pühapäev, juuni 18, 2023

Kolumbus ei avastanud Ameerikat

Selle loo panen siia silmaringi laiendamiseks ainult paari ägeda infokillu tõttu. Esiteks, pealkiri on juba nii vägev, et võiks kutsuda inimesi küll oma peaga mõtlema. Teiseks, Gröönimaa ja Island olid umbes 10. sajandit tagasi rohelised. Islandil kasvasid kõrged puud, mille palke ja kändusid leiti 20. sajandi alguse uurijate poolt Islandi soodest. Tänapäeval võib Islandil ainult üksikuid põõsaid leida. Ja kõige ägedamaks leiuks pean selle loo puhul seda, et viikingid mitte laevadega, vaid lennuvahenditega Ameerikat külastasid. Eks muidugi tõsistel teadlastel vajub suu ammuli neid lugusid lugedes aga hea seegi. Seda et paartuhat aastat tagasi olevad kultuurrahvad lennuvahendeid kasutasid võib vast siit-sealt ulmefoorumitest lugeda ja on olemas isegi pilte nendest masinatest mõne obeliski või seina sisse nikerdatud. See on aga oluline samm alternatiivajaloos, et mitte just väga kaua aega tagasi võidi vuristada lennukite või mingite lennuvahenditega mööda kontinente ringi. Eks meilegi tuttavad isikud käisid ümbermaailmareisil laevaga, mille nimi oli Lennuk. Kas algavas loos oli sama lugu ja viikingid oma peene huumoriga sellist pulli tegid, seda teab vast ainult Vatikani salaarhiiv. Algavas loos on tunda, et kirjutaja võis jääda arvamusele, et viikingid tõepoolest võisid kasutada õhusõidukeid, sest vastava info lõppu on pandud küsimärk. Antud teemal võib blogist veel teisigi jutte leida, kes otsib, see leiab. Head ajaloo uurimist.

Kolumbus ei avastanud Ameerikat
Uued andmed põhjamaistest maadeavastajatest.


Hiljuti tõid Ameerika ajalehed huvitavaid teateid nende „valgete-indiaanlaste" kohta, kes elavad Ühendriigi põhjaosas Mississippi allikate-alal, kelle olemasolust teatakse juba aastasadu ja kelle soontes kahtlematult voolab eurooplaste-verd. Seal ning mõnes teiseski kohas on leitud tarbeesemeid ja relvi, mis on igivanad ja mis kindlasti on viidud sinna meie maailmajao põhjapoolsete rahvaste poolt.

Suurt tähelepanu äratas aga leid, mille 1900. a. ümber tegi keegi Minnesota farmer, samuti Mississippi allikate piirkonnast. Põllul kündes sattus see farmer suurele raskele raiutud kiviplaadile, mis hauatahvlile sarnanedes kandis pinnal vanade skandinaavlaste ruunikirja märke. Kuna need kirjatähed olid osaliselt murdunud, tehti järeldus, et see kiviplaat vähemalt pool aastatuhandet pidi olema ilmastikuliste olude mõjutada. 

Farmer, kes ei mõistnud hinnata sarnase muinsusleiu tähtsust, asetas kivi kusagile hoonenurka, ning alles hulga hiljem sattus see huvitav kivi teadusmeeste näppu. Kiri tõlgiti, ning siis selgus, et kivi oli pärit aastast 1362. Norra ja gooti meresõitjad teatasid selles, et nad oma avastusretkedel olid jõudnud selle kohani, et nende salk koosnenud kolmekümnest mehest, kellest aga kümme langenud rünnakus, mis pärismaalaste poolt korraldatud nende laagrile. Kirjas kõneldakse ka laevadest, mille juurde ekspeditsioon tahab pöörduda tagasi. Selle kirja põhjal järeldati, et need põhjamaalased Islandi, Gröönimaa lõunatipu, tänapäeva Labradori ja Hudsoni lahe kaudu jõudsid Ameerikasse juba ammu enne kui Kolumbus asus oma avastusreisile.

Viimastel aegadel on aga hakatud kahtlema selle kivitahvli ehtsuses. Kommentaar: Kõige lihtsam on ajalugu sedasi eirata. Kuuluta võltsinguks, sest muud loogilist seletust ei osata või õigemini ei taheta või ei tohi näha. Alles hiljuti tegeles selle küsimusega lähemalt professor V. Krause. Nimetatud prof. on arvamusel, et siin on tegemist võltsimisega, sest selles ruunikirja-teates esineb sõnu ja keelevorme, milliseid Skandinaavias ei tarvitatud 14. sajandil. Ühtlasi osutab too õpetlane aga kaheldamatult ehtsale põhjamaade päritoluga relvade leiule, millele satuti aastal 1931 Põhja-Antartios, Kanadas. See leid tõendab uuesti, et 1000 aasta ümber Euroopa põhjamaalasi on astunud Ameerika mandrile.

Ameerika esimese avastamise ümber asub ju üldse raskesti-eemaldatav loor. Juba Kolumbusele ja tema esimestele järglastele torkas silma, et need „indiaanlased" kunagi ja kuskil pidid olema kuulnud midagi eurooplastelt. Selle avastatud või õigemini taasavastatud maa mitmesugustes kohtades liikus jutte valgetest inimestest, „valgetest jumalatest", kes tulid üle mere suurtel tiibadel (purjelaevadel?). Veel enam: tunti isegi risti ja selle usulist tähendust, ometi moonutatud kujutlusi, kellestki lunastajast, kes pidi tulema, Kristusest, neitsi Maariast, jne.

Professor C. M. Kaufmann Frankfurtis on püüdnud selgitada seda paljukäsitletud teemast rea aastate eest oma kirjutises „Ameerika ja ürgkristlus". Sellele õpetlasele näib ebatõelisena see oletus, et vanad rahvad, kes omasid juba 2000 tonniseid laevu ja kelle võimeid me tihti alahindame, oma kaugetel merereisidel ei avastanud läänes uut maailmajagu.  

See saksa- ja paljud islandikeelsed käsikirjad tollest ajast tugevdavad kõik nende andmete usutavust. Praegu on õpetlaste ringkonnis veelgi teoksil vanade põhjamaiste avastajate veeteede uurimine.  

On vaevalt usutav, et see reis Ameerikasse 1000 a. ümber eurooplaste poolt jäi viimaseks. Nii oleks see Kensingtoni ruunikirjas kivi, kui ta pole võltsing, täiesti usutav oma teatega aastast 1362. Pole ju põhjust arvata, et Erik Punase järglased olid vähem hulljulged.

Nii mõndagi huvitavat võib veel leiduda avastamatult Ameerika mullas, ning võib olla on „valged indiaanlased" viimaseiks veretunnistajaiks neist meestest, kes ammu enne Kolumbust astusid Uue Maailma pinnale.  

Tähelepanu väärib ka see asjaolu, et mõned saagad, sõnatüved ja tähekogu-joonised Kesk Ameerikas meenutavad meile tuntud vanu kultuure. Näib, nagu oleks vanade kultuurikandjate töö ulatunud ka siia. Korduvalt on nenditud seda, et Kesk-Ameerikas leidub sugemeid vanade egiptlaste kultuurist, kuna siingi leidub võimsaid püramiide. Professor Kaufmann peab tõenäoliseks seda, et meie ajaarvamise järele juba 5. või 6. sajandil on sattunud eurooplasi Kesk-Ameerikasse.  

Sellel pole aga midagi ühist nende ülal-nimetatud leidudega ja valgete indiaanlastega, mis tõendavad, et ammu enne Kolumbust on põhjagermaanlased külastanud Ameerikat ja tunginud edasi kaugele sisemaale. Ruunimärkidega kivi Mississipi allikate piirkonnast on pärit aastast 1362. Kolumbus avastas Uue Maailma Bahama saarte juures 12. oktoobril 1492, kuid ammu on tuntud see tõsiasi, et juba aastal 1003 või 1004 hästivarustatud kolm laeva 140 meremehega Islandist otsisid üles Ameerika mandri kellegi Karlssoni juhtimisel. Islandi keeles leidub täpseid kirjeldusi selle uue maa, rahva ja taimestiku kohta, ainult Islandi eraldatud asend muust Euroopast oli takistuseks, et teade uue maailmajao avastamisest ei saanud levida mandrile. Kindlasti polnud Kolumbus kuulnud iial midagi Ameerika olemasolust.

On huvitav, et seejuures saksakeelne teateallikas on vanim kõigist säilinuist. See on pärit aastast 1070 ja on kirjeldus Bremeni doomhärra Adami sulest, kellele jutustati uue maailmajao avastamisest ta reisidel põhjamaade kuningakodadesse. Ja siin on tegemist nagu romaaniga.  

Mungad Iirimaalt olid asustanud 8. sajandil Islandi saare, mis asub Euroopa ja Gröönimaa vahel. Sellel eraldatud, tihti udumassidega kaetud saarel elati siis viletsalt ja vaevaliselt. Sellesse mahajäetusse tungib ohjeldamatu jõuloomusega mees n. n. Erik Punane. Mõrv, mille ta sooritas, sunnib teda põgenema ning nii tungib see põhjamaine sõjasangar oma purjelaeval tundmatusse kaugusse.  

Lõpuks randub ta võõral rannikul: see on Gröönimaa. Erik Punase poeg Hleif tunneb igatsust oma esivanemate ürgse kodumaa Norra järele ja asub aastal 999 purjekasse, et sinna sõtta. Torm kannab laeva edelapoole, ning nii jõutakse võõrale rannale, kus kasvab kummalisi puuvilju, mille kohta tähendab kaasasõitnud munk, et need sisaldavat veini. Nende puuviljade järele nimetatakse maakoht „Vinlandiks" Kommentaar: Vinlandi kohta on blogis teema olemas. Kas Vinland=Finland? Vinlandi märgitakse vanadel kaartidel Labradorile ja enne seda Islandi poolt vaadates on maa, mida kutsuti Estotilandiks. Egas eestlasedki kehvemad viikingid polnud, ja sellel kohal on tänapäeva teadete järele eurooplane esimest korda astunud Ameerika mandrile. 

Õnnelikult pöördub Hleif tagasi, kuid ta vend Torvar, kes omakorda sõidab välja ja avastab uue maa arvatavasti kohal, kus tänapäeval asub Boston, tapetakse päriselanike poolt. Nüüd asub teele kolmas vend Torsten, kuid sureb teel. Ta naine abiellub teiskordselt varemnimetatud islandlase Karlssoniga, kes vististi aastal 1004 hästivarustatult 140 saatjaga külastab mandrit läänes ja annab uuest maast esimese põhjaliku kirjelduse. Artikkli lõpp.

Viikingitest-eestlastest leiab ägedaid infokilde ka sellest loost (Muinas-Eesti kangelasaeg). Miskipärast kui ma piraatide filme olen vaadanud, no näiteks "Kariibi mere piraadid", siis osade meremeeste ja isegi Jack Sparrow ise meenutab mulle pesu-eht kentsakat eestlase natuuri :) Aga noh, Hispaania konkistadoorid ja piraadid on vähe uusaegsem ajalugu. Nemad vast tõepoolest sõitsid laevadega. Vanadele-Eestlastele meeldis lennata, ükskõik, kas lennuki või luuaga.

LÕPP

Allikas: Põhja Kodu, 16 oktoober 1939

1 kommentaar:

  1. Oaki saare paar leidu dateeriti aastasse 1200 ümmarguselt.
    N2

    VastaKustuta