neljapäev, aprill 21, 2022

Itaalia

Olen hetkel seljakoti reisil Napoli-Capri-Sorrento-Amalfi-Pompei. Kui koju tagasi jõuan, siis katsun sellest reisist loo kokku klopsida. Seni võin öelda, et ega midagi uut ei ole kohanud, kuid on mõningaid imelikke kokkusattumusi. Sellest loost võib-olla tuleb rohkem reisikirjeldus, kuhu katsun ikka ulmet ka sisse pikkida...kohati ikka tundub sedasi, et maailm ei saa olla reaalne või siis nii, et nüüd on reaalne aga varemalt ei olnud.kolmapäev, aprill 13, 2022

Globaalse teadvuse projekt

Lisasin blogi paremale ülemisele küljele Globaalse teadvuse täpi. Mida see täpp endast kujutab, vajab lahti seletamist. Kahjuks pole see täpp nähtav blogi mobiiliversioonis. Tõlkisin selle loo teaduslikust tekstist, mis võib kohati olla raskesti loetav ja mõistetav. Lühidalt võib sedasi öelda, et teadlased on kinnitanud inimeste ühise teadvuse olemasolu. Täpi värvide variatsioonide näol (ja ka 24 h skemaatilise graafiku ja online kaardi näol) saab jälgida kogu inimkonna emotsionaalset taset (teadvusvälja). Arvan, et analüütilise mõttevõimega inimene võib sellest täpist välja lugeda veel palju muudki huvitavat kui proovida kõrvutada maailmasündmusi. Kuskil tekstis on öeldud tabavalt: "Teadvuse sidusus loob maailmas korra. Peen vastastikmõju seob meid üksteise ja Maaga". Lihtsamalt öeldes, võib see täpp olla justkui kogu inimkonna "hingepeegliks", mis küll ei ütle meile midagi sõnades, kuid näitab seda värvides.

Inimteadvuse ja füüsiliste juhuslike süsteemide vastasmõju kontrollitud laboratoorsete uuringute ajalugu jälgib mikroelektroonika ja arvutite arengut. Esimesed suured andmebaasikatsed viis Helmut Schmidt Boeing Laboratories läbi 60ndate lõpus ja 70ndate alguses. Katsete ja uurijate arv kasvas järgmisel kümnendil ning 1979. aastal asutas Robert Jahn Princetoni ülikoolist Princetoni tehnikaanomaaliate uurimise (PEAR) laboratooriumi, et keskenduda insenertehnilisele lähenemisviisile küsimusele, kas tundlikud elektroonilised seadmed, sealhulgas juhuslikud komponendid, võivad olla mõjutatud teadvuse eriseisunditest, sealhulgas tugevatest emotsioonidest ja suunatud kavatsustes. 

REG (juhuslike sündmuste generaator) katsed 

PEARi laboris kasutati esmases katses kohandatud projekteeritud juhuslike sündmuste generaatorit (REG või RNG). See katse andis kontrolli selliste parameetrite üle nagu juhuslikest bittide järjestusest võetud proovide kiirus ja suurus. Näiteks võib see olla seadistatud koguma 200-bitist valimit kiirusega 1000 bitti sekundis ja registreerima iga sekund prooviproovi, mis koosneb 200 biti summast. Seadmed kuvasid kasutajale tagasisidena praegust väljundi prooviväärtust ja jooksvat keskmist. Katses kasutati kolmepolaarset protokolli koos juhistega, et säilitada kavatsus saavutada kas kõrge või madal keskmine või lasta masinal algandmeid genereerida. Rohkem kui kümne aasta jooksul andis see põhikatse tohutu andmebaasi, mis näitab inimese kavatsuse väikest, kuid olulist mõju juhuslikele andmejadadele. 

REG väli 

Hakati salvestama pidevalt juhuslikku andmevoogu ja kasutati seda sihtmärgina mitmesuguste ajastus- ja määramisskeemides. Selline süsteem töötati lõpuks välja 1990. aastate algusks, et salvestada ja indekseerida pidevat andmevoogu 200-bitistest katsetest.

Kuna katse eesmärk oli jälgida midagi, mida võiks pidada teadvusväljaks ja seda sai kasutada andmete kogumiseks olukordades, kus inimeste otsene huvi või tähelepanu oli vähene või puudus üldse. Otsiti olukordi, mis võiksid tekitada "grupiteadvust", sest inimesed keskenduksid siis ühisele teemale, mille tulemuseks on omamoodi mõtete ja emotsioonide sidusus või resonants. Seevastu tuvastati teised igapäevased olukorrad, mille puhul ennustati, kus inimeste fookus ei suunduks ühisteadvusele. FieldREG-katsete seeria andis silmatorkavaid, statistiliselt olulisi tulemusi.

Prototüübi globaalsed testid 

Teised uurijad hakkasid tegema sarnaseid välikatseid, vaadeldes laia valikut olukordi, ja nii sai alguse koostöö. Näiteks koguti andmeid O. J. Simpsoni kohtuprotsessi ajal toimuvatest sündmustest, mis pidi äratama tohutu hulga inimeste tähelepanu. Mitme REG-i kombineeritud andmed näitasid muljetavaldavat kõrvalekallet kohtuotsuse väljakuulutamise ajal. Teistes testides vaadeldi Oscarite ajal kogutud andmeid, eraldades andmed tugeva ja nõrga huviga perioodideks. Jällegi oli erinevus märkimisväärne. 1996. aastal korraldati ülemaailmset "Gaiamind meditatsiooni". Eesmärk oli registreerida mõningaid märke globaalsest teadvusest, tehes omamoodi FieldREG-stiilis grupiteadvuse eksperimendi suures mastaabis. Tehti teadlaste vahelist koostööd, kes suudaksid salvestada REG-andmeid, mis võiksid näidata Gaiamind sündmuse ajal "teadvusvälja". 14 sõltumatust REG-süsteemist saadud andmete kogum näitas olulist mõju, nagu on üksikasjalikult kirjeldatud Gaiamind katse aruandes. See töö oli eelmäng katsele registreerida ülemaailmse kaastundeavalduse mõju printsess Diana matustel 1997. aasta septembris, millele juhuslikult järgnesid täpselt nädal hiljem Ema Teresa mälestustseremooniad. Need olid globaalse teadvuse projekti prototüüpsed "ülemaailmsed sündmused", kuna need olid suure tähelepanu keskpunktis, eriti printsess Diana puhul.

EGG projekti loomine  

Novembris 1997 toimunud parapsühholoogia ja psühhofüsioloogia professionaalsete teadlaste kohtumisel ühildati mitmesuguseid ideid selle kohta, millest lõpuks sai Global Consciousnes Project (GCP). Tehnoloogia oli muutumas kättesaadavaks Interneti-põhise massiivi loomiseks pidevalt salvestatavatest REG-sõlmedest, mis paigutatakse üle maailma. See meenutaks metafooriliselt elektroodide paigutamist inimese peale EEG salvestuste jaoks. Väideti, et võrku võiks kujutada kui "elektrogaiagrammi" ja me hakkasime seda nimetama EGG projektiks. Hiljem võeti sellele ametlik nimetuse "Global Consciousness Project".

Riistvara  

Projektis kasutatakse kolme tüüpi juhuslikke allikaid. Need kõik töötati välja teadustöös kasutamiseks ja kõik on kvaliteetsed allikad, mis toodavad juhuslikke andmeid (bitijadasid), mis vastavad rangetele kriteeriumidele. Andmeid on kalibreerimiskatsetes raske teoreetilisest ootusest eristada, kuigi tegelike füüsiliste seadmetena ei saa need olla täiesti juhuslikud. Iga seade läbib enne kasutuselevõttu põhjaliku kalibreerimisprotsessi, mis põhineb vähemalt ühel miljonil 200-bitisel katsel. Neil on varjestus ja kasutatkse loogilist toimingut, et kõrvaldada kõrvalekalded keskkonnamõjudest, nagu elektromagnetväljad, temperatuurimuutused ja komponentide vananemine. 

Tarkvara 

Projekti algse tarkvaraarhitektuuri kujundas Greg Nelson ja täiustas John Walker. See oli hästi läbimõeldud ja seda on projekti algusest saadik vähe muudetud. Esmane operatsioonitarkvara koosneb kahest osast. Igal host-saidil üle maailma on REG-seade (või RNG-seade) ühendatud arvutiga, kus töötab tarkvara "eggsh" või "egg.exe" (vastavalt Linuxi ja Windowsi jaoks). Tarkvara kogub igas sekundis ühe prooviversiooni, mis koosneb 200 bitist, ja salvestab bittide summa algandmetena. Katsete indekseeritud jada salvestatakse hostarvutis igapäevasesse faili. Arvuti on Internetiga ühendatud ja saadab regulaarsete ajavahemike järel (5 minutit) andmepaketi Princetonis asuvasse serverisse, kus töötab programm nimega "basket", mis kirjutab "munast" saabuvaid andmed alalisse arhiivi. Tarkvara on avatud lähtekoodiga ja kontrollimiseks saadaval.  

Hosti saidid  

Kui üks riistvara juhuslikest allikatest kombineeritakse Interneti-ühendusega arvutis töötava projektitarkvaraga, kutsume saadud üksust "munaks", mida hostib vabatahtlik kaastööline. Hostarvutid käitavad ka programmi, mis sünkroonib nende kellad võrgu ajaserveritega, et hoida sõltumatud andmejadad teisega sünkroonituna. Esindatud on ligikaudu 40 riiki enamikul mandritel ja enamikus ajavööndites, kus elab palju inimesi. 

Andmete arhiiv  

Uurimisprojekti keskmes on arhiiviandmebaas. Algandmed salvestatakse binaarvormingus koos päise teabega, et tuvastada iga katse konkreetne allikas ja ajastus. Täielikult normaliseeritud ja standardiseeritud versioonist saab andmeid teha kättesaadavaks täpselt määratletud uurimis- ja analüüsiprojektide jaoks. 

Veebileht  

Projekti arengut ja peamisi funktsioone tutvustatakse GCP veebisaidil, mis on jagatud kaheks haruks. Üks dokumenteerib range teadusliku töö, mida tehakse andmete kvaliteedi tagamiseks, ja analüüsid, mille eesmärk on tuvastada ja hinnata andmetes esineda võivaid anomaaljaid. Teine haru esitleb projektile täiendavat esteetilist lähenemist, edendades subjektiivseid ja tõlgenduslikke vaatenurki, mis on väärtuslikud ka füüsilise maailmaga suhtlemise teadvuse peente aspektide uurimisel. Lisaks kirjeldustele on veebisait meie esmaste analüüside ja kokkuvõtete hoidla ning see annab juurdepääsu andmetele. 

GCP eksperiment  

GCP registreeris oma esimesed andmed 4. augustil 1998. Alustades mõnest juhuslikust allikast, kasvas võrk 1999. aasta alguseks umbes 10 instrumendini ja 2000. aastaks 28-ni. 2004. aastal oli "munasid" juba 65. Varajases katses küsiti lihtsalt, kas võrku mõjutas see, kui võimsad sündmused panid suure hulga inimesi samale asjale tähelepanu pöörama. See katse põhines hüpoteesiregistril, mis määras iga sündmuse jaoks a priori ajaperioodi. Kaalutud on mitmesuguseid muid analüüsiviise, sealhulgas katseid leida üldisi korrelatsioone GCP statistika ja teiste pikisuunaliste muutujatega ning neid arendatakse jätkuvalt.

Eesmärk  

Kõige üldisemas mõttes oli ja on projekti eesmärgiks luua ja dokumenteerida järjepidev kvaliteetsete füüsiliste allikate poolt genereeritud juhuslike arvude paralleelvoogude andmebaas. Eesmärk on teha kindlaks, kas nende andmete põhjal on võimalik tuvastada seoseid sõltumatute pikaajaliste füüsiliste või sotsioloogiliste muutujatega. Algses katseplaanis esitasime piiratuma küsimuse, kas juhuslikkusest kõrvalekaldumisel on tuvastatav korrelatsioon suurte sündmuste toimumisega maailmas.

Hüpotees

Kollektiivse tähelepanu või emotsioonide perioodid inimasurkondades on korrelatsioonis füüsiliste juhuslike arvude kõrvalekalletega juhusliku arvude generaatorite ülemaailmses võrgus.

Algse sündmusepõhise katse formaalne hüpotees on väga lai. See eeldab, et kaasahaaravad globaalsed sündmused on korrelatsioonis andmete kõrvalekalletega. Kasutame "operatiivseid määratlusi", et teha üheselt kindlaks, mida katses tehakse. Sündmuste tuvastamine ja nende toimumise kellaajad määratakse igal üksikjuhul eraldi. Lahtiste kriteeriumide aktsepteerimine sündmuste tuvastamisel võimaldab uurida mitmesuguseid kategooriaid, samas kui range ja lihtsa hüpoteesi testi täpsustamine iga sündmuse jaoks ametlikus seerias tagab statistika. Need on kombineeritud, et saada kõigi ametlike katsete jaoks usaldustase.

Analüütilised retseptid


Formaalse analüüsi ajakohasema arutelu saamiseks vaadake Banceli ja Nelsoni GCP sündmuste eksperimenti, 2008, ning Nelsoni ja Banceli raamatuid Exploring Global Consciousness, 2010.

Ametlikud sündmused on hüpoteesiregistris täielikult etteantud. Aastate jooksul on kasutatud mitmeid erinevaid analüüsiretsepte, kuigi enamik analüüse täpsustab "võrgu hälvet" (Ruudukujuline Stouffer Z). Mõned määravad "seadme hälbe", mis on RNG-de vaheline hälve (Z^2 summa). Pärast paari esimest kuud, mille jooksul prooviti mitmeid statistilisi retsepte, sai võrgu hälve (netvar) "standardmeetodiks", mida kasutati peaaegu kõigi ametlike seeria-sündmuste jaoks. Sündmuspõhine katse on seega uurinud mitmeid potentsiaalselt kasulikke analüüse, kuid keskendunud peamiselt netvarile.

Sündmuste statistika arvutatakse tavaliselt proovitasemel (1 sekund). Tulemuste tabelis on lingid analüüside üksikasjadele, mis sisaldavad tavaliselt "kumulatiivse kõrvalekalde" graafikut, mis jälgib sündmuse ajal toimunud kõrvalekallete ajalugu, mis viib lõppväärtuseni, mis on testistatistika.

Kontrollandmed  

Võimalik on genereerida mitmesuguseid juhtelemente, sealhulgas tegelikus andmebaasis ajanihkega sobitatud analüüsi või pseudojuhusliku kloonide andmebaasi abil sobitatud analüüsi. Kõige üldisem kontrollanalüüs saavutatakse aga võrdluste abil teststatistika empiiriliste jaotustega. Sündmuste andmed moodustavad vähem kui 2% kogu andmebaasist. Need annavad range kontrolli tausta kohta ja kinnitavad ametlike hüpoteeside testide seeria analüütilisi tulemusi. Vaadake allolevat joonist, mille lõi Peter Bancel, kasutades alates 1998. aasta detsembrist kuni 2009. aasta detsembrini vähendatud andmekogumit ja mis võrdleb kumulatiivset formaalset tulemust 500 uuesti valimiga kontrolli taustal.

Liittulemus

12 aasta jooksul alates projekti algusest on põhihüpoteesi testist kogunenud üle 325 korduse. Liittulemus on statistiliselt oluline kõrvalekalle. See toetab tugevalt ametlikku hüpoteesi, kuid mis veelgi olulisem, see annab kindla aluse sügavamaks analüüsiks, kasutades rafineeritud meetodeid esialgsete leidude uuesti läbivaatamiseks ja laiendada neid muude meetoditega. Täielik formaalne andmestik 2012. aasta aprilli seisuga on näidatud järgmisel joonisel, kus seda võrreldakse simuleeritud pseudosündmuste jadade taustaga. Pange tähele, et juba mõnekümne sündmuse vaatlemisel on näha, kus tegelik tulemuste kuhjumine on simulatsioonidest selgelt eristatav.

Fookuse teravustamine

Jõupingutuste fookus on nüüd suunatud põhjalikumale rangete analüüside ja teravamate küsimuste programmile, mille eesmärk on andmete täielikum iseloomustamine ja mis tahes mittejuhusliku struktuuri tuvastamine. Alustame põhitulemuse analüütilise ja metoodilise tausta põhjaliku dokumenteerimisega, et luua alus uuteks hüpoteesideks ja katseteks. Eesmärk on suurendada meie hinnangute sügavust ja laiust, töötada välja mudeleid, mis aitavad eristada võimalike selgituste klasse. Põhimõtteliselt otsime häid tööriistu, mis aitaksid meil andmete hälvetest paremini aru saada.

Sügavamad hinnangud 

Andmete kvaliteedi kindlakstegemiseks ning üksikute seadmete ja võrgu kui terviku väljundi iseloomustamiseks on tehtud mitmesuguseid analüüse. Esimene etapp on seadmete rikke või muu tõrke tõttu probleemsete andmete hoolikas otsimine. Sellised andmed eemaldatakse. Kui kõik vigased andmed on eemaldatud, saab statistiliste parameetrite empiiriliste hinnangute saamiseks iseloomustada iga üksikut REG-i või RNG-d. See võimaldab ka nihutada analüütilist rõhku sündmustelt proovitaseme andmetele, et saada andmebaasist rohkem struktuurset teavet. Lähenemisviis on muuta andmebaas normaliseeritud, täiesti usaldusväärseks andmeressursiks, mis hõlbustab täpset analüüsi. Katsetaseme andmed võimaldavad mitmeaastase andmebaasi rikkalikumat hindamist, kasutades keerukaid statistilisi ja matemaatilisi tehnikaid. Saame kasutada laiemat valikut statistilisi tööriistu, et otsida väikeseid, kuid usaldusväärseid muutusi eeldatavatest juhuslikest jaotustest, mis võivad olla korrelatsioonis looduslike või inimese loodud muutujatega.

Sündmuspõhise katse põhjalikum analüüs

Normaliseeritud ja standardiseeritud andmeressurss võimaldab teha katse ja seda põhjalikult uuesti analüüsida. Tulemus erineb vähe algsest analüüsist, kuid annab kindlustunde uute analüütiliste uuringute aluseks. Nende hulka kuuluvad algupäraste sõltumatute struktuurimõõtmiste väljatöötamine sündmuste andmetes ning üldhüpoteesis sisalduvate ajalise ja ruumilise struktuuri küsimuste uurimine. 2008. aasta hinnang on üksikasjalikult kirjeldatud Banceli ja Nelsoni GCP sündmuste katses, Journal of Scientific Exploration, märts 2008.

Globaalse teadvus projekt (Global Consciousness Project)

kogub juhuslikke numbreid kogu maailmast. Need numbrid on saadaval GCP veebisaidil. See veebisait laadib need numbrid alla kord minutis ja teostab nende juhuslike numbrite täpset analüüsi, et näha, kui sidusad need on. Teooria on see, et planeedi kõigi olendite globaalne teadvus mõjutab neid juhuslikke numbreid. Võib-olla pole need nii juhuslikud, kui me arvame. Tõenäosuse ajaaken on üks ja kaks tundi; ekraanil kuvatakse neist kahest sidusam.

See on globaalse teadvuse projekti reaalajas andmete analüüs. See kogub andmeid iga minut ja käitab statistikat projekti loodud juhuslike arvude voo kohta. Seda analüüsi tehakse 10 minutit andmete genereerimisest hiljem. Sel moel võib seda vaadelda kui reaalajas globaalse teadvuse sidususe indikaatorit.

 

Mida see tähendab

Võrgu hälve on väga väike.
Võrgu väike hälve. Tõenäoline juhuslikkuse muutlikus. Indeks on 90% ja 95% vahel.
Normaalne võrgu juhuslik hälve. See on keskmine või eeldatav käitumine. Indeks on 40% ja 90% vahel.
Veidi suurenenud võrgu hälve. Tõenäoliselt juhuse kõikumine. Indeks on 10% ja 40% vahel.
Tugevalt suurenenud võrgu hälve. Võib olla juhuslik kõikumine. Indeks on 5% ja 10% vahel.
Märkimisväärselt suur võrgu hälve. Soovitab laialdaselt jagatud mõtete ja emotsioonide sidusust. Indeks on väiksem kui 5%

Värvid võivad varieeruda, nii et täpp võib olla näiteks kollakasoranži või rohekaskollase värvusega.

Globaalse teadvuse projekt Juhuslike andmete tähenduslikud korrelatsioonid

Link kaardile.

Teadvuse sidusus loob maailmas korra. Peen vastastikmõju seob meid üksteise ja Maaga.

Kui inimteadvus muutub koherentseks, võib juhuslike süsteemide käitumine muutuda. Kvanttunnelil põhinevad juhusliku arvu generaatorid (RNG-d) toodavad täiesti ettearvamatuid nullide ja ühtede jadasid. Kuid kui suur sündmus sünkroniseerib miljonite inimeste tundeid, muutub meie peenelt struktureeritud RNG-de võrgustik. Arvutus näitab, et juhuse ja reaalse sündmuse suhe on üks triljonile. Tõendid viitavad tekkivale noosfäärile või ühendavale teadvusväljale, mida kirjeldavad targad kõigis kultuurides. Kogume pidevalt andmeid ülemaailmsest füüsiliste juhuslike arvude generaatorite võrgustikust, mis analüüsivad andmeid 70 kohas üle maailma. 

LÕPP

kolmapäev, aprill 06, 2022

Seeriaseadus

Avaldan katkendi raamatust "Üksik hunt ehk mõtestatud mõtlemine", kuna minu arvates on see info lihtsalt väga hea. Ei ole alati vaja otsida küsimuste vastuseid kuskilt kaugelt, sest vastused on tegelikult peidus meie endi sees. Kuulates ja vaadeldes iseennast, võime taibata maailmas toimuvate sündmuste telgitaguseid. Võime läbi analüüsi hakata nägema seoseid. Meie sees olevad kellad ja viled hakkavad reageerima valele, mida me võime ilmeksimatult ära tundma hakata. Meie tuhmunud valgusfoori värvid hakkavad jälle selget rohelist ja punast tuld näitama. Jama on alati selles olnud, et me ei oska kunagi õigesti vaadata...

Olen koondanud kõik blogis olevad raamatu (Üksik hunt) katkendid tervikuks. Loe tervet raamatut parem siit.

Üks huvitav nähtus, mida siin nüüd kirjeldan, saab iga inimene ise katsetada, kui ta suudab meenutada mõnd olukorda, kus kõik hakkas viltu vedama või vastupidi, olukorda, kus kõik läks hästi.
On olemas üks avalikkusele suhteliselt tundmata seadus ja see on seeriaseadus. On olemas ütlus, et õnnetus ei tule kunagi üksinda. Seeriaseadused juhivad inimese elu, õigemini puudutavad inimese tegemisi.
Kui juhtub mingit sorti halvem sündmus, siis tavaliselt juhtub sel ajal veel taolisi halbasid sündmusi lühema perioodi vältel. Sama on ka muidugi õnnestumiste või heade asjadega. Kui korra hästi minema hakkab, siis ikka läheb mõni aeg hästi ja sama võib ka täheldada ümberringi.  
Neid sündmusi ei saa vaadata üksikjuhtumitena, kuigi inimene tavaliselt ei oska seda omale teadvustada ega sündmusi omavahel seostada.
Mütoloogilisest vaatenurgast võiks seeriaseadust kirjeldada võibolla sedasi nagu ühes vanas Eesti ajalehes on öeldud: „Ei õnnejumalanna küllusesarvega kibedusekarikas jaga oma andeid tilkhaaval. Kui tuleb õnn või õnnetus, voolab see meist üle kui laviin“.
Ma toon siia sellest ajalehest veel paar näidet. Vahemärkusena mainin, et ma olen palju uurinud erinevaid teemasid ja oma vaba aega veetnud päris tihti vanu ajalehti lugedes. Palju infot selle raamatu jaoks ja inspiratsiooni ning näiteid olen saanud just vanadest ajalehtedest. Kuna see raamat ei ole teadustöö, siis ma ei pane ka viiteid. Ja kas üldse tänapäeval ongi sellist teadust olemas, mis uurib elu olemust ja elu toimemehhanisme? Kõige lähemal sellele on vast filosoofia.
Nagu eelmises teemas, mida käsitlesin seoses info sisestamisega maailma, et mingi leiutis tööle hakkaks või töö lõpetaks, siis pean ka seeriaseaduse kohta ütlema sedasi, et see seadus ei pruugi tänapäeva maailmas enam täielikult toimida. Maailmas on olemas mingi põhikogum ülemseadusi, mis on muutmatud ja on kõik ülejäänud toimimise seadused, mida saab muuta või mõjutada teistmoodi rakenduma või päris ära kaotada.
Seeriaseadus ei rakendu, kui toimuvad mahhinatsioonid või on nn false flag sündmused. See oleks tegelikult väga hea indikaator meie praeguses maailmas, tundmaks ära õnnetusjuhtumeid või mingeid päris konflikte, mitte kokkulepitud sündmusi või kokkulepitud katastroofe. Et seeriaseaduse jätkuvas toimimises kinnitust saada, võite vaadelda kasvõi sündmusi oma elust. Tean, et see võib enamuste inimeste puhul olla raskendatud, sest ei jäeta sündmusi täpselt meelde või ei kirjutata üles ega märgita kuupäevasid juurde. Samas võib proovida seda teha maailmasündmuste jälgimisel ja analüüsil.
Toon siia näited õnnetuste seeriatest ühest vanast ajalehest: Ameeriklaste hiiglaõhulaev hukkub. Pea samal ajal hävineb üks väiksem õhulaev ning umbes samal ajal puruneb ka prantsuse mereväelennuk. Mõni päev enne seda leiab aset kohutav katastroof – inglise suurlennuk „Liverpool“ hukkub.
Millega on seletatavad sellised massilised katastroofid?
Veel mõni näide sellest. 4. jaanuaril hukkus laev „Atlantique“ leekides, 7. jaanuaril hukkus rootsi viiemastiline „Forest Dream“, mis oli maailma suurimaid purjekaid, 14. jaanuaril lahvatas leekidesse prantsuse puksiir „Briand“ ning päev hiljem tabas sama saatus vene reisijatelaeva „Sahalin“. Punane kukk möllas mitmesugustel meredel.
Need on kaks õnnetusteseeriat. Selle taolisi kokkusaamisi võib tähele panna igal aastal. Enamus selletaolisi kokkusattumusi jääb aga igapäevaste sündmuste voolus tähele panemata, sest inimese mälu pole kuigi täiuslik.
Kui tänapäeval peaks toimuma näiteks mõni suur raudteeõnnetus või mõni lennuk kukub taevast alla või juhtub mõni muu katastroof, siis tasuks hakata otsima sarnaseid sündmuste uudiseid üle laia maailma.
Kui aga midagi taolist ei juhtu, siis võib kahtlustama hakata selle katastroofi taga kellegi karvast kätt või kokkumängu.
Ma ise ka ei saa enda jaoks tõestada paljut, mida siia olen kirjutanud, kuid ma võtan seda nii, et alati on võimalus, et mõni asi just nii on. Toon veel mõned näited seeriaseaduse toimimise kohta 100-aasta tagusest ajast.
Raudteeõnnetusele Quetschi tunnelis järgnes neli päeva hiljem teine katastroof Šveitsis. Samal päeval – see oli 17. oktoobril 1932. aastal leidsid aset teised raudteeõnnetused Rumeenias, Innsbrucki lähedal, Branwille’is Prantsusmaal ja Moskva lähedal. Kõik need nõudsid inimohvreid. Ja nüüd pange tähel kummalisust. Tüüpiline õnnetustepäev lennuasjanduses oli 11. september 1932, mil poola lendur Svirko Euroopa lennuvõitja, kukkus alla. Samal päeval hukkusid purilendur Jans Darmstadtis, lendur Lang Umi lähedal ning insener Kerchmann oma lennukaaslasega Zürichi lähedal. Kõik need õnnetused lõppesid lendurite surmaga. Peale selle hukkus vene põhjanaba ekspeditsiooni lennuk ja nõudis 5 inimohvrit. Nende ammuste sündmuste ja 11.09.2001 vahele ei saa küll mingit seeriaseaduste seost luua, kuid natukene kummaline on see kuupäev sellegipoolest.

Sellel kaugel ajal, 11. septembril, teineteisest sõltumatute lennuõnnetuste kroonikast peaks jätkuma, et ära tõestada seeriaseaduse toimimist ja sellega teiste lähestikku juhtunud samalaadsete katastroofidega saab välistada õnnetu juhuse.
Astroloogiaga või tähtede asukohaga taevalaotuses ei saa neid sündmusi seostada, sest tolle aja astroloogid ei näinud ette mitte vähimatki võimalust selliste sündmuste juhtumiseks.
Inimese elus on praktiliselt igal pool tegemist seeriatega, ootamist kuni suursündmuseni või üksiku eluvõitlusest kuni rahva saatuseni. Ent maskid, mille taha on peidetud seeriate täringumäng, pole alati läbipaistmatud, et nad ei laseks uurivat vaimu pilku enese taha heita. Seeriasündmuste algusesaamise täpne eesmärk ja asukoht on muidugi mõista inimesele teadmata. Vanaaja saksa õpetlane Fritz Dahns püüdis tõendada, et mitmesugused bioloogilised ja geoloogilised nähtused meie maailmas järgnevad üksteisele lainekujuliselt. Kõik sünnib tõugete taoliselt mõjuüksusena või kvantumitena.
20. sajandi algul tuli Planck välja kvantteooriaga, et iga füüsiline nähe avaldub täisarvudes. Üks keha saadab välja kiiri mitte katkendlikult, energia üksikute osadena, vaid ühtlaselt mõjutusüksustena või kvantumina. Tema kvantteooria põhjal võib öelda, et õnnetused ei tule üksikult, vaid seeria viisi. Ümberpööratult tähendab see ka seda, et elurulett jagab õnne seeriate viisi, kui me mängime muidugi kaasa.
Nagu sellest tekstist juba aru saite, siis see seadus ei pruugi kehtida kõikide hädade ja õnnetuste puhul. Toon ühe näite. Kui kuskil maailmas toimub lennuõnnetus ja selgub, et piloot tegi sedasi enesetapu, tappes ka terve lennuki täie inimesi. Kas selline intsident võib olla põhjustatud seeriaseadusest? Siin olev tekst on lihtsalt infoks. Otsi peate te ise kokku viima hakkama ja statistikat uurima mõne teile huvitava sündmuse puhul.

LÕPP