pühapäev, november 28, 2021

Jõulupühade kombed Eestis vanal ajal ja kes oli Saturnus tegelikult I-IV osa

Käes on jälle ammuigatsetud rõõmupühad... Palju nimesid antakse jõulupühadele, neid nimetatakse armastuse-, rahupühadeks, lastepühadeks jne. Kuid see nimetus, mis eesti keeles neile antud, ta tähendab rõõmu.

Sõna „jõulud" ei ole eestlaste oma, selle on nad Rootsi keelest laenanud, Rootsi keeles on sõna „jul“ning seesama „yvle" kujul praegu Shotimaal tarvitusel. Mõlemad sõnad, mille algjuureks ladinakeelne „joculus" on, tähendavad rõõmsat, pidulikku aega.

Jah, jõulud on rõõmupühad ... nendest tunneb rõõmu igaüks: nad annetavad meile jõulukingid. Toovad kaasa hiilgava jõulukuuse, mis ime siis, et rahvas jõuludega mitmesuguseid kombeid on ühendanud. Enamjagu jõulukombeid on pärandus paganuse ajast. Evangeeliumis on aeg kindlasti teadmata, millal Kristus sündis ja on põhjust arvata. et meie „jõulud" on pagana-usu pidustuste „saturnaliate" asemele astunud. Saturnaliad olid väga lugupeetavad pidustused, neid peeti talvise pööripäeva ajal Saturnuse austamiseks. 

Saturnus oli viljakuse jumal, ning kui vili hästi oli kasvanud, pruulisid paganad rohkel arvul õlut ja jõid seda jumalate terviseks. Saturnaliad olid Rooma paganate pidustused. Umbes selsamal ajal, kui Roomas saturnaaliaid peeti, pidasid ka põhjamaadel paganad, iseäralist tänu- ja ohvripidu oma jumalatele. Põhjamaa paganate juures valitses komme, mis otse nõudis, et iga majaperemees nendeks pidudeks kõige vähem kakskümmend kannu õlut pidi valmistama. Alguses ei peetud Kristuse sündimise püha. Seda hakati alles neljandal aastasajal tegema, siis kui ristiusk Rooma valitsuse poolt valitsevaks tunnistati. Väga loomulik, et Kristuse sündimisepäeva pühitsemine selle aja peale määrati, kui paganad oma saturnaaliaid pidasid: kindel, tõsine sündmusepäev oli ju teadmata, ja see võis kristlasi takistada saturnaliatest osavõtmast ning oli abinõuks saturnaliale väljatõrjumiseks. Sarnast arvamist tõendab muu seas rohke joomine meie aja jõuludel. Õlu valmistamine jõuludeks juurdub ükskord maksnud seaduses, et igas majas õlu pidi olema. Sel põhjusel leidub nüüd nii vähe majaperemehi, kes ei tunneks end „nagu kohustatud" olevat jõuluks oma tshetvert otre ka õluks tegema. . .

Ma nimetasin juba iseäralist tänu- ja ohvripidu, mis põhjamaa paganate suures valitses. Ka selle paganusepüha kombed on ristiusu jõulu kommetena järele jäänud. Paganatel oli talve ajal ohvriloomaks siga. Seepärast on ka meie juures seni ajani seasoolikatest tehtud vorstid jõulu toiduks jäänud. Pea iga Eesti perenaine valmistab neid jõuluks. Oli aeg, kus ka jõululeivad seakujuliselt küpsetati, neid pühadeks peeti ja rohuna haiguste vastu inimeste ja elajate juures tarvitati. Selles paganusepühas juurdub ka jõulupuu komme. Kuid sellest pärastpoole. Üks muinasjutt kõneleb, et loomad jõuluööl kõneleda võivat ja isegi ristimärki teha suutvat. Muidugi on Jeesuse sündimine loomalaudaga ja ülepea loomadega ühenduses. Keskajal mängiti näitemängusid, kus tegelased rääkivate loomadena Kristuse sündimise üle kõnelevad. Sellest selgub, kui sügavamõtteline see komme on loomadele jõuluööl paremat toitu anda. Sõimest aga, kus karjased Jeesuse leidsid, ja selle heintest on ka meie rahvakomme õlgede ehk heinte tuppa toomine pärit. Jõulukinkide jagamine on võrdlemisi noor komme. Kinkide jagamine on Germaani sugurahvaste juures põliseks pruugiks olnud. . . Sealt on see ilus komme mitmesuguste rahvuste juures laialt tarvitusele võtmist leidnud, muu seas ka eestlaste juures. Niihästi vaese juures on jõulupuu tuntud. Olgu küll, et jõulukuuse põletamist Saksamaa kombeks loetakse ja et see ilus komme kõigest paarsada aastat üleüldiselt tuntud olnud, juurdub ta juba paganuse ajas. Paganad tõid andeid oma jumalatele metsadesse ja ehtisid nendega puid. Meie aga tahame rõõmu teha lastele, neile maiustusi annetada, kuid ennem ehime nendega jõulukuuse ja ei meil tule mõttessegi, kus säherduse kombe põhjused olid. Kuuldub kaebusi, et noorte kuuskede ilmaaegne raiumine kahjulik on ja tulla ära keelata. Olla ju tarvis selle peae mõtelda, kui suur kapital seesuguse metsa hävitamisega ära kulutakse. Jah, kapitalile pühendame meie kõik: rõõmu, rahu, vahel koguni au ja südametunnistusegi... Miks siis mitte ka haljast jõulupuud, meie jõulupühade ilu ja ehet?

Vanas-Roomas peeti Saturnaaliaid 17. detsembril.

Nagu ikka on terve ajalugu üks ebakõla, siis ka see lugu. Sellest loost jääb mulje, et Saturnus oli väga äge tegelane, keda jumaldati ja tema aega kutsuti kuldseks ajaks. On ju teada, et Saturnus oli lõikusejumal, samas teised kirjatükid ütlevad, et talle ohverdati lapsi (vaata kõige ülemist pilti). Päris tõde me kunagi vist ei saa teada, kuid toon siia ära väikse loo Saturnusest (saatanast), keda vanal heal ajal ülistati.

 Saturni kultus, osa 1

Selle teemaga saab selgeks see, mis maailmas tegelikult toimub ja kes seda paika siin valitseb ning miks enamus kogudusi, kus kummardatakse puujumalaid jms on piltlikult öeldes saatana kogudused. Samuti saab selgeks kõikide usundite kunstlik tekitamine inimeste eksitamise eesmärgil. Ei hakkagi siin pikalt sissejuhatust tegema vaid asun kohe teema juurde. 

Alustuseks panen siia sellise pildi ühest mündist ja lisan ainult mõned märksõnad.

Tehnoloogia, binaarkood, süstlad, president Trump, rahutuvi ja kõige tipus on planeet Saturn. Selle mündi juurde tulen veel tagasi viimase osa lõpus, siis on juba päris selge, mis meie maailmas tegelikult toimub. Juba rohkem kui 10 aastat tagasi rääkis David Icke, et meile saadetakse võltsreaalsust Saturnilt, kuid siis ma ei saanud sellest aru. Olgu öeldud, et D.Icke ei tasu ka päris lõpuni uskuda, aga palju asju tema jutust võib teadmiseks võtta.


666: Saturni kultus


666 on metsalise märk.


Saturn, ladina keeles Saturnus oli vanarooma saagikoristuse ja põllumajanduse peajumal.


Saturn on kuues planeet päikesest ja suuruselt teine planeet päikesesüsteemis.


Saturn on ka inglise keeles (saatana üks keeltest?) SIXTH kuues päev nädalas, mis on laupäev (Saturn-day või inglise keeles satur-day). Väidetavalt on meie tehiskaaslased leidnud saturnilt kuusnurkse kujundi ja isegi pildistanud seda. Miks ma ütlen väidetavalt? Teaduse mõttes on see fakt, aga isiklikult arvan, et kosmost ei ole sellisel kujul olemas nagu meile räägitakse, kuid see pole selle loo teema. Niisis nad leidsid saturnilt kuusnurkse geomeetrilise kujundi ehk hexagoniHexagon ehk kuusnurk annab ükskõik kust poolt seda vaadates numbrid 666.


Kui see info nüüd kokku panna, saame, et Saturn on kuues planeet päikesest, laupäev (saturn-day) on kuues nädalapäev ja Cassini leitud hexagon on kuusnurk, siis kõik see teeb kokku 666. Väga kummaline kokkusattumus? Aga olgu, vaatame edasi.
Meid on kõiki petetud juba päris algusest saati.


Kas sa arvad tõesti, et seal pildil on Jeesus?


Jeesus oli ju juut, aga juudid ei kanna pikki juukseid ega tohiks seda piibli järgi teha senini.Pauluse esimene kiri korintlastele 11:14. Eks ju loodus ise teid õpeta, et mehele on häbiks kanda pikki juukseid.


Kuidas siis Saatan meid õigupoolest eksitanud on ja et me nii pimedad oleme olnud ning seda enne ei ole näinud. Ja eriti inimesed, kes on tundma õppinud Piiblit ja käivad kirikutes ja on ikka nii pimedad, et midagi ei näe, aga olgu. Selleks see lugu siin ongi, et panna õiget otsiv inimene õigeid asju nägema. Pauluse kiri roomlastele 1:23. Ja on kadumatu Jumala au vahetanud kaduva inimese ja lindude ja neljajalgsete ja roomajate sarnase kuju vastu.


Teine Moosese raamat 20:4-5. Sa ei tohi enesele teha kuju ega mingisugust pilti sellest, mis on üleval taevas, ega sellest, mis on all maa peal, ega sellest, mis on maa all vees. Sa ei tohi neid kummardada ega teenida...Aru saades ja mõistes kõiki neid fakte, siis on enam kui selge, et on vägagi keelatud kummardada ükskõik mida, mis on tehtud inimkäte poolt.


Aga kellest see pilt on siis maalitud (ka nikerdatud, voolitud jne), mida meile Jeesuse pähe proovitakse määrida ja millegipärast valdav osa inimesi arvab (on eksitatud), et see tegelane on Jeesus.See tegelane on Saturnus, lõikuse jumal, mis on ka kuusnurga sümbol.


Sumeri keeles on lõikuse jumalaks Ninutra, mis tähendab Saturni inglise keeles.


Vaadake hoolega seda Sumeri silinderpitsatit.Ninutra (Saturn) istub troonil ja hoiab käes atra (lõikuse jumal).


Pildil vasakul üleval on kujutatud palneetide süsteem...

...millest moodustub kuusnurk ehk hexagon.


Kellele aga tänapäeval kuulub see kuusnurkne sümbol?Ilma kahtluseta, see on Ninutra ehk Saturn tänapäevases mõistes.


Tuleb mõista, et erinevates kultuurides ja tsivilisatsioonides oli Saturnil palju nimesid.


Ta on tuntud kui Kronos vanakreeka järele, El Foiniikia järele, Saturn vanarooma järele, Stur Khaldea kultuuri järele ja Ninutra Sumerite järele.


Ehkki on Saturnil palju nimesid on ta jätnud oma märgi kõikidesse paganlikesse religioonidesse.


Vaadake hoolega "püha südant" liba-Jeesuse rinnal.Nüüd vaadake all pool olevat pilti "pühas südamest". See pilt, mis te nägite, seal on kujutatud Quetzalcoatl (tiivuline madu, asteekide jumal) ja "püha süda".


Maiade järgi on Quetzalcoatl habemega, siniste silmadega, pikka kasvu ja pikkade juustega valge mees.


Kes aga see mees siis on?


See mees, keda meil Jeesuseks on peetud on Quetzalcoatl ehk Saturn või Saturnus.


Rist ei ole algusest alates kunagi olnud kristlaste sümbol. Graafiline sümbolism kuulub ja on kuulunud alati paganatele. Ütlen siia vahemärkusena juba ära, muidu tekib liigseid küsimusi võibolla, et miks ma siia siis panen väljavõtteid ristimärgiga piiblist? Aga sellepärast, et paremat ei ole meil tänapäeval kuskilt võtta. Piiblit on küll mõnevõrra proovitud muuta, kuid nagu me hästi teate, siis tõde ei saa päris täielikult mitte kunagi ära peita. Tõeline Jumal ei luba seda.


Asteegid praktiseerisid "püha südame" ohverdamist Quetzalcoatli nimel.


Nad eemaldasid südame oma ohvri kehast.Kuid kellele kuulub see "püha südame" metsik rituaal tänapäeval?


Vaadake nüüd tähelepanelikult.Miks see olevus, keda meil tänapäeval Jeesus Kristuseks nimetatakse, hoiab oma ette sirutatud käel südant?Miks on sellel ikoonil noad löödud "pühasse südamesse".Miks on noahaavad sellel "püha südame" ikoonil?


Kas sa oled ikka kindel, et see pilt, mis meile on maalitud Jeesusest, kuulub tõepoolest Jeesusele? Miks ta alati osutab oma südamele?


Või on meid petetud kummardama koletise kuju, kes kannab paljusid erinevaid nimesid nagu Saturn või Saturnus, Stur, El, Ninutra, Quetzalcoatl.


Nüüd me teame seda, kes see elajas tegelikult on.


Ja teame tema märki ja tema numbrit, mis on 666.


Kes aga on siis Saturn päriselt?Menoraa?


Sünagoog?
 
Jätkub.. 

Saturni kultus, osa II

Teises osas tuleb juttu kõikide suurtemate usundite pettusest. Saturni kultuse lugusid tehes on minu tegemisi tabanud väga paljud anomaaliaid (See lugu on tegelikult mul ammu valmis tehtud, aastaid kaks äkki tagasi? Saturni kultuse film tuli minuni täiesti juhuslikult ja jooskis paljude mu teiste teemadega kokku, sellest sai ka siia see lugu tehtud). Arvuti ei taha enam koostööd teha, blogis keeravad pildid ennast valesse järjekorda (blogger.com omanik on Googel, nii et andke mulle andeks, kui mingi templi või pühakoja pilt ja nimi seal all pole tegelikus vastavuses jms), nutitelefon tõrgub piltide laadimisel, isegi Telia kaudu Youtubist (Youtube on Google oma) pilte pildistada enam korralikult ei saa. Esimest osa tehes veel sai. Kas ei tundu kuidagi palju kokkusattumusi olevat? Tehisintelligent tuli appi trikitama? Tundub skisofreeniline jutt? Uskuge või mitte, aga maailmas käivad asjad hoopis teistmoodi, kui meile algul võib tunduda. Üks tundub aga kindel olevat, tõde ei saa varjata! Jumalal tundub Saatanaga selline kokkulepe olevat sõlmitud, küll aga ei keelata Saatanal väikesi takistusi tõekuulutajatele valmistada.Juudite tempel?


Saturni sünagoog?


Miks on kuusnurkne Saturni sümbol Juudi sünagoogi küljes?


Kas see on tõesti Juutide sümbol?


Vaadake, kuidas ta muudab vorme paljudes paganlikes joonistes ja ikoonides, kuid ta jätab alles oma tuttavad rajad.


Nüüd peaksid su ilmad juba avanenud olema, et näha kuidas kurjus mängib sinuga ja meie kõigiga.


Ilmutuse 19:20. Ja ma nägin ingli taevast maha tulevat; sellel oli sügaviku võti ja suured ahelad käes.Teine metsaline - Ilmutuse 13:11. Ja ma nägin teist metsalist tõusvat maa seest.


Vicarius Filii Dei ehk paavst.


Valemessia vikaar.


Vale-prohvet.


Esimene metsaline - Ilmutuse 13:1.


Isehakanu, õigusevastane. 2 tessalooniklastelel 2:8-9. Ja siis saab avalikuks ülekohtune - kelle Issand Jeesus hävitab oma suu vaimuga ja kellele ta teeb otsa oma tulemise ilmumisega - kelle tulemine sünnib saatana võimu mõjustusel igasuguses valeväes ja valetunnustähtedega ja valeimetegudega.


Anti-Kristus.


Vale Kristus.Matteuse 24:5. Sest paljud tulevad minu nime all ja ütlevad: Mina olen Kristus! ja eksitavad paljusid. (Mitmes paavst see meil juba võimul on?)
...ta võtab ta koha Jumala templis ja kuulutades enese Jumala olevat.

Valemessias.


Esiemene metsaline.


Vikaar (vaimulik amet nagu ka piiskop jne) ladina keelses tõlkes tähendab "tema nimel."Kristuse vikaar.Paavst on Kristuse vikaar või Jumala poja vikaar.


Miks kaunistavad (koletsevad) nõiduslikud ja muud satanislikud sümbolid Rooma Katoliku kirikut?
Siin on näha 3 kuusnurka või kolm kuute monstransil, mis teeb kokku 666.Me näeme siin "TÄHTE" mis on Saturni/Rephani/Sturi/Saatana sümbol Paavsti monstransil.


Sabati-kits.

Mendese kits.
Nagu on teada, siis Saatanal on palju nimesid ja ta võib võtta palju erinevaid vorme (kits, lohe, madu jne).
Efeslastele 6:11 Varustage endid kogu Jumala sõjavarustusega, et te suudakiste seista kuradi kavalate rünnakute vastu!


Ilmutuse 13:8 Ja teda hakkavad kummardama kõik, kes maa peal elavad, kellede nimed maailma algusest ei ole kirjutatud tapetud Talle eluraamatusse.


2 korintlastele 11:14 Ja see ei ole ime, sest saatan ise moondab ennast valguse ingliks.


Me oleme kõik ajupestud algusest peale.Kelle pilt see siis ikkagi on?Ilmutuse 3:9 Ükski, kes on Jumalast sündinud, ei tee pattu, sest tema seeme püsib temas ja ta ei või pattu teha, sellepärast et ta on Jumalast sündinud.


Mis on "TÄHT" Saturni/Rephani sümbol?


Kes on Rephan? REPHAN: re-fan on Chiuni nimi, mis on planeet Saturn.Apostlite teod 7:43 Ei, vaid te kandsite Mooloki telki ja oma Jumala Romfa (Rephan) tähte, kujusid, mis te olite teinud, et neid kummardada..Miks figureerib "TÄHE" sümbol maailma kõikides usundites?


Sultan Mamluki mošee.Bakhchysaray mošee Krimmis.Manai-Jinja pühamu Jaapanis.Shinto pühamu Jaapanis.Kathmandu pühamu Nepalis.Tiibeti Mandala.Nepali Pagoda mandala (kuusnurk).
Janardhana Tempel, Varkala.

Saturni kultus, osa III

Selles osas selgub, mis soost on kurjus, keda inimesed üle maailma tema erinevate nägude ja vormide all kummardavad.

Seda käe žesti kutsutakse Prithivi Mudra - laeb juurtšakra, joondades seda maa energiatega.


Miks on nendel piltidel samad käe žestid?

See käe žest tähendab Ardha Pataka Mudra - jumalate elupaik.


Miks nad on ühesugused?


See olend on igal pool sisuliselt sama, muutes oma välist kuju, mõnikord on ta naine, mõnikord aga metsaline. Saturnusel on palju nimesid ja palju vorme erinevates kultuurides ja erinevates tsivilisatsioonides.


Kuid ta jätab oma tuttavad märgid.


Pange tähele istumisasendit.
Vaadake tähelepnelikult käemärke - nagu "silma" märk.Kas Neitsi Maarja oli kunagi risti löödud?


Või on Neitsi Maarja hoopis paganate iidol?


Pange tähele kuusnurga sümbolit (hexagram).


Kas te olete kunagi imestanud, miks ta võtab naise kuju?


Toetudes erinevatele allikatele, Saturn(us)/Saatan on hermafrodiit - võttes nii mehe kui naise kuju.


Baphomet.


Mehe fallos ja naise rinnad....ja tuttav käežest.

Millel on androgüünne/hermafrodiitlik omadus. Kas te olete kunagi imestanud, et miks sellel petisel on pikad juuksed?Mis soost ta siis tegelikult on?

Johannese 4:22 Teie kummardasite, mida te ei tea...


Me oleme kõik ajupestud alates algusest.


Tuleb teada peidetud sõnumeid ja tunda sümboleid.


Alateadlikud sümbolid.


Vaatame veel korra üle Satanliku hexagrammi sümboli ja mida see endast kujutab.


kuus mini-kolmnurka.


Kuue küljega hulknurk.


Kuue tipuga täht.


Need geomeetrilised kujundid annavad 666 kombinatsiooni. All pool olevatel piltidel on veel natuke arvude maagiat, ei hakka seda tõlkima, peaks niigi selge olema.Minnes tagasi Babhometi juurde, siis on näha peidetud alateadlik hexagrammi kujutis.


Baphometi kummardamist kutsutakse ka Mendese kitseks.Vastavalt nõidusele, jumal on see, kes inimene on (mees- ja naisoost, biseksuaal); nagu üleval nõnda ka all, nii nagu vaimne nii ka loomulikkus või maine, nagu taevas nõnda ka maal. Kogu müstika on peidetud kuusnurka.


Biseksuaalne Baphomet, mehe fallos ja naise rinnad.


Nagu üleval, nõnda ka all.


Nagu taevas, nõnda ka maa peal.


Kolm sõrme ülesse.Kolm sõrme alla.Kolme küljega kolmnurk üles.


Kolme küljega kolmnurk alla.
Sellel nn "Jeesuse" (Saturnus) pildil näeme sama. Alateadlik, peidetud sõnum Saatanlikult Babhometilt.


Pikad naise juuksed ning mehe ja naise atribuudid.


Nagu taevad nõnda ka maa peal.


Nagu üleval nõnda ka all.

 
Vaadake selle "kirikupapi" saua. Kaks ussi ümber risti.


Kaks ussi ümber fallose.


Kaksikheeliks = DNA. Maod on keerdus ümber fallose. Saatana seeme.

Efeslastele 5:11 Argu teil olgu tegemist pimeduse viljatumate tegudega, vaid mõitke need paremini hukka!

Saturni kultus, osa IV

Selle osa sissejuhatuseks vast nii palju, et elekter veel ära kadunud ei ole, pildistada sain loo ilusasti üles, aga piltide arvutisse laadimine ja arvutist piltide blogisse laadimine on kõike muud kui lihtne. Piltide laadimine esimese korraga ei õnnestu, blogi keerab piltide järjekorra pea peale ja kui arvestada, et see lugu sisaldab 70-80 pilti, siis kõige selle korrigeerimine võtab ilmatuma aja. Osa arvuti-tehnilistest apsudest võin ajada oma süleaarvuti süüks, kuna see on vägagi vananenud pill ja jookseb mul Linuxil (Linuxit kiidan) ja seoses sellega teen veel ühe osa sellele loole, see tähendab, et võtan viimased kolm osa üheks kokku, sest minu arust on juba nendes osades kõik olulisem ära öeldud. Pildid on udused seepärast, et see video on youtubes üleval väga kehva resolutsiooniga. Kuid hakkan nüüd pihta, originaalallika avaldan viimase loo lõpus. 

Saturn

1980-1981 Voyager 1 ja 2 kosmoseaparaadid pildistasid Saturni põhjapoolusel heksagrammi.

Sellel telemeetria pildil on näha Saturni põhjapoolus, pildistatuna Voyagerilt 1980-81 aastal. Pildil on näha kummaline mustern - pentagram heksagrammi sees.

Uus selgem pilt sellest kummalisest kuue küljega kujundist (heksagramm) on pildistatud 200. aastal Nasa kosmoseaparaadi Cassini poolt. 

Kummaline keeris Saturnil koos võrdse kuue küljega lõi teadlased pafiks, nad polnud näinud kunagi midagi taolist.

Sellel heksagonil saame tuletada heksagrammi, kuue tipuga tähe.

Vaadates Sumerlaste kivitahvlit uuesti, me näeme siin lõikuse jumalat, Ninutra või siis Saturn istub oma troonil ja tema heksagrammi sümbol asetseb samal kivitahvlil vasakul ülemises nurgas.

Teine Sumerlaste kivitahvel näitab Saturni koos teiste plaaneetidega oma õigetel kohtadel nagu me planeetide järjestusi tänapäeval teame: Saturn, Jupiter, asteroidivöö ja Marss.

Nagu asitõenditest näha on, siis Ninutra kuningriik (Saturn) oli oma arengus väga kaugele jõudnud oma aja kohta. Nad olid võimelised nägema Saturni rõngast, Saturni heksagonaali selle planeedi põhjapoolusel ja nad teadsid selgesti planeetide asetust taevas.

Tänapäeva kõige tugevamad teleskoobid ei ole võimelised nägema Saturni heksagonaali Saturni põhjapoolusel. AInult tänu kosmosesondile Cassini sai see geomeetriline kujund meile nähtavaks.

Kummaline aga on see, et see heksagon on avastatud ju alles hiljuti. Kuidas said iidsed Sumerlased sellist asja teada, kui neil polnud isegi teleskoopi?

Kas võis olla nii, et Ninutra kuningriik (Saturn) oli hoopis väga kõrgel arengutasemel?

Püha südame Rooma katoliku kirik.

Vabamüürlus.Katedraal Saksamaal.Need saatanlikud sübolid tähistavad seda, et Saatan omab neid institutsioone.


Me näeme siin uuesti peidetuna numbrit 666 võrdkülgsetel kolmnurkadel ja kõikenägevat silma Saturnil.Kõik need sümbolid nagu kõikenägev silm, saatana heksagramm ja kuri pentagramm saatana planeedil (Jupiteril), on kõik leitavad saatana (saturni) institutsioonidel.Saatana kummardamine (Saturni) hõlmab alati numbrikombinatsiooni 666. Saturn on kuues planeet päikesest, kuues päev nädalas (saturday=saturn day) ja saturnil olev kuusnurkne kujund (heksagon).


Ühte aga peab teadma, et Saturni nimi on sama mis saatana nimi. Lihtsalt see erinevus tuleb erinevate keelte eripärast. Iiri caelic kelles on Saturn - Satarn ja bantu keeles on Saturn - iSateni.


On kahtlustus, et keegi tundmatu või meile teadmata üksus, kes on teadmistes arenenud, annab seda teavet taeva kohta ilma NASA abita.


See on ainus loogiline seletus kõikidele nendele tõenditele, mida te siin näete.


Miks on siin nii palju kokkusattumusi? Silmast kuni pentagrammi ja heksagrammini. Kõik selle võib leida planeedilt Saturn. Need sümbolid on üles leitud juba iidsetel aegadel ja tänpäeval jätkatakse selle kummardamist. Kes kurat seda maailma valitseb juba iidsetest aegadest? Mis kõike ta on siin juba korraldanud ja korraldab ka tulevikus? Inimesed, on aeg ärgata, kirikupapid ja teised "saatana koguduse" teenijad, oleks aeg ärgata! Te arvate, et teenite meie taevast Isa, aga te teenite hoopis Saatanat. Oleks aeg lõpetada puust nikerdatud kujude ja muu sellise kummardamine, visake välja need jubedused oma kirikutest ja lugege piibli sõna täpselt, mitte ärge tõlgendage seda. Paljud teist on head inimesed ja on sütitatud Jumala sädemega, aga te ei näe palki oma silmas ja proovite pindu teiste inimeste silmist välja tõmmata. Nüüd aga loo juurde tagasi.


Kuidas paganlik iidne tsivilisatsioon teadis seda, on meile teadmata.


Saatanlik nõidumine ja posimine ulatub välja nii kaugele, kui meile koolis ajalugu üldse õpetatud on. Kiviaja inimene jääb ainult välja.


Saturni põhjapoolus.Miks on sümbolid heksagrammil ja pentagrammil alati kombineeritud?


Kas neil on ühine päritolu?


Baphomet


Kolnurk all.


Kolnurk üleval.


Ja see moodustab heksagrammi.


Me näeme jälle sama ilmingut, heksagrammi ja pentagrammi sümbolid on kombineeritud üheks tervikuks sellel saatanlikul pildil.Me näeme varjatud pentagrammi ja heksagrammi sellel sabatikitsel.Nõidus.


Me näeme massoonide embleemil varjatud heksagrammi ja pentagrammi.Vabamüürlus.


Need kaks sümbolit üheks ühendatud.

Kas pole see imelik kokkusattumus, et nende iidol, keda nad kummardavad, on silm gloobusel/ planeet on nende tempel?

Poola kirik, Lviv.Kõikenägev silm Saturni lõunapoolusel.


LÕPP