pühapäev, oktoober 21, 2018

Piibel ja hiiglasedPiibel ja hiiglased

Sõna hiiglased ja hiiglane piiblis:


King James Version (1769): hiiglased 11 korda ja hiiglane 8 korda

Toon need 11 korda välja, mil hiiglasi (giants) on Kuningas Jamesi piiblis (KJV) mainitud:

1. Kohe piibli alguses 1. Moosese raamatus 6:4 on kirjas: "Sel ajal, ja veel pärastpoolegi, kui Jumala pojad heitsid inimeste tütarde juurde ja need neile lapsi ilmale tõid, olid hiiglased maa peal: needsamad vägimehed, kes muistsest ajast on kuulsad mehed."

2. Me nägime seal hiiglasi, Anaki poegi, kes põlvnevad hiidtürannidest. Me olime nendega võrreldes nagu rohutirtsud, seda nii iseendi kui ka nende silmis.” 4. Moosese 13:33.

3. Ka neid peetakse refalasteks nagu anaklasigi; aga moabiidid hüüavad neid emiitideks. 5. Moosese 2:11. NB! Eesti keelses tõlkes on hiiglased asendatud refalastega.

4. Seda peeti ka refalaste maaks. Varem elasid seal refalased, keda ammonlased nimetasid samsummideks. 5. Moosese 2:20.

5. Sest ainult Oog, Baasani kuningas, oli järele jäänud viimseist refalasest. Vaata tema säng, raudsäng, eks see ole ammonlaste Rabbas? See on üheks küünart pikk ja neli küünart lai, hariliku küünra järele (autor: ehk siis 4,797 meetrit korda, 2,132 meetrit). 5. Moosese 3:11.

6. Ülejäänud osa Gileadist ja kogu Baasani, Oogi kuningriigi, andsin ma poolele Manasse suguharule. Kogu Argobi piirkonda, mis on Baasani osa, hüüti refalaste maaks. 5. Moosese 3:13.

7. Moosese poolt võidetud kuningad
Ja Baasani kuninga Oogi maa-ala, kes oli refalasist ülejäänud, kes elas Astarotis ja Edreis ning valitses Hermoni mäge ja Salkat ja kogu Baasanit kuni gesurlaste ja maakatlaste rajani ja poolt Gileadi kuni Hesboni kuninga Siihoni rajani. Joosua 12:4-5

8. kogu Oogi kuningriigi Baasanis, kes valitses Astarotis ja Edreis, kes oli viimseid refelasi; Mooses oli neid löönud ja nad ära ajanud. Joosua 13:12.

9. Siis tõuseb raja Ben-Hinnomi orgu lõuna pool jebuuslaste nõlvakut, see on Jeruusalema; siis tõuseb raja mäetippu, mis on vastu Hinnomi orgu lääne pool Refaimi oru (autor: KJV on hiiglaste org) põhja servas. Joosua 15:8.

10. Ja Joosua vastas neile: “Kui sa oled nii arvurikas rahvas, siis mine metsa ja laasta enesele sealt, perislaste ja refalaste maalt, kui Efraimi mägestik on sulle kitsas!” Joosua 17:15

11. siis laskub raja selle mäe veerule, mis on vastu Ben-Hinnomi orgu, Refaimi oru põhjaküljes, siis laskub see Hinnomi orgu, lõuna poole jebuuslaste nõlvakut, ja edasi alla Een-Rogelisse. Joosua 18:16.


Genfi piiblis (Geneva Bible, 1599) on hiiglasi (gyants) mainitud 12 korda. Ainult üks erinevus võrreldes Kuningas Jamesi piibliga (edaspidi KJV) ja see on Sakarja 9:13:

12. Sest ma vinnastan enesel Juuda nagu ammu, panen Efraimi nooleks peale! Ja ma õhutan su pojad, Siion, sinu poegadele kallale, Jaavan! Ma teen sind kangelase (autor: hiiglase) mõõga sarnaseks! For Iudah haue I bent as a bowe for me: Ephraims hand haue I filled, and I haue raised vp thy sonnes, O Zion, against thy sonnes, O Grecia, and haue made thee as a gyants sword.


Hiiglasi on nimetatud refalasteks, (mainitud kaks korda KJV- rephaims), keda omakorda ammonlased nimetasid samsummideks (mainitud üks kord KJV, 5. Moosese 2:20).
Jehoova tunnistajate piibel (jw.org) ütleb hiiglaste kohta ka "Hiidtürannid," Moosese 6:4.Hiiglased elasid maa peal enne veeuputust.


Anakid

4. Moosese 13:33. Me nägime seal hiiglasi, Anaki poegi... 
Kuhu me läheme? Meie vennad on teinud meie südamed araks, üteldes: Rahvas on meist suurem ja kasvult pikem, linnad on suured ja taevani kindlustatud; ja me nägime seal ka anaklasi! Siis ma ütlesin „Ärge kartke ja ärge tundke nende ees hirmu! Teie Jumal käib teie ees ja võitleb teie eest, nagu ta tegi Egiptuses teie endi silme all. 5. Moosese 1:28-30.


Hiiglasi kardeti, ainult Jumala julgustusel ja jumala abiga saadi neist jagu.


Ja nad jutustasid temale ning ütlesid: "Me jõudsime sellele maale, kuhu sa meid läkitasid. See voolab tõesti piima ja mett, ja siin on selle viljad. Kuid rahvas, kes elab maal, on tugev, ja linnad on kindlustatud ja väga suured. Me nägime seal ka Anaki järeltulijaid.

Kas Anaki all võib mõeldud olla Annunaki?  Kuningas Jamesi piiblis (KJV) on  Anakit (anakims)
 mainitud 8 korda.
Kuula, Iisrael! Te lähete nüüd üle Jordani, et alistada endast suuremad ja vägevamad rahvad, suured ja taevani kindlustatud linnad, suur ja pikakasvuline rahvas, anaklased, kelle kohta te teate ja olete kuulnud öeldavat: „Kes suudaks vastu seista Anaki poegadele!” Teadke siis nüüd, et teie Jumal läheb teie ees. Tema on hävitav tuli ja ta purustab nad. Ta alistab nad teie ees ning te ajate nad kiiresti ära ja teete neile lõpu, nagu Jumal on teile tõotanud. 5. MOOSESE 9:1-3.

Sel ajal pühkis Joosua mägismaalt, Hebronist, Debirist, Anabist, kogu Juuda mägismaalt ja kogu Iisraeli mägismaalt minema anaklased. Joosua hävitas nemad ja nende linnad. Iisraellaste maale ei jäänud järele ühtegi anaklast. Neid jäi vaid Gazasse, Gatti ja Asdodisse. JOOSUA 11:21-22.

Aga Kaalebile, Jefunne pojale anti osa juudalaste keskel, Jumala poolt Joosuale antud käsu kohaselt: Anaki isa Arba linn, see on Hebron. Ja Kaaleb ajas sealt ära kolm anaklast, Anaki järeltulijad Seesai, Ahimani ja Talmai. Joosua 15:14

Hebron
Niisiis andsid nad püha linna staatuse Kedesele Galileas Naftali mägismaal, Sekemile Efraimi mägismaal ja Kirjat-Arbale, see on Hebronile, Juuda mägismaal. Joosua 20:7

Kirjat-Arba, anaklaste isa linn, see on Hebron Juuda mägestikus, ja selle karjamaad ümberringi. Joosua 21:11Hiidtürannid on heebrea keeles Nefilim (Nephilim) ehk langenud inglid.

Hiiglaste maa


Emiidid

5. Moosese 2:11. Ka neid peetakse refalasteks nagu anaklasigi; aga moabiidid hüüavad neid emiitideks. Emiite on mainitud piiblis kolm korda.

Siis Jumal ütles mulle: „Ära nori Moabiga tüli ja ära hakka temaga sõdima, sest ma ei anna tema maast sulle midagi, kuna ma olen andnud Aari omandiks Loti järeltulijatele. Varem elasid seal emiidid, vägev ja arvukas rahvas ning pikakasvuline nagu anaklased. Ka neid peetakse refalasteks nagu anaklasigi; aga moabiidid hüüavad neid emiitideks. 5. Moosese 2:9-11

Oog

5. Moosese 3:11 Sest ainult Oog, Baasani kuningas, oli järele jäänud viimseist refalasest.


Siin on hiiglane Oog, kes oli Baasani kuningas. Oogi on KJV mainitud 22 korda ja Baasanit 53 korda.


Iisrael alisatb Baasani kuniga Oogi.
Seejärel me pöördusime ja läksime üles mööda Baasani teed. Baasani kuningas Oog tuli kogu oma rahvaga Edreisse meie vastu sõdima. Jehoova ütles mulle: „Ära karda teda, sest ma annan tema, kogu ta rahva ja ta maa sinu kätte. Sa teed temaga niisamuti, nagu sa tegid emorlaste kuninga Siihoniga, kes elas Hesbonis.”Nii andiski meie Jumal Jehoova meie kätte ka Baasani kuninga Oogi ja kogu ta rahva ning me tapsime neid, kuni kogu ta rahvas oli maha löödud. Me vallutasime kõik ta linnad. Polnud ühtegi linna, mida me poleks neilt ära võtnud. Me võtsime neilt 60 linna, kogu Argobi piirkonna, Oogi kuningriigi Baasanis. Kõik need linnad olid kindlustatud kõrgete müüride, väravate ja riividega. Peale nende oli veel palju kindlustamata linnu. Kuid me hävitasime need, nagu me olime teinud Hesboni kuninga Siihoniga, kui me hävitasime kõik ta linnad ning tapsime nii mehed, naised kui ka lapsed. Aga kõik kariloomad ja kogu linnades leiduva vara me võtsime endale. Tol korral me vallutasime nende kahe Jordani piirkonnas valitsenud emorlaste kuninga maa, Arnoni vadist Hermoni mäeni (siidonlased kutsuvad seda mäge Sirjoniks, aga emorlased Seniiriks), kõik lavamaa linnad, kogu Gileadi ja kogu Baasani kuni Salka ja Edreini, Oogi kuningriigi linnad Baasanis. Sest ainult Oog, Baasani kuningas, oli järele jäänud viimseist refalasest. Vaata tema säng, raudsäng, eks see ole ammonlaste Rabbas? See on üheks küünart pikk ja neli küünart lai, hariliku küünra järele. Tol ajal me võtsime enda valdusse selle maa alates AroeristArnoni vadi ääres, samuti poole Gileadi mägismaast, ning ma andsin sealsed linnad ruubenlastele ja gaadlastele. Ülejäänud osa Gileadist ja kogu Baasani, Oogi kuningriigi, andsin ma poolele Manasse suguharule. Kogu Argobi piirkonda, mis on Baasani osa, hüüti refalaste maaks. Manasse poeg Jair võttis omale kogu Argobi piirkonna kuni gesurlaste ja maakatlaste piirini ning ta nimetas sealsed Baasani külad enda järgi Jairi telklaagriteks nagu see on siiani. 5. Moosese 3:1-14
Nõnda asus Iisrael elama emorlaste maale. Siis saatis Mooses Jaaserisse luurajad. Iisrael vallutas selle tütarlinnad ja ajas ära emorlased, kes seal olid. Seejärel iisraellased pöördusid ja läksid üles mööda Baasani teed. Baasani kuningas Oog tuli kogu oma rahvaga Edreisse nende vastu sõdima. Jumal ütles nüüd Moosesele: „Ära karda teda, sest ma annan tema, kogu ta rahva ja ta maa sinu kätte. Sa teed temaga niisamuti, nagu sa tegid emorlaste kuninga Siihoniga, kes elas Hesbonis.” Nad lõid ta maha, samuti tema pojad ja kogu ta rahva, nii et kedagi ei jäänud ellu, ja võtsid tema maa oma valdusse. 4. Moosese 21:33-35.


Emorlased

Tõenäoliselt olid emorlased (KJV on mainitud 14 korda Amorite) ka hiiglased nagu ka kaananlased ja vilistid. Kaanlasete ja vilistide kohta aga natuke hiljem.

Ajal, mil Iisrael lahkus Egiptusest, olid emorlased tõenäoliselt kõige vägevam hõim Kaananis (5Mo 1:19—21; Jo 24:15).Nad olid hõivanud Moabile kuulunud maa-ala kuni Arnoni oruni, ehkki Jeeriko vastas teispool Jordanit olevat ala kutsuti endiselt ”Moabi lagendikeks”. Emori kuningad valitsesid ka Baasani ja Gileadi üle (4Mo 21:21—23, 33—35; 22:1; 33:46—51).

Nagu nimetust ”kaananlased”, nii kasutatakse ka nimetust ”emorlased” mõnikord üldnimetusena kõigi selle maa rahvaste kohta, teinekord aga konkreetse hõimu kohta (1Mo 15:16; 48:22).

Gaadlased ja ruubenlased kostsid seepeale: „Nagu Jumal on su sulastele öelnud, nii me teeme. Me haarame Jumala ees relvad ja läheme üle Jordani Kaananimaale, kuid meie pärandmaa jäägu siiapoole Jordanit.” Siis andis Mooses gaadlastele, ruubenlastele ja Joosepi poja Manasse poolele suguharule emorlaste kuninga Siihoni kuningriigi ja Baasani kuninga Oogi kuningriigi, kogu maa koos selle linnadega, nii suurte linnadega kui ka kõrvaliste piirkondade väikelinnadega. 4. Moosese 32:31-33.


Teie Jumal läheb teie ees üle jõe ja hävitab kõik need rahvad teie ees ning te ajate nad minema. Joosua on see, kes juhib teid üle jõe, nagu Jumal on öelnud. Jumal teeb nende rahvastega, nagu ta tegi emorlaste kuningate Siihoni ja Oogiga ning nende maaga, kui ta nad hävitas. Jumal alistab nad teie ees ja te peate talitama nendega kõigi käskude järgi, mis ma teile olen andnud. Olge siis julged ja tugevad! Ärge kartke ja ärge kohkuge nende ees, sest teie Jumal käib koos teiega. Ta ei hülga teid ega jäta teid maha.” 5. MOOSESE 31:3-6

Baasan
Joosua ütles iisraellastele: „Tulge siia ja kuulake oma Jumala sõnu." Siis ta lausus: „Kui te nüüd näete seda, mis sünnib, võite kindlad olla, et teie keskel on elav Jumal ja et ta ajab teie eest ära kaananlased, hetid, hiivlased, perislased, girgaaslased, emorlased ja jebuuslased. Joosua 3:9-10


Koljat

Vilistid kogusid oma väed sõjaks kokku. Nad tulid Sokosse, mis kuulus Juudale, ning lõid laagri üles Efes-Dammimisse Soko ja Aseka vahele. Aga Saul ja Iisraeli mehed kogunesid ja lõid laagri üles Eela orgu ning seadsid end vilistitega kohtumiseks lahinguvalmis. Vilistid olid ühel mäel ja iisraellased teisel ning nende vahele jäi org. Vilistite laagrist tuli kahevõitleja Koljat, kes oli Gatist pärit. Tema pikkus oli 6 küünart ja 1 vaks. Peas oli tal vaskkiiver ning seljas vaskplaatidest soomusrüü, mis kaalus 5000 seeklit. Jalgadel olid tal vasest säärekaitsed ning selja peal rippus vasest viskoda. Tema oda puidust vars oli nagu kangrupoom ja rauast teravik kaalus 600 seeklit ning tema ees käis kilbikandja. Ta peatus ja hüüdis Iisraeli sõjaväele: „Miks te tulite lahingusse? Mina võitlen vilistite eest ja teie olete Sauli sulased. Valige nüüd enda hulgast üks mees, kes tuleks minu vastu! Kui ta suudab minuga võidelda ja lööb mu maha, siis saavad meist teie sulased. Aga kui mina olen temast tugevam ja löön tema maha, siis saavad teist meie sulased ja teie peate meid teenima!” Vilist jätkas: „Täna saan ma irvitada Iisraeli sõjaväe üle! Andke mulle üks mees ja me võitleme!” Saul ja kogu Iisrael kohkusid vilisti sõnade peale ning kartsid väga. 1 SAAMUELI RAAMAT 17:1-11 (I SAMUEL 17:1-11)

Iisraellased ja vilistid seadsid end vastakuti lahingurividesse. Taavet jättis kohe asjad varustusevalvuri kätte ja jooksis võitlusväljale. Seal küsis ta oma vendadelt nende käekäigu järele. Sel ajal kui ta nendega rääkis, tuli vilistite ridadest välja kahevõitleja Koljat, Gatist pärit vilist, ning rääkis sama mida varemgi, ja Taavet kuulis seda. Koljatit nähes põgenesid kõik Iisraeli mehed tema eest, sest nad kartsid väga. Iisraellased rääkisid: „Näete seda meest! Ta tuleb Iisraeli üle irvitama. Aga selle, kes lööb ta maha, teeb kuningas väga rikkaks ja annab talle oma tütre ning vabastab tema isakoja Iisraelis maksudest ja muudest kohustustest.” Taavet küsis meestelt, kes seisid tema lähedal: „Mida saab see mees, kes lööb maha selle vilisti ja võtab Iisraeli pealt teotuse? Kes on see ümberlõikamata vilist, et ta mõnitab elava Jumala sõjaväge!” Rahvas rääkis talle sama mis ennegi ja ütles, mida see mees saab, kes Koljati maha lööb. Kui Taaveti vanim vend Eliab kuulis teda meestega rääkimas, sai ta Taaveti peale vihaseks ning ütles: „Miks sa siia tulid? Kelle hoolde sa jätsid need vähesed lambad kõrbes? Ma tean su jultumust ja su südame kurje kavatsusi! Sa tulid siia alla taplust vaatama!” Taavet kostis: „Mis ma siis tegin? Ma ju ainult küsisin!” Ta läks tema juurest ära ja küsis teiste käest sedasama ning rahvas andis talle samasuguse vastuse. Taaveti sõnu pandi tähele ja need räägiti Saulile edasi ning Saul lasi ta enda juurde kutsuda. Taavet ütles Saulile: „Ärgu ükski mees kaotagu tema pärast julgust! Su sulane ise läheb selle vilistiga võitlema!” Kuid Saul vastas Taavetile: „Ei sina suuda selle vilistiga võidelda, sa oled veel liiga noor, kuid tema on olnud sõjamees poisipõlvest peale.” Taavet aga ütles Saulile: „Kui su sulane oli oma isa lambaid karjatamas, tuli ühel korral lõvi ja teisel korral karu ning viis karjast lamba ära. Ma läksin talle järele, lõin ta maha ning päästsin lamba ta lõugade vahelt. Kui ta mind ründas, siis haarasin ma tal lõua alt kinni, lõin ta pikali ja tapsin ta. Su sulane on maha löönud nii lõvi kui ka karu ja selle ümberlõikamata vilistiga läheb samamoodi, sest ta mõnitab elava Jumala väehulki!” Taavet lisas: „Jumal, kes päästis mind lõvi ja karu küüsist, päästab mind ka selle vilisti käest!” Saul ütles siis Taavetile: „Mine ja Jumal olgu sinuga!” Saul andis Taavetile oma riided, pani talle vaskkiivri pähe ja soomusrüü selga. Taavet pani Sauli mõõga endale riiete peale ja püüdis kõndida, aga see ei õnnestunud kuigi hästi, sest ta polnud niisuguse varustusega harjunud. Ta ütles Saulile: „Ma ei saa sellise varustusega minna, sest ma pole sellega harjunud”, ja Taavet võttis sõjavarustuse seljast ära. Ta võttis oma kepi kätte, valis jõesängist viis siledat kivi ja pani need oma karjasepauna ning hakkas, ling käes, vilisti poole astuma. Vilist tuli Taavetile üha lähemale ning tema kilbikandja käis tema ees. Taavetit silmates irvitas ta tema üle põlastavalt, sest Taavet oli kõigest poisike, punapõskne ja kena välimusega. Vilist ütles Taavetile: „Kas ma olen koer, et sa tuled mu vastu kepiga?” ning needis Taavetit oma jumalate nimel. Siis ütles vilist Taavetile: „Tule aga siia ja ma annan su liha taeva lindudele ja maa loomadele!” Taavet vastas vilistile: „Sina tuled mu vastu mõõga, oda ja viskodaga, aga mina tulen su vastu vägede Jumal, Iisraeli sõjaväe Jumala nimel, keda sa oled mõnitanud! Täna annab Jumal sind minu kätte ning ma tapan su ja löön sul pea maha! Ma annan täna vilistite korjused lindudele ja metsloomadele ning kogu maa saab teada, et Iisraeli Jumal on tõeline Jumal! Ja kogu see rahvas mõistab, et Jumal ei päästa mitte mõõga ega odaga; sest see on Jumala lahing ja ta annab teid kõiki meie kätte!” Kui vilist hakkas Taaveti poole tulema, jooksis Taavet kiiresti võitlusväljal vilistile vastu. Taavet pistis käe pauna, võttis sealt kivi ja lingutas seda. Kivi tabas vilistit otsaette ja tungis tema laupa ning ta kukkus näoli maha. Nii sai Taavet vilistist jagu lingu ja kiviga. Ta tappis vilisti, ehkki tal polnud mõõka käes. Taavet jooksis vilisti juurde, tõmbas tema mõõga tupest välja ning raius tal pea maha, et ta oleks ikka kindlasti surnud. Kui vilistid nägid, et nende kangelane on tapetud, siis nad põgenesid. Siis tõstsid Iisraeli ja Juuda mehed sõjakisa ning ajasid vilisteid taga orust kuni Ekroni väravateni. Kogu Saaraimi tee kuni Gati ja Ekronini oli täis langenud vilisteid. Pärast ägedat tagaajamist pöördusid iisraellased tagasi ja läksid vilistite laagreid rüüstama. Taavet võttis vilisti pea ja viis selle Jeruusalemma, aga tema relvad pani ta oma telki. Kui Saul nägi Taavetit vilisti vastu minemas, küsis ta oma väepealikult Abnerilt: „Kelle poeg see õieti on, Abner?” ja Abner vastas: „Nii tõesti, kui sa elad, kuningas, ma ei tea!” Kuningas ütles: „Uuri välja, kelle poeg see noormees on!” Kui Taavet pärast vilisti tapmist tagasi tuli, viis Abner ta kohe Sauli juurde, ja Taavetil oli vilisti pea käes. Saul küsis temalt: „Kelle poeg sa õieti oled, noormees?”, mispeale Taavet vastas: „Sinu sulase, petlemlase Iisai poeg.” 1 SAAMUELI RAAMAT 17:21-58 (I SAMUEL 17:21-58)

Vilistid (Philistines, KJV mainitud 217 korda).

Wikipedia: Vilistid olid arvatavasti Kreetalt tulnud meresõitjarahvas, kes järk-järgult asus elama Palestiina ranniku lauskmaale, eriti umbes 1200 eKr, võttes omaks semi keele.

Palestiina on saanud nime vilistite järgi (pilištim).

Vilistite ja Iisraeli rahva kokkupuuted olid enamasti sõjalist laadi (autor: Wikipedias pole mitte ühtegi sõna selle kohta, et tegu oli hiiglastega).


Koljat oli vilist ehk hiiglane. Vilistite laagrist tuli kahevõitleja Koljat, kes oli Gatist pärit. Tema pikkus oli 6 küünart ja 1 vaks (autor: 2,9 meetrit). Peas oli tal vaskkiiver ning seljas vaskplaatidest soomusrüü, mis kaalus 5000 seeklit (autor: 57 kilogrammi). Jalgadel olid tal vasest säärekaitsed ning selja peal rippus vasest viskoda. Tema oda puidust vars oli nagu kangrupoom ja rauast teravik kaalus 600 seeklit (autor: 6,8 kilogrammi).


Abisai päästab Taaveti
Vilistid tulid jälle Iisraeli vastu sõdima. Taavet läks oma sulastega alla ja astus vilistitega võitlusse. Kuid Taavet väsis. Refalane Jisbi-Benob, kelle vaskoda kaalus 300 seeklit (autor: 3,4 kilogrammi) ja kellel oli uus mõõk vööl, tahtis Taavetit tappa. Aga Seruja poeg Abisai tuli Taavetile appi ja surmas vilisti. Siis vannutasid mehed Taavetit: „Sa ei tohi enam meiega lahingusse tulla. Sa ei või kustutada Iisraeli lampi!” 2 Saamueli Raamat 21:15-17.

Taaveti meeste poolt tapetud hiiglased
Ja pärast seda oli taas sõda Goobis vilistide vastu; huusalane Sibbekai lõi siis maha Safi, kes oli refalaste järglasi. Ja taas oli sõda Goobis vilistide vastu; petlemlane Elhanan, Jaare-Ore-gimi poeg, lõi siis maha gatlase Koljati, kelle piigivars oli nagu kangrupoom. Ja taas oli sõda Gatis; seal oli pikakasvuline mees, kellele oli kuus sõrme kummalgi käel ja kuus varvast kummalgi jalal, ühtekokku kakskümmend neli; temagi oli üks refalaste järglasi. Ja kui ta laimas Iisraeli, siis lõi Joonatan, Taaveti venna Simea poeg, tema maha. Need neli põlvnesid refalasisit Gatis; nad langesid Taaveti ja tema sulaste käe läbi. 2 SAAMUELI RAAMAT 21:18-22.


Koljatil oli kuus sõrme kummalgi käel ja kuus varvast kummalgi jalal (autor: Koljat e. hiiglane, tegu ei ole isiku nimega, KJV mainitud 6 korda). 
1895. aastal leidis Mr. Dyer Iirimaalt ühe hiiglase kivistunud kuju. Hiiglane oli 3,6 meetrit pikk ja tema kivikeha kaalus üle 2 tonni ning tema paremal jalal oli 6 varvast.

Kaananlased (KJV mainitud 75 korda)

Wikipedia: Kaananlased olid enne 13. sajandit eKr Palestiinas elanud mittesemi rahvas, kelle päritolu teadmata. Vana Testament kõneleb kaananlaste saatusest.
Kaananlaste kohta on palju infot, kuid kuskil ei mainita, et tegu oli hiiglastega.

Ja kaananlaste maa-ala oli Siidonist Gerari suunas Assani, Soodoma, Gomorra, Adma ja Seboimi suunas Lesani. 1. Moosese 10:19


Soodoma ja Gomorra hävitamine
Soodoma ja Gomorra tõenäoline asukoht Siis te läksite üle Jordani ja jõudsite Jeerikosse. Ja Jeeriko juhid, emorlased, perislased, kaananlased, hetid, girgaaslased, hiivlased ja jebuuslased võitlesid teie vastu, kuid ma andsin nad teie kätte. Ma saatsin teie ees musta masenduse ning see ajas nad teie eest ära, nagu see oli ajanud ära ka kaks emorlaste kuningat. Seda ei teinud teie mõõk ega vibu. Nõnda andsin ma teile maa, mille nimel te polnud vaeva näinud, ja linnad, mida te polnud ehitanud, ning te asusite neisse elama. Te sööte viinamägedest ja oliivisaludest, mida te pole istutanud.” Joosua 24:11-13.


Autor:Jumal saatis meile musta masenduse. See võis olla kas katk või mõni muu haigus.

Kaananlased sõdisid koos emorlastega, kes olid hiiglased. Vaatame edasi.

Juuda suguharu vallutab Jeruusalema ja Hebroni

Juuda mehed sõdisid Jeruusalemma vastu ja vallutasid selle. Nad tapsid linnaelanikud mõõgaga ja põletasid linna maha. Seejärel läksid Juuda mehed sõdima kaananlaste vastu, kes elasid mägismaal, Negevis ja Sefelas. Nii läks Juuda kaananlaste vastu, kes elasid Hebronis, ning Juuda mehed lõid maha Seesai, Ahimani ja Talmai (refalaste järeltulijad). Kohtumõistjate Raamat 1:8-10.

Kaananlased, kes elasid Hebronis. Hebron oli hiiglaste linn ja Juuda mehed lõid maha Seesai, Ahimani ja Talmai (refalaste järeltulijad). Kaananlased=hiiglased. Seesai, Ahiman ja Talmai olid ju Anaki järeltulijad) Joosua 15:14.

Aga kaananlasi, kes elasid Geseris, nad ei ajanud ära; nõnda elavad kaananlased Efraimi keskel tänapäevani ja on tööorjad. Joosua 16:10. Hiiglased elasid koos tavaliste inimestega mõnda aega ja olid isegi nende orjad.

Aga Manasse järglased ei suutnud neid linnu oma valdusse võtta; kaananlased olid visad ja jäid sellele maale elama. Kui iisraellased olid tugevamaks saanud, panid nad kaananlased orjatööle, aga nad ei ajanud neid täielikult ära. Joosua 17:12 ja 13

Ja Joosua vastas neile: “Kui sa oled nii arvurikas rahvas, siis mine metsa ja laasta enesele sealt, perislaste ja refalaste maalt, kui Efraimi mägestik on sulle kitsas!” Siis ütlesid Joosepi järglased: „Mägismaast meile ei piisa, kuid kõigil orus elavatel kaananlastel on raudvikatitega sõjavankrid,nii neil, kes on Beet-Seanis ja selle tütarlinnades, kui ka neil, kes on Jisreeli orus.” Siis ütles Joosua Joosepi järglastele Efraimile ja Manassele: „Te olete arvukas ja tugev rahvas. Te ei saa mitte ainult üht liisuosa, vaid teie omaks saab ka mägismaa. Seal kasvab küll mets, kuid raiuge see maha. Sellest saab teie maa ääreala. Te ajate kaananlased ära, kuigi nad on tugevad ja neil on raudvikatitega sõjavankrid. Joosua 17:15-18.


Raudvikatitega sõjavankrid (iron chariots) Kus on raudvikatid?Voh, siin on raudvikatid.Rahvad, kes jäeti Iisraeli katsumiseks.
Need on rahvad, kel Jumal lasi alles jääda, et proovile panna kõiki neid iisraellasi, kes polnud osalenud üheski Kaanani sõjas (et kogemusi saaksid ka need iisraellaste järeltulevad põlved, kes polnud sõda näinud): viis vilistite valitsejat, kõik kaananlased, siidonlased ja hiivlased, kes elasid Liibanoni mäestikus alates Baal-Hermoni mäest kuni Lebo-Hamatini. Nendega pandi iisraellased proovile, et näha, kas nad kuuletuvad Jumala käskudele, mis ta nende isadele Moosese kaudu oli andnud. Nii elasid iisraellased kaananlaste, hettide, emorlaste, perislaste, hiivlaste ja jebuuslaste keskel. Nad võtsid nende tütreid endale naiseks, andsid oma tütreid nende poegadele ja hakkasid teenima nende jumalaid. Kohtumõistjate Raamat 3:1-6.Tundub, et hiiglased paaritusid tavaliste inimestega.


Veel huvitavaid kohti Piiblist:

Ta lõi maha ka ühe erakordselt suurt kasvu egiptlase, kes oli 5 küünart pikk. Ehkki egiptlasel oli käes oda, mis oli otsekui kangrupoom, läks Benaja tema vastu kepiga. Ta tõmbas egiptlasel oda käest ja tappis ta tema enda odaga. 1. Ajaraamat 11:10-23


Ärge minge üles, sest Jumal ei ole teiega ja te saate oma vaenlastelt lüüa! Amalekid ja kaananlased on seal ees ja te langete mõõga läbi. Kuna te olete Jumalast ära pöördunud, ei ole Jumal teiega.” Siiski läksid nad ülbelt mäestikku, kuid Jumala lepingulaegas ja Mooses ei lahkunud laagrist. Amalekid ja kaananlased, kes mäestikus elasid, tulid alla ja lõid neid, sundides nad põgenema kuni Hormani. 4. Moosese 14:42-45 (Amalekites KJV mainitud 23 korda).


Esimene võit kaananlaset üle
Kui Aradi kuningas, kes oli kaananlane ja elas Negevis, kuulis, et Iisrael tuleb mööda Atarimi teed, ründas ta Iisraeli ja võttis mõned vangi. Seepärast tõotas Iisrael Jumalale: „Kui sa annad selle rahva minu kätte, siis ma hävitan nende linnad.”Jehoova kuulis Iisraeli häält ja andis kaananlased iisraellaste kätte ning nad hävitasid kaananlased ja nende linnad. Seepärast pandi sellele paigale nimeks Horma. 4. MOOSESE 21:1-3


Sel ajal pühkis Joosua mägismaalt, Hebronist, Debirist, Anabist, kogu Juuda mägismaalt ja kogu Iisraeli mägismaalt minema anaklased. Joosua hävitas nemad ja nende linnad. Iisraellaste maale ei jäänud järele ühtegi anaklast. Neid jäi vaid Gazasse, Gatti ja Asdodisse. Joosua 11:21-22


Negev ehk Lõunamaa. Gat, Kirjat-Arba ehk Hebron, Gaza. Seal elasid hiiglased.

Kui teie Jumal viib teid maale, kuhu te minemas olete, et see oma valdusse võtta, ajab ta teie eest ära suured rahvad: hetid, girgaaslased, emorlased, kaananlased, perislased, hiivlased ja jebuuslased— seitse rahvast, kes on teist suuremad ja vägevamad. 5. Moosese 7:1Kogu Vana Testament räägib sõjast hiiglaste vastu, kes elasid enne veeuputust maal. Hiiglased olid umbes 2,5-3,5 meetrit pikad.


LÕPP


1 kommentaar:

  1. Hiiglastest räägib ka Kalevipoja osa - Reis maailma lõppu (või midagi sellist), see on Kalevipojas kõige ägedam koht üldse. Loe kindlasti eeposest.

    VastaKustuta