kolmapäev, november 18, 2020

Mis oli, mis on ja mis hakkab juhtuma

See teema võib tunduda piiblikoolina või ristiusku meelitamisega, kuid ei tasu oma pilku siit teemalt kõrvale suunata, sest ma ise ei ole ristitud ega leeritud ja kirikus käin kord aastas Jõuludel. Olen arvamusel, et Piibel on üks targemaid raamatuid, mis meile on antud. Alguses võib tunduda, et piibel on mingi kuiv ja igav raamat (eelarvamus), kuid mida vanemaks inimene saab, seda rohkem ta hakkab otsima ja vastuseid tahtma kõiksugustele filosoofilistele küsimustele. Pole saladus, et mida vanem ja elukogenum inimene on, seda rohkem ta ka teab, sest vanematele ja küpsematele inimestele lihtsalt on antud rohkem näha. Piibel on lugemiseks raske raamat neile, kes pole üldse kokku puutunud Jumala teemaga või kes ei usu mitte midagi. Ise olen lugenud läbi Uue testamendi ja mõned peatükid vanast testamendist. Ei soovita algul kellegil raamatut kaanest kaaneni lugema hakata. Võib võtta juhusliku peatüki ja lihtsalt lugeda või hakata raamatut lugema alates Uuest testamendist. Igaüks saab sellest raamatust aru vastavalt oma arengutasemele, mõni võibola ei saagi aru mitte midagi. Kes inglise keelt hästi valdab võiks lugeda piiblit King James Version järele, sest see raamat on palju täpsem, kui eesti keelsed piiblid. Seal on mõte antud edasi kõige selgemalt ja pole lauseid võibolla tõlgitud oma suva järgi. Toon siia teemasse ka filmi Matrix II.

Olgu veel öeldud, et siin jutus on palju mõistukõnet, mis senini on dešifreerimata.

Kõige tähtsam küsimus siin elus vast võiks olla: Miks me siin oleme? Kas võib olla, et Looja ei tunne täielikult oma loodut ja ta uurib seda platsdarmil nimega Maa?

Vaimuta inimeste loomus on etteaimatav ja nad teevad nii nagu programm käsib või ette näitab. Kuid aboluutne vähemus inimesi võibolla 1 % on mõistetamatud, selleks see koht siin ongi loodud. Looja uurib seda 1 % ja seda kuidas nad käituvad ja miks nad nii käituvad. Kes aga kuuluvad 1 % hulka, keda looja uurib? Need, kes usuvad, et nad on erilised, nende ülesanne on allikasse naasta. Mida see täpsemalt aga tähendab, peab igaüks iseseivalt välja uurima.


Taustateadmisi Jumalast mõistukõnena.

Jeesuse Kristuse Ilmutus, mille Jumal Temale andis, et Ta näitaks Tema sulastele, mis varsti peab sündima; ja seda Ta näitas.."Mina olen A ja O" (Alpha ja Omega: algus ja lõpp) ütleb Issand Jumal, Kes on ja Kes oli ja Kes tuleb, Kõigeväeline.


Jeesuse kohta antakse selles raamatus hirmuäratav kirjeldus ja vaevalt keegi tänapäeval aru saab, mida sellega öelda tahetakse: ja ta oli Inimese Poja sarnane, riietatud jalgadeni ulatuva pika rüüga ja vöötatud rinde alt kuldvööga. Tema pea ja juuksed olid valged nagu valge vill, nagu lumi, ja Tema silmad nagu tuleleek ja Tema jalad olid otsekui ahjus hõõguv, hiilgav vasemaak ja Tema hääl oli nagu suurte vete kohin. Ja Temal oli paremas käes seitse taevatähte, ja Tema suust läks välja terav kaheterane mõõk, ja Tema pale oli otsekui päike, kui see paistab oma väes.

Kui sulle tundub su elu raske, siis Looja on öelnud, "Ma noomin ja karistan kõiki, keda Ma armastan". Seda lauset on võibolla alguses raske mõitsa, et miks ta seda teeb? aga sellepärast, et me pole keegi õiged, me teeme alati midagi valesti. Peame proovima asju õigesti teha, siis kaovad sellised noomimised ja karistused.

Jumal räägib ka aujärjest, millel ta istub ja 24-st troonist ning 24-st vanemast, kes istuvad aujärje ees. Paraku, seda kõike siin kirjeldada pole mõtet, kuid miks 24 vanemat ja Jumal, lisaks lõukoerad jne.


Kas ma ise olengi Jumal? See ei ole üldse võimatu, et iga indiviid on selle taseme Jumal. Kuid kes siis on arhitekt? Liiga palju küsimusi. Eks mõnes hullumajas kindlasti istub praegugi mõni Jumal. Aga mis siis, kui ta ongi selle koha Jumal ja istub hullumajas selle eest, et ta on Jumal?

Kui võtta nii, et me päris täpselt ei tea oma ajalugu ja meid on eksitatud, siis meil on väga raske aru saada ka sündmustest, mis juba on olnud ja mis alles tulevad. Pealegi on see peatükk piiblis kirjutatud algusest lõpuni mõistukõnes. Mõned kohad aga on justkui vägagi ära tuntavad ja need kohad võib võtta pidepunktideks.

Ja ma nägin Selle paremas käes, Kes istus aujärjel, rullraamatut, täis kirjutatud seestpoolt ja väljastpoolt ja kinni pandud seitsme pitseriga.

Ja kui Ta võttis lahti viienda pitseri, siis ma nägin altari all nende hingi, kes olid tapetud Jumala sõna pärast ja tunnistuse pärast, mis neil oli. Ja nad kisendasid suure häälega ning ütlesid: "Oh Püha ja Tõeline Valitseja, kui kaua Sa ei mõista kohut ega tasu kätte meie verd neile, kes elavad maa peal?" Ja neile anti igaühele pikk valge rüü, ja neile öeldi, et nad oleksid rahul veel natuke aega, kuni saab täis nende kaassulaste ja nende vendade arv, kes tapetakse nõnda nagu nemadki. Selle lõigu mõte on vast see, et arhitekt annab alati aega end parandada ja tema meel on pikk. Sellest ka võib meile näida, et kurjus kestab ja kestab ja ära ei lõppe ning justkui keegi ei teeks midagi ka selle vastu, kuid see tähendab hoopis seda, et on veel aega, kuni mõõt saab täis.

Ja ma nägin, kui Ta võttis lahti kuuenda pitseri, et siis sündis suur maavärisemine, ja päike läks mustaks nagu karvane kotiriie ja kuu läks kogunisti nagu vereks; ja taevatähed kukkusid maha ja taevas veeres ära nagu rullraamat (kus kohas me siis tegelikult elame?) ja kõik mäed ja saared nihkusid oma paigust; ja ilmamaa kuningad ja suured isandad ja sõjapealikud ja rikkad ja võimumehed ja kõik orjad ja kõik vabad pugesid varjule koobastesse ja mägede kaljudesse, ja nad ütlesid mägedele ja kaljudele: "Langege meie peale ja varjake meid Selle palge eest, Kes aujärjel istub, ja Talle viha eest! Sest on tulnud Tema suur vihapäev, ja kes võib püsida?"

Pärast seda ma nägin nelja Inglit seisvat maa neljal nurgal ning kinni pidavat nelja maatuult, et ükski tuul ei puhuks maa peale ega mere peale ega ühegi puu peale. Ja ma nägin teist Inglit tõusvat päevatõusu poolt, ning ta käes oli elava Jumala pitsat, ja tema hüüdis suure häälega nendele neljale Inglile, kellele oli antud teha kahju maale ja merele, ning ütles: "Ärge tehke kahju maale ega merele ega puudele, enne kui me oleme pannud pitseri oma Jumala sulaste otsaesisele!" (Jumala pitser pannakse inimese külge. Saatan aga paneb märgi inimese käe sisse või otsa ette).

Ja ma kuulsin nende arvu, kes olid pitseriga märgitud, sada nelikümmend neli tuhat (see arv inimestest pääsevad ja on kõlbelised. Preagu on ilma maal umbes 7,5 miljardit inimest. Vaimuga inimesed moodustavad kogu ilma maa rahvastiku arvust 0,001%. Kui võtta väga väga jämedalt siis: oletame et maailma 195 riigist on kõlbelisi inimesi võrdne arv, siis iga riigi kohta maailmas tuleb 738 kõlbelist inimest).

Ajalugu

Pärast seda ma nägin nelja Inglit seisvat maa neljal nurgal ning kinni pidavat nelja maatuult, et ükski tuul ei puhuks maa peale ega mere peale ega ühegi puu peale. Ja kui Tall võttis lahti seitsmenda pitseri, tekkis taevas vaikus ligi pooleks tunniks. Ja ma nägin seitset Inglit, kes seisid Jumala ees, ja neile anti seitse pasunat. Ja need seitse Inglit, kelle käes oli seitse pasunat, valmistusid pasunat puhuma.

Ja viies Ingel puhus pasunat. Siis ma nägin tähe taevast maa peale kukkunud olevat, ja temale anti sügavuse kaevu võti. Ja ta avas sügavuse kaevu, ja kaevust tõusis suits otsekui suure ahju suits. Ja päike ja õhk läksid pimedaks kaevu suitsust. Ja suitsust väljusid rohutirtsud maa peale ja neile anti meelevald, nagu skorpionidel on meelevald maa peal. Ja neile öeldi, et nad ei tohi kurja teha ei maa rohule ega millelegi, mis haljas on, ega ühelegi puule, vaid ainult inimestele, kellel ei ole Jumala pitserit otsaesisel. Ja neile anti käsk, et nad neid ei tapaks, vaid et nad neid piinaksid viis kuud; ja nende piinamine on otsekui skorpioni piinamine, kui ta inimest nõelab. Ja neil päevil inimesed otsivad surma ega leia seda mitte, ja püüavad surra, aga surm põgeneb nende eest! 

Esimene häda on möödas; vaata, kaks häda tuleb veel pärast seda! (Kas selle esimese hädaga võis kaduda ka tsivilisatsioon, kes lõi tähelinnad ja n.n antiikkultuuri või oli see veelgi vanem tsivilisatsioon?Praegusel ajal on mulle tunduma hakanud, et ühe tsivilisatsiooni eluiga on umbes 300-400 aastat, siis see hukkub).

Ja kuues Ingel puhus pasunat. Siis päästeti lahti neli Inglit, kes on valmis tunniks ja päevaks ja kuuks ja aastaks, et tappa kolmas osa inimesi. Neist kolmest nuhtlusest sai surma kolmas osa inimesi tule ja suitsu ja väävli läbi. Aga järelejäänud inimesed, keda neis nuhtlustes ei surmatud, ei pöördunud siiski mitte oma käte tegudest, et nad poleks kummardanud kurje vaime ning kuld- ja hõbe- ja vask- ja kivi- ja puujumalaid, kes ei või näha ega kuulda ega kõndida. Ja nad ei pöördunud oma tapmistest ega oma nõidustest, ei oma hoorusest ega oma vargustest.

Ja suur imetäht ilmus taevas: naine, riietatud päikesega ja kuu tema jalge all, ja temal peas pärg kaheteistkümnest tähest. Ta oli käima peal ja kisendas lapsevaevas ja tal oli suur valu sünnitades (See ei tähista veel meie aega, sest 12 tähte on väga vana ja iidne vabamüürlaslik sümbol).

Euroopa Liidu lipp 12 tähega.

Ja teine imetäht ilmus taevas, ja vaata, suur tulipunane lohe, seitsme peaga ja kümne sarvega, ja ta peade peal seitse ehissidet. Tema saba pühkis ära kolmanda osa taevatähti ja viskas need maa peale. Ja lohe seisis naise ees, kes oli sünnitamas, et niipea kui ta on sünnitanud, neelata laps. Ja naine tõi ilmale poeglapse, kes peab raudkepiga karjatama kõiki paganrahvaid. Ja naise laps kisti Jumala ja Tema aujärje juurde. Ja naine põgenes kõrbe, kus temal oli Jumalast valmistatud ase, et teda seal toidetaks tuhat kakssada kuuskümmend päeva. Ja sõda tõusis taevas: Miikael ja tema Inglid sõdisid lohe vastu, ja lohe sõdis ja tema Inglid. Ja ta ei saanud võimust ja nende aset ei leitud enam taevast. Ja suur lohe, see vana madu, keda hüütakse Kuradiks ja Saatanaks, kes eksitab kogu maailma, visati maa peale, ja tema Inglid visati välja ühes temaga (sellest ajast kuni praeguse hetkeni on Maa valitsejaks kurat koos oma kurjade inglitega).
Häda maale ja merele, sest kurat on tulnud maha teie juurde ja tal on suur viha, sest ta teab, et tal on pisut aega!" 

Meie aeg ja lähitulevik

Ja ma nägin metsalist tõusvat merest. Ja ta avas oma suu pilkamiseks Jumala vastu, et pilgata Tema nime ja tema telki, neid, kes taevas elavad. Ja temale anti võimus pidada sõda pühadega ja nad ära võita; ja temale anti meelevald iga suguharu ja rahva ja keele ja rahvahõimu üle. Ja teda hakkavad kummardama kõik, kes maa peal elavad, kelle nimed maailma algusest ei ole kirjutatud tapetud Talle eluraamatusse. Kui kellelgi on kõrv, siis ta kuulgu!

Kui keegi viib vangi, siis ta ise satub vangi; kui keegi tapab mõõgaga, siis tapetakse teda ennast mõõgaga. Siin on pühade kannatlikkus ja usk (kurjadel aegadel, kui saatan hakkab järjest kiiremini järjest rohkem kurja tegema, jäävad siia maale siiski kehtima osad Jumala seadused, et viimsed, kes usuvad, lootust ei kaotaks).

Ja ma nägin teist metsalist tõusvat maa seest; Ja ta teeb suuri tunnustähti, nõnda et ta inimeste ees laseb tuldki tulla taevast alla maa peale. Ja ta eksitab neid, kes maa peal elavad, tunnustähtedega, mis temale on antud teha esimese metsalise ees, ning käsib neid, kes maa peal elavad, teha kuju metsalisele, kellel oli mõõga haav ja kes virgus ellu (siin on tegemist tehisliku elu loomisega).
Ja temale anti meelevald anda metsalise kujule vaim, et ka metsalise kuju räägiks (tehisintelligents?) ja teeks, et need, kes iialgi ei kummarda metsalise kuju, ära tapetaks. Ja tema teeb, et kõik, nii pisukesed kui suured, nii rikkad kui vaesed, nii vabad kui orjad, võtavad märgi oma parema käe peale või oma otsaesisele, ja et ükski muu ei saa osta ega müüa kui aga see, kellel on see märk: metsalise nimi või tema nime arv (Kui mingeid plaanimuutusi ei tule, siis see aeg tuleb kohe-kohe, aga kui inimesed ärkavad, siis saab seda aega mõnevõrra edasi ehk lükata. Samas, olen aru saanud sedasi, et aeg on loodud ja paika pandud ning sekundid on loetud. Meil ei õnnestu midagi muuta- tahaks, et ma eksiks siin, kuid nii see paistab olevat. Meie ülesanne on ennast jälgida ja analüüsida, et miks me ühe või teise otsuse oleme teinud).


Siin on tarkus! Kellel on mõistust, see arvaku ära metsalise arv; sest see on inimese arv. Ja tema arv on kuussada kuuskümmend kuus.

Ja veel kolmas Ingel järgnes neile ning ütles suure häälega: "Kui keegi kummardab metsalist ja tema kuju ja võtab tema märgi oma otsaesisele või oma käe peale, siis see saab ka juua Jumala kange viha viinast, mis segamata on valatud Tema viha karikasse; ja Teda peab vaevatama tules ja väävlis pühade Inglite ees ja Talle ees. Ja nende valu suits tõuseb üles ajastute ajastuteni; ja ei ole rahu päevad ega ööd neil, kes kummardavad metsalist ja tema kuju ega neil, kes vastu võtavad tema nime märgi. Siin on pühade kannatlikkus; siin on need, kes peavad Jumala käske ja Jeesuse usku!" Ja ma kuulsin häält taevast ütlevat: "Kirjuta: õndsad on surnud, kes Issandas surevad nüüdsest peale; tõesti, ütleb Vaim, nad hingavad oma vaevadest, sest nende teod lähevad nendega ühes!" Ja ma nägin: vaata, valge pilv ja see, kes pilve peal istus, oli Inimese Poja sarnane; Temal oli kuldpärg peas ja terav sirp käes. Ja templist väljus teine Ingel ning hüüdis suure häälega sellele, kes istus pilve peal: "Pista sirp sisse ja põima, sest lõikuseaeg on tulnud, maa lõikus on ju valminud!" Ja see, kes istus pilve peal, laskis oma sirbi käia üle maa, ja maa lõigati paljaks (peale selle aja, kui saatan ekistab inimesed ja inimesed võtavad tema märgi oma peale, et saaks osta ja müüa, siis pühitakse see koht siin jälle põrmu. Pääsevad ainult need hinged, kes seda märki endale ei võta, kuid neid kiusatakse taga ja nad saavad kohutavat häbistust ja tagakiusamist tundma. Paljud võivad arvata, et vaktsiin on saatana märk, mis võetakse oma käe sisse. Siin on aga üks aga. Piibli järgi käsib märgi vastu võtta kunstlikult loodu, kas kunstlik elu või tehisintelligents. Samas aga, kust me teame, et tehisintelligentsi või kunstliku elu pole loodud? Mis iganes, aga peab meeles pidama üht lihtsat tõde, mis tuleb sellest raamatust. Maad valitseb saatan koos oma jüngritega ja ta ekistab meid kuidas aga saab).


Preagu käitatakse maal 6. versiooni või simulatsiooni. 7. versioon on viimane (7 inglit) täiuslik, ilma kurjade inimesteta, ilma nõiduseta ja muude hookus-pookusteta.


LÕPP

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar