reede, august 18, 2023

Tenet

Tenet on Chrsitopher Nolani ulmefilm, mis päris suures osas on filmitud Tallinnas. Minu arust just mitte kõige põnevam ulmefilm, aga teades Nolanit omal moel, siis see film ei olegi võibolla pelgalt selline action-ulme, vaid see peidab endas ka sõnumit - õigemini palju sõnumeid ja vihjeid. Mina muidugi nägin kohe ära, mida "kaudselt" Nolan on tahtnud öelda, aga võibolla ka otseselt ja võin öelda nii, et teades, millise pedantsusega see mees filme teeb ja infot filmi sisse ära peidab, siis ma ei ole tõenäoliselt avastanud sellest filmist veel suurt osa saladusi. Toon ühe näite Nolani teise filmi "Interstellar" kohta. Nolan tegi selle filmi Einsteini ja teiste tunnustatud füüsikute maailma arusaamade järgi  (valgus paindub massiivsete objektide poole, ajalõksud, mustad augud jne). Väideti veel seda, et see on üks korrektsemaid kosmose-ulmefilme, mis järgib eelpool kirjeldatud seadusi. Kuid selles filmis oli üks stseen, kus kosmoselaeva meeskond sattus "märjale" planeedile, mis asus üpriski lähedal mustale augule. Seda planeeti uurides, nad ei tohtinud aega raisata, sest iga sellel planeedil veedetud sekund röövis samal ajal meie planeedil (Maa) elanud inimestelt ühe päeva aega, seda siis kosmosemeeskonna poolt vaadates. Muidugi, seal vee-planeedil juhtus neil äpardus ja nad jäid sinna kauemaks, kui nad lootsid. Vist oli sedasi, et enne kui nad sealt tulema said, oli emakesel Maal juba 25 aastat möödunud, kuid milleni ma tahan jõuda ja ära näidata Nolani pedantsust, on see, et samal ajal, kui meeskond seal märjal planeedil viibis ja nad sekundeid lugesid, käis filmi taustal muusika. Selle heliteose iga 1,25 sekundi jooksul kõlas muusikast läbi tasane löök, mis tähistas täpselt Maal möödunud päeva. Seda muusika näidet saab kuulata siit. Kerida umbes 1:40 peale. Muusika on neile mõlemale filmile ja lugematutele teistelegi filmidele kirjutanud Hans Zimmer, kelle teosed on minu jaoks paljuski nauditavad.

TENET

TENET

ROTASOPERA

SATOR

 AREPO

Millest see film õigupoolest siis räägib? Kes ei tea tausta või pole vastavat kirjandust lugenud, see näebki selles filmis ainult ulmet, aga...

Film jutustab kõige pesu-ehtsamast nõidusest või nõiasõnadest, mida kutsutakse ka Sator-vormeliks. Iga eestlane teadis 100 aastat tagasi, mis nõidus see selline on. Panin just meelega selle pildi siia, kus Tenet on punaseks tehtud ja see moodustab n. n Kreeka risti.

Wikipedia kirjutab selle kohta järgmist: Satori väljak (või Rotas-Satori väljak või templite maagiline väljak) on kahemõõtmeline akrostiline sõnaruuduklass, mis sisaldab viiesõnalist ladina palindroomi. Varaseimad ruudud leiti Rooma-aegsetest paikadest, kõik ROTAS-kujulised (kus ülemine rida on "ROTAS", mitte "SATOR"), varaseim avastus tehti Pompeis. Varaseim kristlastega seotud kujutistega väljak pärineb kuuendast sajandist. Keskajal olid Satori väljakuid kõikjal Euroopas, Väike-Aasias ja Põhja-Aafrikas. 

Wikis oli veel üks "väga kahtlane" väide: ROTAS-kujul on tegemist juudi sümboliga, millele on lisatud salapärane religioosne sümboolika, mille kristlased võtsid hiljem kasutusele SATOR-kujul. 

Mõnevõrra hiljem ma veel jõuan selleni, aga minu pähe ei mahu, et kuidas said kristlased kasutusele võtta pesueht nõiasümboleid? Ei klapi mitte üks raas see asi ametliku ajaloo ja n. n. ristisõdadega. Pärast näitan veel ära hoopis teise näitega, miks ei klapi kogu meile räägitud "ristiusustamise ajajärk" tegeliku võimaliku variandiga. Kahjuks ma muidugi ei tea ka tegelikku ja täpset ajalugu, aga nagu eelmises loos sellest juba põgusalt juttu tegin, siis matrix paneb pada ja ta on oma valedega päris umbsõlme juba jooksnud.

Sõnade tähendused ladina keelest, mille allikaks on vana ajaleht (wiki ei tea kõiki tähendusi ja koguni on osadel sõnadel hoopis teine tähendus):

Sator – külvaja, laiemas mõistes ka isa

Arepo (repo) – roomama, hiilima

Tenet – hoidma või pidama

Opera – töid, töötegija

Rotas – ader

Kui kõik sõnad kokku võtta, saame järgmise tõlke: „Mina külvaja hiilin juurde tööline hoiab atra.“ Mida see kõik tähendab, on jäänud selgusetuks, kuid ma proovin seda lauset seletada nii nagu mina seda näen: Mina külvaja (ehk isa, ehk looja) olen "alati" teie tegemiste juures. Alati on väga tähtis sõna, mis ellimineerib sellelt lauselt (meie elult) aja, ehk see tähendab ajatut või koguaeg, ilma ajata.

Enne kui analüüsin põgusalt filmis nähtud ja loon oma seosed selle kohta, uurisin filmi tausta ja Nolani mõtteid Wikist: Teneti ideest filmini kulus Nolanil 20 aastat. Filmi ulmeline aspekt keerleb ümber võime pöörata ümber asjade ja inimeste entroopia (entroopia on termodünaamikas ja statistilises mehaanikas kasutatav ekstensiivne suurus, mis kirjeldab vaadeldava süsteemi erinevate võimalike juhuslike ümberpaigutuste arvu. Tihti öeldakse, et entroopia mõõdab "korratust"), mille tulemuseks on ajaline pöörduvus. Film viitab tegelikele füüsika mõistetele, sealhulgas annihilatsioonile, termodünaamika teisele seadusele, Maxwelli deemonile, vanaisa paradoksile ning Feynmani ja Wheeleri neeldumisteooriale, märkis Nolan. Ta ütles ka: "Ma arvan, et teaduslik meetod on parim vahend, mis meil on meid ümbritseva maailma analüüsimiseks ja mõistmiseks... Tenetis on mingisugune teaduslik reaalsus. 

Ehk siis Tenet'i peasõnum võib olla see, et filmis näidatu - "aja pööramine" võis olla toimiv ja kehtiv, kuid vastavad oskused ja teadmised on kadunud või peidus.

 

Filmist tooksin välja ainult ühe koha. See on lõik, kus toimus teadlase ja filmi peaosalise vaheline dialoog ning teadlane püüab seletada tausta "aja" anomaaliate kohta.

- Kas teed neil vahet? Üks kuulidest on nagu meie, liigub ajas edasi ja teine liigub tagasi. Sinu arvates püüdsid selle kinni. Kuuli arvates pillasid ta.
Kust see tuli?
- Keegi teeb neid tulevikus. Seda voogedastatakse tagasi. Arvame, et see on tuuma lõhestumise pöördvõrde kiirgus.
Teie ei teinud seda?
- Me ei oska veel. See on tagurpidi. Selle entroopia jookseb tagurpidi. Meie silmis on selle liikumine vastupidine. Tagajärg on enne tegu. Me vaid näeme aega nii. Ära proovi seda mõista.
Aga vaba tahe?
- Käeta poleks kuul liikunud.

Nüüd siis saan appi võtta enda jaoks kõige kuldsemad abivahendid, ehk vanad ajalehed ja proovida kokku panna suuremat pilti nähtust. 

"Sator-vormeli" taust. Tõmban tähtsamatele kohtadele joone alla.

Sator-vormel ulatub 4.-5. sajandisse ja tegu olevat Väike-Aasia nõiasõnadega. Asitõendina on leitud pronks-amulett, mille esiküljel leidub kaks kala, salakirja ja tähti; tagaküljel aga sator-vormel ja selle ümber mitmesuguseid märke. Sator-vormelit on kasutatud kogu maailmas hädade ja ohtude vastu.

Kuradit kutsutakse kirjakeeles sageli Mefistofeleseks, mille esimene silp „me" tuleb kreeta keelest ja tähendab „ei". Nii tähendab nimi Me Phos Philos seda, kes "ei armasta valgust." Kuradit nimetatakse sageli valguse vihkajaks, aga sageli ka valguse sõbraks. Nii leidub tema nimede hulgas ka „Lucifer'i" nimetus, mis tähendab „valguseloojat". See nimetus kuulub tagasi prohveti Jesaja ajajärku: „Kuidas oled sa taevast langenud, hiilgav täht, koidupoeg." Selle lausega avaneb uus optiline kurioosum, mis on seotud kuradi isikuga. Vanade kirjade järele ei olnud kuradil varju.

Kuradi võimu vastu soovitas suur maagik Albertus Magnus Arepo-vormelit. See näeb välja oma maagilises ruudukujus nagu tuhande aastane mõistatus: SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS.

See vormel on tõeline sõnamõistatus, sest siin võib lugeda ülevalt alla, vasakult paremale, paremalt vasakule ja alt üles, ikka saame sama teksti, mida tänini pole õnnestunud veel täielikult lahendada. Kuivõrd tugevasti oli ebausk seotud selle mõistatusliku vormeliga, näitavad juba need esemed, mis on pärit Karolingide ajast. Nii graveeriti peekritele ja sööginõudele, trükiti kiriku- ja riigi-dokumentidele vormel. Samal ajal, aga tekkis, selle vormeli ümber suur ja rikas kirjandus, kus arutati nende sõnade tekkelugu, kuid siiski ei leitud õiget seletust. See vormel oli kõvaks pähklis. Peamiselt kardeti, et kurat võtab omale mõne kodulooma kuju ja asub inimeste juurde elama. Seda põrguvürsti loomaks moondamist võeti kaunis tõsiselt. Nii peeti 1467. a. Baselis kohtumõistmine kõigi inkvisitsiooni reeglite järele ühe kuke üle, kes oli munenud muna. Kukk põletati tuleriidal ja tema munetud muna pandi turule nähtavasse kohta. 

Ladinlased, araablased ja isegi etiooplased on sator-vormeleid oma palvetesse põiminud, kuna ilma nendeta palve ei toimi. Neid tarvitatakse väga mitme hädaohu vastu ja loodetakse neist abi. Paberile kirjutatud sõna süüakse kas ära või pannakse haigele kohale või visatakse tulle. Tulle viskamiseks kirjutati sõnu kas telliskivile või lauatükikesele või taldrikule.

Neid nõiasõnu tarvitati väga mitmesugusel puhul. Tähtsamad neist olid Eestis tulekahju, roos, hullu koera hammustus. Sõnadest loodeti nende ohtude puhul abi. Tulekahju puhul oodati tulle visatud sator-sõnadest tulekustumist: viskaja pidi aga tule juurest kohe põgenema. Saksamaal koguni ratsa, sest muidu oleks tuli viskaja kallale kippunud. Teistel teadetel kirjutati sator-vormel puutaldrikutele ja hoiti käepärast, juhuks kui peaks tulekahju tekkima, siis tuli taldrik tulle visata. Roosi arstimiseks kirjutati sator-nõiasõnad enamasti sinisele paberile; paber kritseldati peale selle veel pliiatsiga täis mõnesuguseid vigureid. Paber pandi siis roosi peale. Hullu koera hammustamise või marutõve puhul kirjutati sõnad õhukesele paberile ja söödi paber kas paljalt või võileivaga koos. Mõni kord loeti sõnad võileivasse.

Nürnbergi Germaani muuseumis leidub messingist plaat, mille keskele on graveeritud sator-vormel, selle ümber on ringina paigutatud nelja evangelisti nimed ja mõttesalmid.

Nüüd siis katsun loetut ja Tenet'i filmi mõista nii, nagu mina asjast aru saan. Läbiv teema ja ühisnimetaja on aeg. Kas olete kunagi palunud midagi n. n. taevastelt vägedelt või "üleloomuliku" käest? Kas palve toimib alati? Kuskilt olen lugenud palve mõju kohta järgmist: Nii nagu mõjub sõna adrale (ei mõju), nii mõjub palve ka jumalale. Ehk, see ei taha eriti hästi toimida, ilma "nõiasõnadeta." Muidugi ma ei nulliks palve mõju ära, sest vastavalt teadmistele, uskumustele ja oskustele, võib peenmateeria vormuma hakata selles suunas, mida küsiti.

Vanades ajalehtedes aga toodi välja asjaolu või nüansid, mida Sator-vormeliga sai parandada või ravida. Kuid, 1+1 on 2, ja pannes vanades ajalehtedes leiduva info ja filmi kokku, siis saan aru nii, et tegelikult on Sator-vormel "aja" ringi pööramise kunst. Ehk, see vormel ravis haigusi tagasiulatuvalt, muutis aega ja taastas olukorra enne, kui haigus tekkinud oli. Sama oli ka tulekahjudega. Kui vastav vormel "õigesti" taldrikule kirjutada ja see tulle visata, siis kustub tulekahju "silmapilk" nagu vastav ajaline olukord oli enne tulekahju algust. Selle vormeliga sai aega nihutada.

Ja teiseks, isegi mõnevõrra tähtsamaks "avastuseks" enda jaoks, mida ma siit õppisin, on ajalooline "taust" ja selle mõistmine. Meile on ajaloos räägitud, et kirikud on pühad kohad ja Jumala kojad, kus inimene käib oma "hinge" eest hoolt kandmas. Ja siis mina loen sellest samasest pimedast keskajast, kui meile ristiusk toodi, et kurat võtvat sageli kuke kuju. Isegi need samad, meile ajaloost teadaolevad inkvisiitorid, mõistsid kuke (saatana) üle kohut ja saatsid ta tuleriidale. Kus aga meil Eestis kukkesid võib näha? Eks ikka kirikute tornides ja väidetavalt on isegi kuni pooltel Eestis olevatel kirikutornides senini risti asemel kuked. Mina väidan aga seda, et ennemat olid n. n. kirikute tornides ainult kuked. Polnud mingeid riste. Ma väidan seda ajaloolisest seigast, mil põles maha Oleviste kirikutorn ja vene tsaar andis raha, et kirik taastada, aga nõudis, et kuke asemel pandaks nüüd rist sinna torni.

Loo kokkuvõtteks võib vast öelda, et seda lugu ei saagi mõistlikul viisil kokku võtta, sest ajaloos toimunud sündmused on vägagi segased. Mis hooned olid õigupoolest kirikud varemalt? On pakutud, et tegu oli energiajaamadega, või hoopiski teleportatsiooni jaamadega. Miks on kukk kirikutornis? Ma võiks ju pakkuda ka variandi, et enne kui ristid kukkede vastu vahetati, kummardati hoopis teist või teisi jumalusi, keda tänapäeval kutsutakse hoopis kuradiks. Kuigi teistpidi võttes on Eesti rahvapärimuses kuuel just vastupidine roll. Vanatühi pidavat kukke hoopis hirmsasti kartma. Kas aga ajaga manipuleerimine ja kirikud olid omavahel kuidagi seotud? Miks ühes teises ulmefilmis on kuke sümbol võimas sümbol? Tänapäevalgi on see ühe suure riigi sümbol. Kuke sümboolne tähendus pidavat olema - vaba ajaloost ja eelkäijatest.   

LÕPP

Kasutatud allikad:

Christopher Nolan "Tenet"
Wikipedia
Postimees (1886-1944), nr. 238, 2 september 1928
Postimees (1886-1944), nr. 279, 28 november 1933
Vaba Sõna : rahvuslik informatsioonileht ilma erakondliku kuuluvuseta, 27 november 1933
Esmaspäev: piltidega nädalleht, nr. 44, 2 november 1925

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar