma ootan oma päikest.
*Fööniks - oli müütline tulind, kes sümboliseerib elu ja surma vaheldumist ja surematust.

Embleemil on kujutatud:
Ingel kelle ühes käes on lillekimp ja teises roosid.
Ladinakeelne väljend:
Semper mihi gratae.
Tähendus:
Nad meeldivad mulle kogu aeg.

Embleemil on kujutatud:
Kukk.
Ladinakeelne väljend:
Hoc cantante Gallo, Amoris finis adest.
Tähendus:
Kui kukk kireb, siis armastus kaob.

Embleemil on kujutatud:
Ingel hoiab tuletange leekides.
Ladinakeelne väljend:
Quis enim securus amavit.
Tähendus:
Armastus ei puhka kunagi.

Embleemil on kujutatud:
Naine nutab noolega pihta saanud armastatu surnukeha juures ning ingel on nende juures.
Ladinakeelne väljend:
Sero probatur Amor, qui morte probatur.
Tähendus:
Surma poolt heaks kiidetud armastus, kuid nüüd on juba liiga hilja.

Embleemil on kujutatud:
Ingel juhib purjekat, milles viibib armastajapaar.
Ladinakeelne väljend:
Quam bene navigant, quos Amor dirigit.
Tähendus:
Armastuse õnn juhib neid.

Embleemil on kujutatud:
Ingel kütib vibu ja noolega hirv.
Ladinakeelne väljend:
Venari volo, potiri nolo.
Tähendus:
Ma ei taha kedagi kinni püüda, tahan lihtsalt jahtida.

Embleemil on kujutatud:
Ingel mängib vanale mehele flööti, kes istub maas.
Ladinakeelne väljend:
Vincit astu Amor.
Tähendus:
Armastus ületab kõik asjad peensusteni.

Embleemil on kujutatud:
Aeg, kes lõikab inglilt tiivad.
Ladinakeelne väljend:
Mens immota manet.
Tähendus:
Mu süda on alati noor.

Embleemil on kujutatud:
Ingel laseb noolega rebast ning eespool on veel üks rebane, kes on aheldatud kännu külge.
Ladinakeelne väljend:
Et annosa capitur Vulpes.
Tähendus:
Ka vanad rebased püütakse kinni. 

Embleemil on kujutatud:
Ingel ja noolega pihta saanud armastaja mererannas.
Ladinakeelne väljend:
Mihi nulla quies.
Tähendus:
Minu jaoks ei ole puhkust.

Embleemil on kujutatud:
Veenus tahab inglilt tõrvikut ära võtta.
Ladinakeelne väljend:
Impeditus ferocior.
Tähendus:
Takistused muudavad armastuse tugevamaks.
*Veenus - oli vanarooma mütoloogias, ilu, armastuse, viljakuse ja külluse jumalanna.

Embleemil on kujutatud:
Krokodill ründab meest.
Ladinakeelne väljend:
Inversus Crocodilus amor.
Tähendus:
Nad tapavad mu naudinguga.

Embleemil on kujutatud:
Ingel juhib ühe silmaga tüdrukut, kellel on kroon.
Ladinakeelne väljend:
Amori quae pulchra non sunt.
Tähendus:
Miski ei häiri armastust.
Armastus ei näe deformsust.

Embleemil on kujutatud:
Ingel rebib vanalt naiselt rahakoti.
Ladinakeelne väljend:
Amans se suaque prodigit.
Tähendus:
Armastus vihkab ahnust.

Embleemil on kujutatud:
Noolega vigastatud armastaja üksildasel rannal, kelle pea kohal hoiab ingel tõrvikut.
Ladinakeelne väljend:
Exsaturatus aerumnis.
Tähendus:
Lõpmatu valu.

Embleemil on kujutatud:
Sõdurid ähvardavad inglit, keda on tabanud nool.
Ladinakeelne väljend:
Haud timet mortem.
Tähendus:
Ta ei karda surma.

Embleemil on kujutatud:
Ingel ajab mehe naise juurest ära.
Ladinakeelne väljend:
Amor non vult socium.
Tähendus:
Armastus ei vaja kaaslast.

Embleemil on kujutatud:
Ingel, kes tuleb välja südamest ja hoiab teisel inglil kätest kinni.
Ladinakeelne väljend:
Tibi soli locus.
Tähendus:
Siin on ruumi ainult sinu jaoks.

Embleemil on kujutatud:
Ingel avab oma ukse rändurile.
Ladinakeelne väljend:
Hospitium verendum.
Tähendus:
Armastus on halb võõrustaja.

Embleemil on kujutatud:
Ingel posti küljes, mille all on lõke ja mida naine kohendab.
Ladinakeelne väljend:
Semper verus, Amor constans.
Tähendus:
Tõeline armastus on püsiv igavesti.

Embleemil on kujutatud:
Tume ingel laseb noolega valget inglit.
Ladinakeelne väljend:
Gratia colore praevalet.
Tähendus:
Armu hindan rohkem kui värvi.

Embleemil on kujutatud:
Ingel külastab noolega pihta saanud inglit, kes lamab voodis.
Ladinakeelne väljend:
Amans amanti Medicus.
Tähendus:
Üks armastus ravib teist.

Embleemil on kujutatud:
Noolega pihta saanud ingel lamab voodis ja viipab käega naise poole.
Ladinakeelne väljend:
Amor quod suspicatur vigilans, somniat.
Tähendus:
Unistused on meeldivad, kuid asjatud.

Embleemil on kujutatud:
Lombakas ingel lahkub tüdruku majast.
Ladinakeelne väljend:
Amoris regressus tardus.
Tähendus:
Aeglane edasiminek.

Embleemil on kujutatud:
Fortuna seob inglil silmad kinni.
Ladinakeelne väljend:
Fortuna caecum efficit Amorem.
Tähendus:
Varandus pimestab armastuse.
*Fortuna - oli vanarooma mütoloogias õnne- ja saatusejumalanna.

Embleemil on kujutatud:
Naise pilk läbistab armastatu südame.
Ladinakeelne väljend:
Amor ex oculis oriens in pectus cadit.
Tähendus:
Mu kannatused tulevad tema silmadest.

Embleemil on kujutatud:
Ingel laseb vibust noole armastatu pihta, kes lamab voodis.
Ladinakeelne väljend:
Amor diurnus, nocturnusque pœnam non habet.
Tähendus:
See piinab mind nii päeval kui öösel.

Embleemil on kujutatud:
Ingel vannub truudust altari ees ja seda vaatavad pealt Jupiter ja Veenus.
Ladinakeelne väljend:
Amoris jusjurandum poenam non habet.
Tähendus:
Armastuse vanne on asjatu.
*Jupiter - oli  vanarooma  mütoloogias  peajumal.
*Veenus - oli vanarooma mütoloogias ilu, armastuse, viljakuse, külluse ja seksi jumalanna.

Embleemil on kujutatud:
Väga haige ingel lamab voodis ja naine toob talle juua.
Ladinakeelne väljend:
Juvat indulgere dolori.
Tähendus:
Armuvalu on ravimatu.

Embleemil on kujutatud:
Ingel suudleb oma leedit hämaras aias.
Ladinakeelne väljend:
Celari vult sua furta Venus.
Tähendus:
Armastusele meeldib olla salajane.

Embleemil on kujutatud:
Fortuna ja ingel ajavad kadedust endast eemale.
Ladinakeelne väljend:
Audaces Fortuna juvat.
Tähendus:
Õnn aitab julgeid.
*Fortuna - oli vanarooma mütoloogias õnne- ja saatusejumalanna.
*Kadedus, ladina keeles invidia - on emotsioon, mis ilmneb, kui inimesel puudub, aga teisel inimesl on olemas mingi asi, osku või saavutus, mida kadedusttundev inimene tahab endale või soovib, et teisel inimesel seda ei oleks.

Embleemil on kujutatud:
Mees tõukab kustunud tõrvikuga inglit eemale.
Ladinakeelne väljend:
Principiis obsta.
Tähendus:
Vastupanu algab!

Embleemil on kujutatud:
Üks ingel viskab köie ümber teise ingli.
Ladinakeelne väljend:
Dulces Amorum insidiae.
Tähendus:
Armastuse püünised on meeldivad.

Embleemil on kujutatud:
Ingel varjab käega tõrviku leeki.
Ladinakeelne väljend:
Neque Lux, neque rumor.
Tähendus:
Ei valgust ega heli.

Embleemil on kujutatud:
Ingel püüab kala.
Ladinakeelne väljend:
Dignos prosequor.
Tähendus:
Armastan neid, kes seda väärivad.

Embleemil on kujutatud:
Ingel hoiab käes hoiab leegitsevat südant.
Ladinakeelne väljend:
Silens ardere.
Tähendus:
Põleda ja vaikida.

Embleemil on kujutatud:
Krokodill.
Ladinakeelne väljend:
Devorat & plorat.
Tähendus:
Head sõbrad peaksid olema usaldusväärsed teineteisele.

Embleemil on kujutatud:
Ingel ning süda, mis asub okaspõõsas.
Ladinakeelne väljend:
Gaudium post luctum.
Tähendus:
Pärast kurbust tuleb rõõm.

Embleemil on kujutatud:
Kalapüünis, milles on mõned kalad ning mõned kalad asuvad püünisest väljaspool.
Ladinakeelne väljend:
Adversis non deesse decet.
Tähendus:
Ei ole aus, kui õnnetuid ei aidata.
Vaevatud inimeste hülgamine pole õiglane.

Embleemil on kujutatud:
Kinniseotud silmadega ingel, keda juhib rihma otsas olev koer.
Ladinakeelne väljend:
Fidelis conductor.
Tähendus:
Usaldusväärne teejuht.

Embleemil on kujutatud:
Auster, milles on pärl.
Ladinakeelne väljend:
Clarescit aethere claro.
Tähendus:
See särab valguse käes.

Embleemil on kujutatud:
Ingel taob alasil südant.
Ladinakeelne väljend:
Nisi pro vobis.
Tähendus:
See on tehtud sinu jaoks.

Embleemil on kujutatud:
Jõevähk.
Ladinakeelne väljend:
Ante retroque.
Tähendus:
Tagant ja eestpoolt.

Embleemil on kujutatud:
Ingel valis ühe südame.
Ladinakeelne väljend:
Solum unum mihi sufficit.
Tähendus:
Ühest mulle piisab.

Embleemil on kujutatud:
Hüljes rannal.
Ladinakeelne väljend:
Secue.
Tähendus:
See on turvaline igal pool.

Embleemil on kujutatud:
Korv, milles on vili.
Ladinakeelne väljend:
Meliora retineo.
Tähendus:
Ma hoian parimat.

Embleemil on kujutatud:
Ingel tabas noolega sambal olevat südant.
Ladinakeelne väljend:
Et altiores cogo.
Tähendus:
See sunnib ka kõrgeimat.

Embleemil on kujutatud:
Kaks haamrit teemandi kohal, mis on alasil.
Ladinakeelne väljend:
Semper constans.
Tähendus:
Kindel kogu aeg.

Embleemil on kujutatud:
Ingel raiub auku kaljusse, mille peal on süda.
Ladinakeelne väljend:
Tandem fruar.
Tähendus:
Lõpuks saan selle ikka kätte.

Embleemil on kujutatud:
Portree-medaljon.
Ladinakeelne väljend:
A te principium, tibi desinet.
Tähendus:
See algab teiega ja lõpeb teiega.

Embleemil on kujutatud:
Ingel, kelle käes on kandik kolme südamega.
Ladinakeelne väljend:
Elige quod velis.
Tähendus:
Võtke, mida tahate.

Embleemil on kujutatud:
Päike ja loojuv päike.
Ladinakeelne väljend:
Te discendente nihili prosum.
Tähendus:
Kui sa lahkud, ei teeni ma kasumit.

Embleemil on kujutatud:
Ingel koos sambaga, mille peal on süda.
Ladinakeelne väljend:
Constans atque fidelis.
Tähendus:
Kindel ja ustav.

Embleemil on kujutatud:
Tuvi laulab oksal.
Ladinakeelne väljend:
Amor me cantare cogit.
Tähendus:
Armastus paneb mind laulma.

Embleemil on kujutatud:
Ingel hoiab käes südant ning pjedestaalil on veel kolm südant.
Ladinakeelne väljend:
Unum mihi sufficit.
Tähendus:
Mulle piisab ühest..

Embleemil on kujutatud:
Kalju, millest voolab vett.
Ladinakeelne väljend:
Ei data reddit.
Tähendus:
Ta annab tagasi selle, mis talle anti.

Embleemil on kujutatud:
Ingel, kelle käes on süda ja teda jälitab nelja peaga koletis.
Ladinakeelne väljend:
Nemo a me arripiet.
Tähendus:
Miski ei võta seda minult ära.

Embleemil on kujutatud:
Luik ujub vees.
Ladinakeelne väljend:
Terra undaque degens.
Tähendus:
See elab maal ja vees.

Embleemil on kujutatud:
Ingel suunab noole draakoni poole.
Ladinakeelne väljend:
Et ferocissimos vinco.
Tähendus:
Ma saan ka kõige julmematest võitu.

Embleemil on kujutatud:
Süda, millele on graveeritud portree.
Ladinakeelne väljend:
Dum memor ipse mei.
Tähendus:
See jääb sinna niikauaks, kuni ma elan.Kui tahad toetada mu tegemisi ja ise mõnusalt puhata, siis tule meile puhkama ja sauna nii suvel kui talvel. Saunamajakesega saad tutvuda siin. Parema hinna saan alati teha kontaktivormi kaudu. Olete oodatud ja aitäh teile sõbrad, kes Te sedasi toetate. Ainult koos on meil jõudu!